عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اخلاق فضيلت‌ در کنار وظيفه‌گرايي و فايده‌گرايي از زير شاخه‌هاي اخلاق هنجاري به شمار مي‌روند. اخلاق فضيلت به دليل تأکيد بر شخصيت و منش اخلاقی افراد از دو رويکرد ديگر متمايز مي‌گردد. بدين معنا که رويکرد فايده‌گرا درستي يا ارزش عمل را بر حسب خير و منفعتي می‌داند که پيامد آن فعل تلقي مي‌گردد و وظيفه‌گرا درستي يک عمل را نه به دليل نتايج برآمده از فعل، بلکه خود فعل را به مثابه يک ارزش مستقل مي‌پذيرد، اما در اخلاق فضيلت درستي و نادرستي عمل، ناظر بر فاعل و ارزش‌هاي اخلاقي وي است. در ...