عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اصولٹ در نظریه میدانها، ارزیابی ها نقش اساسی دارند.البته در میدانهای اریب، این نقش کمتر ظاهر می‌شود.در حقیقت صرف نظر از تعاریف و مثالهایی که در سال 1945 توسط شیلینگ ارائه شده است تاکنون شناخت جندان بارزی از آنها به‌دست نیامده است . عمومٹدر این رساله که بازشده مقاله THE COCSTRUCTION OF VALUTION ON SKEW FIELD P.M.COHN Journal of the Indian Math Soc Vol. 54 1989 1 - 45می‌باشد، توصیف بعضی روشهای ساختاری، ارزیابی روی میدانهای اریب توسط ارزیابی روی حلقه های ماتریسی و نهایت ...
نمایه ها:
آزاد | 
هییت | 

هیچ جامعه بشری وجود ندارد که نیاز به نگاه داری و تثبیت کردن دوباره احساسات و اندیشه های جمعی یی را که سازنده وحدت و شخصیت وی هستند در مراحل منظمی از زمان در خود احساس نکند. . پیداست که این گونه بازسازی اخلاقی جز به مددگردهمایی ها،بر پایی مجامع عمومی و کنگره هایی که افراد در آنها ،با نزدیک شدن هر چه بیشتر به یکدیگر ، احساسات مشترک خویش را به صورت مشترک دوباره تأیید و تثبیت میکنند میسر نیست . مناسک عزاداری عاشوراازجمله این گردهمایی هاست که ازدیر باز در تمامی جوامع شیعی برپا م ...

آثار هیئت از مهم‌ترین آثار نجومی نوشته شده در دوران اسلامی هستند. بسیاریِ این آثار، همچنین مشابهت موضوعاتی که در آنها عنوان می‌شود دلیلی بر این مدعاست که می‌توان آنها را در قالب یک سنت نگارشی از دیگر آثار نجوم متمایز کرد. هر چند درباره اینکه هیئت‌نویسی از چه زمانی نزد دانشمندان اسلامی آغاز شده است نمی‌توان به طور قطع سخن گفت اما با تکیه بر دو اثر گیهان شناخت نوشته قطان مروزی (به زبان فارسی) که احتمالاً در 498ق نوشته شده است و منتهی الإدراک فی تقاسیم الأفلاک نوشته عبدالجبار خر ...