عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه استفاده از مواد طبيعی همچون عصاره گياهان در صنايع مختلف به‌عنوان جايگزين مواد سنتزی در مواردی همچون ضداکسيدان و نيز بازدارنده خوردگی موردتوجه قرارگرفته‌است. در اين تحقيق خواص ضدخوردگی و ضداکسيدانی عصاره آبی گياه هيپريکوم پرفوراتوم که توسط روش‌های سوکسله، رفلاکس و مايکروويو استخراج‌شده‌است، و همچنين عصاره متانولی استخراج‌شده با روش سوکسله، مورد بررسی قرارگرفته‌است. به منظور بررسی خواص ضدخوردگی از دو روش کاهش وزن در دمای oC30 و سنجش ميزان گاز در دو دمای 30 و oC40 برای خو ...

پسوریازیس یک بیماری التهابی مزمن با دوره های عود و بهبودی متناوب در پوست و مفاصل است که عوامل مستعد کننده ژنتیکی و محیطی متعددی در ایجاد آن اثر می گذارند. در ضایعات پوستی این بیماری با افزایش تکثیر کراتینوسیت ها، آنژیوژنز و نفوذ لکوسیتی؛ اپیدرم ضخیم، ملتهب و پوسته ریز شده و خارش و ظاهر ناخوشایند آن موجب ناراحتی و کاهش کیفیت زندگی بیمار می شود. درمان انواع خفیف و متوسط این بیماری با استفاده موضعی از یک نرم کننده و ضد التهاب با خاصیت ضد تکثیر سلولی، رایج و مفید می باشد(1). گونه ...

صرع يك بيماري عصبی شايع است و درمان آن اهميّت بسيار دارد. عوارض جانبي داروهاي شيميايي، تمايل به استفاده از گياهان دارويي را افزايش داده است. با توجه به ذکر اثر ضد تشنجی گل‌راعي در منابع طب سنّتي، هدف اين تحقيق بررسی اثر عصاره‌‌ی آبی آن بر تشنجات كيندلينگ شيميايي در رت بوده است. 5 رت نر ويستار (200-250 گرم) به 5 گروه تقسيم شدند. به منظور ايجاد كيندلينگ شيميايي پنتيلن‌تترازول (PTZ)به صورت درون‌صفاقي به آنها تزريق شد ( mg/kg 35، هر 48 ساعت يك بار، به مدت 1ماه). قبل از تزريقPTZ ...

آلودگی فلزات سنگین در خاک و هوا در اثر فعالیت های انسانی به عنوان یکی از مهم ترین تنش های محیطی برای گیاهان محسوب شده که موجب کاهش رشد و عملکرد آنها می گردد. فلز سرب مهم ترین فلز آلاینده در محیط زیست می باشد که موجب اثرات متعددی بر آناتومی و تولید متابولیت های ثانویه در گیاهان می گردد. گل راعی با نام علمی Hypericum perforatum L. یکی از گونه های مهم دارویی است. مهم ترین ماده دارویی گل راعی هیپریسین می باشد که یک ماده کینونی از گروه فلاونوئیدهاست و مسیر بیوسنتزی آن نسبت به اس ...

این پروژه با هدف بررسی وجود تنوع درون‌گونه‌ای گیاه Hypericum perforatum L. (St John’s wort) در استان گیلان، با استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه (D.S.S) انجام شد. گیاه H. perforatum یک گیاه علفی چند ساله، فاقد کرک از تیره Hypericaceae و جنس Hypericum است. Hypericum تنها جنس این تیره است که در ایران رشد می‌کند. این گیاه با طیف وسیعی از متابولیت‌های ثانویه و دارای خواص داروئی ضد افسردگی، ضد میکروبی، ضد‌ویروسی و ...است. در این بررسی جمع‌آوری داده‌های مورد نظر فلوریستیک- اکولوژیک ...

جنس گل راعی عضوی از خانواده هایپریکاسه است که اکنون به عنوان زیرخانواده ای از کلوزیاسه در نظر گرفته می شود. گل راعی واجد بیش از 450 گونه در 35 بخشه می باشد. این گیاه از زمان یونان قدیم به عنوان یک گیاه دارویی مهم تلقی می شد و اثرات ضد ویروسی، ضد التهاب و ضد توموری آن امروزه شناخته شده است. گل راعی با شماری از ویژگیهای ریخت شناختی از جمله برگهای متقابل، گل آذین گرزن و پرچمهای سه دسته ای مشخص می گردد. مطالعات مقایسه ای نمو گل می تواند به عنوان پایه ای برای مطالعات سیستماتیکی ...

گل راعی یکی از گیاهان مهم دارویی ، ایران است. که برای درمان افسردگی ملایم تا متوسط و همچنین میگرن می باشد و ترکیبات موثر اصلی آن هیپرفورین و هیپریسین می باشد این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی بین اکوتیپ های هوفاریقون جمع آوری شده از مناطق مختلف کشور که در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی کشت شده بودند ، صورت گرفت. در این بررسی DNA از برگ ها استخراج شده و با استفاده از 12 ترکیب آغازگری AFLP تنوع ژنتیکی مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 225 آلل قابل نمره دهی مشاهده شد که ...

استفاده از گیاهان دارویی به دلیل کم بودن عوارض جانبی و در بعضی شرایط کارآمدی بیشتر نسبت به داروهای شیمیایی نقش مهمی در درمان بسیاری از بیماری‌ها ایفا می‌نماید. یکی از مشکلات اصلی در زمینه گیاهان دارویی، برداشت‌های بی‌رویه از رویشگاه‌های طبیعی و محدود بودن این منابع بوده که باعث کاهش شدید تراکم این گیاهان و خسارات جبران ناپذیر به آن‌ها شده است. شناخت شرایط مطلوب رشد و یافتن روش‌های مناسب تکثیر برای افزایش کیفیت، اقدامی اساسی جهت حفظ و پایداری تولیدات گیاهان دارویی می‌باشد. در ...

گل راعی (L. (Hypericum perforatum یکی از گیاهان دارویی است که حاوی متابولیت‌های ثانویه هایپرسین و هایپرفورین می باشد. این متابولیت‌ها دارای خاصیت ضد ایدز، ضد سرطان و ضد افسردگی می باشند. در بخش اول این پژوهش، به بررسی غلظت هورمونی و ریزنمونه مناسب (ریشه، ساقه و برگ)، جهت تولید کالوس برای کشت سوسپانسیون سلولی پرداخته شد. در این قسمت، هورمون‌های 2,4-D، پیکلورام، ایندول استیک اسید (0، 0/5، 1 و 2 میلی گرم بر لیتر) و بنزیل آمینوپورین (0، 0/4 و 0/8 میلی گرم بر لیتر) مورد استفاده ق ...