عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

به منظور ارزیابی ارتباط بین حجم پروستات و سطح سرمی آنتی‌ژن اختصاصی پروستات ‏‎(PSA)‎‏ 30 نفر از بیماران مبتلا به هیپرتروفی خوش‌خیم پروستات که با علائم تحریکی و یا انسدادی ناشی از بزرگی پروستات مراجعه کردند به صورت مقطعی مورد بررسی قرار گرفتند. از تمامی بیماران نمونه خون جهت تعیین مقدار ‏‎PSA‎‏ و سونوگرافی ترانس ایدومینال برای تعیین حجم پروستات انجام شد. پس از پروستاتکتومی گزارش پاتولوژی هر بیمار به اطلاعات قبلی افزوده شد. بنابراین مقادیر بالای PSA در حجم‌های پایین پروستات بویژ ...

کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک یک بیماری ژنتیکی شایع است که از لحاظ بالینی به صورت وجود هیپرتروفی توجیه نشده بطن چپ تعریف می شود . این بیماری سیر بالینی و پیامدهای متفاوتی دارد. در این مقاله با در نظرداشتن تأثیر زیر بناهای ژنتیک زمینه ای و پاتوفیزیولوژیک، به مرور تدابیر درمانی درمورد بیماران مبتلا به هیپرتروفی توجیه نشده میوکارد پرداخته شده است. ...

کاهش شنوایی انتقالی دو طرفه خفیف در بیماران تالاسمی ماژور به علت هیپرتروفی استخوان و یا هیپرتروفی ادنوئید است. کاهش شنوایی SN یکطرفه یا دو طرفه در فرکانسهای بالا بافنومن رکروپتمنت در این بیماران می تواند به علت آهن زیاد هیپوکسی متناوب و مزمن و کمپرس تدریجی عصب هشتم باشد. اندکس تراپوتیک از نسبت دوز متوسط روزانه دفروکسامین تقسیم بر مقدار فریتین سرم بدست می آید. و بیماران دارای اندکس بیشتر از 025/0 در معرض خطر هستند و این اندکس می تواند یک راهنما برای دوز بی خطر دارو باشد. کلسیم ...

به طور کلی عوارض و ضایعات قلب را از نظر آسیب شناسی به 3 دسته تقسیم می‌کنند که عبارتند از: عوارض میوکارد، آندوکارد و پریکارد. در این مختصر سعی کرده‌ایم که به طور اجمال عوارض و آسیب شناسی میوکارد را در حیوانات مختلف بیا کنیم و در همین زمینه درباره هیپرتروفی کاردیومیوپاتی و انواع آن، تغییرات ذدژنراتیو عضله قلب ، نکروز و التهاب عضله قلبی و نیز تومورهای قلبی بحث شده است . علل بروز ضایعات فوق را بیا می‌کنیم و آنگاه در مرود بروز عوارض فوق در انسان نیز به بحث می‌پردازیم و علل بروز ای ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
قلب | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.