عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 152

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هیدروژن پراکسید، ساده‌ترین عضو خانواده‌ی پراکسیدها و یک ماده‌ی دوستدار محیط زیست است. هیدروژن پراکسید در بسیاری از سنتزهای شیمیایی و فرایندهای اکسایش شیمیایی استفاده می‌شود. علاوه براینکه هیدروژن پراکسید در فرایندهای اکسایش پیشرفته به کار می‌رود از آن به عنوان یک اکسنده کمکی در فرایندهای فوتوکاتالیتیکی برای افزایش سرعت واکنشهای فوتوکاتالیتیکی نیز استفاده می‌شود. در کار حاضر اثر هیدروژن پراکسید در فرایندهای فوتولیز، سونولیز، کاتالیز و ترکیب این فرایندها با یکدیگر برای تخریب رن ...

در این کار پژوهشی ابتدا با استفاده از روش ترسیب سریع نانوذرات CuO سنتز شد. این نانوذرات توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) ، پراش پرتو ایکس (XRD)میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پراکندگی دینامیکی نور (DLS) مشخصه یابی شدند. اثرکاتالیستی نانوذرات CuO با استفاده از طیف فوتوالکترون پرتو ایکس (XPS) و طیف سنجی فرابنفش- مرئی (UV-Vis) بر روی سیستم نورتابی شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. از سیستم نورتابی شیمیایی سدیم هیدروژن کربنات- نانوذرات CuO – هیدروژن پراکسید – برای اندازه گیری د ...

خربزه یکی از گیاهان مهم جالیزی است و در بسیاری از مناطق جالیزکاری ایران و همچنین مناطق مختلف جهان کشت می‌شود. تولید محصول با عملکرد بالا و کیفیت مطلوب، همواره از اهداف پرورش دهندگان این محصول بوده است. بدین منظور تاثیر تنظیم‌کننده رشد گیاهی پاکلوبوترازول و هیدروژن پراکسید بر رشد و کیفیت میوه گیاه خربزه به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا شد. تیمار‌های آزمایش شامل هیدروژن پراکسید در سه سطح (5/2، 5 و 5/7 میلی‌مولار در مرحله 4-6 برگی و تشکیل میو ...

اکسایش کاتالیستیکی غیرهمگن از زمینه‌های مهم تکنولوژی است که بخش مهمی از فرایندهای تولید مواد شیمیایی را تشکیل می‌دهد. پلی‌اکسومتالات‌ها نیز قابلیت ویژه‌ای در کاتالیز واکنش‌های اکسایش با هیدروژن‌پراکسید از خود نشان می‌دهند. از بین موادی که به عنوان بستر جامد برای نگهداری پلی‌اکسومتالات‌ها استفاده شده‌اند، رزین‌های پلیمری تبادل آنیونی جایگاه منحصر به‌فردی را به خود اختصاص می‌دهند. خصوصیاتی مانند عدم حساسیت به آب و محیط‌های آبی، درشتی ذرات و امکان جداسازی آسان، تکرارپذیری بالا و ...

در این مطالعه از اوره هیدروژن پراکسید به عنوان اکسیدان در حضور دو کمپلکس منگنز پورفیرین MnTPP(OAc) و MnTPFPP(OAc) با خصوصیات فضایی و الکترونی متفاوت و پیریدینها و آمینو پیریدینها به عنوان لیگاند محوری با خصوصیات فضایی و الکترونی متفاوت و استیرن و تعدادی از مشتقات آن به عنوان اکسیدشونده در حلال متانول/دیکلرومتان، تحت ۰/ هوا و در دمای ℃ 0/1±20 استفاده شد. همچنین شرایط بهینه برای واکنش اپوکسایش استیرن با کاتالیزور MnTPFPP(OAc) ، در حضور چند دهندهی نیتروژنی مشخص شد. تاثیر عوام ...

در این کار تحقیقاتی با توجه به اهمیت و کاربرد سولفوکسیدها و سولفون‌ها در زمینه‌های گوناگون به ویژه در شیمی دارویی و آفت‌کش‌ها ، روش جدیدی جهت اکسایش گزینشی سولفیدها به سولفوکسیدها ابداع شده است. به منظور بررسی دامنه‌ی کارایی واکنش و امکان کاربرد این روش در مورد سایر مواد اولیه ، تعدادی سولفید آلیفاتیک و آروماتیک استخلافی، از اتیل مرکاپتو استات و تایو فنول با آلکیل هالیدهای مختلف سنتزشد. در این کار تحقیقاتی از نانوذرات اسپینل Co2CrO4 با اندازه‌ی 9 نانومتر به عنوان کاتالیز ...

گل های مریم، گلایول و آلسترومریا از مهمترین گل های شاخه بریدنی ایران و جهان می باشند و افزایش عمر پس از برداشت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش غلظت های مختلف هیدروژن پراکسید به عنوان ترکیب سیگنالینگ در غلظت های 200، 400 و 600 میکرومولار استفاده، و اثرات آن بر کیفیت پس از برداشت و صدمات تنش اکسیداتیو بررسی گردید. این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که تمام گل هایتیمار شده با200، 400 و 600 میکرومولار آب اکسیژنه عمر گلجایی بالا ...

بخش اول: در يک روش ساده، الکترود کربن شيشه‌اي توسط مایع یونی دارای گروه آمین1-(3-آمینو پروپیل) 3-متیل ایمیدازولیوم برماید، نانو‌ذرات تیتانیوم نیترید با قطر تقریبی (nm 5 ±15=d) و آنزیم کاتالاز به صورت خود‌انباشتگی لایه‌به‌لایه اصلاح شد. فعاليت الکتروشيميايي الکترود اصلاح شده توسط تکنيک‌های امپدانس، ولتامتري چرخه‌اي و UV-Vis بررسي شد. نتايج، وجود يک زوج پيک اکسايش-کاهش سريع و برگشت‌پذير را براي گروه هم آنزیم با پتانسيل فرمال 0/04 ولت نشان می‌دهد. پتانسيل فرمال مربوط به اکسايش و ...

سورگوم هالپنسی گیاهی در ردیف گیاهان علفی است که اغلب به عنوان علف هرز در نظر گرفته می‌شود. منبع نامبرده سرشار از سیلیس می‌باشد. ترکیب شیمیایی خاکستر حاصل از سورگوم با استفاده از روش فلوئورسانس پرتو ایکس (XRF) تعیین شد و نتایج نشان داد که این ماده شامل 92/34% سیلیس می‌باشد. بنابراین در قسمت اول کار، روشی ساده تحت یک استخراج قلیایی جهت تولید سیلیکای خالص از خاکستر بدست آمده از سورگوم، به عنوان یک منبعی از سیلیس جهت تولید نانو زئولیت آنالسیم (ANA) استفاده گردید. سیلیکای است ...