عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در کنترل بیماری‌های قابل انتقال که توسط حشرات انتقال می‌یابند تکامل تدریجی مقاومت در برابر حشره‌کش‌ها امری بسیار مهم می‌باشد و کوشش زیادی صورت گرفته تا تکنیک‌هایی بکار گرفته شوند که ایجاد مقاومت را به تاخیر اندازند. دلیل ژنتیکی مقاومت و حشره کش‌ها بطور افزایشی آشکار گردیده و کاربرد ژنتیک جمعیت ممکن است در درک الگوهای انتخاب دخالت کننده، کمک نماید و اجازه دهد که تکنیک‌های حداقل کننده مقاومت ابداع شوند. نوع پاسخ حشره به حشره کش به چهار گروه تقسیم می‌گردد که عبارتند از پاسخ رفتا ...