عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف : مشخص نمودن نحوه تربیت و تامین هیات علمی. خلاصه: -1 لزوم واقع‌بینی هر چه بیشتر در هدفگذاری برنامه‌های توسعه. -2 ایجاد دوره‌های تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مورد نیاز. -3 اختصاص دادن بخشی از ظرفیت دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاههای بزرگ به تربیت اعضای هیات علمی مورد نیاز شهرستانها. -4 ایجاد جاذبه‌های شغلی برای هیات علمی. -5 شناسایی و جذب افراد مستعد عضویت در هیات علمی. -6 نیازسنجی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور. -7 توجه به تربیت کارد آموزشی ...

اعضای هیات علمی از عوامل اصلی و مهم ساختار آموزشی کشور هستند و عملکرد آنان تاثیر مستقیم بر کیفیت آموزش عالی دارد. یکی از شرایط مهم ارتقای کیفی اعضای هیات علمی ایجاد انگیزه اقتصادی کافی برای این عده می‌باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به اطلاعات موجود و استفاده از الگوهای مختلف میزان اهمیت عوامل مختلف از قبیل سنوات خدمت ، مرتبه، پایه و مسئولیت اجرایی بر حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران شناسایی شود. در این پژوهش ابتدا تئوریهای مربوط به ح ...

کارمداری معمول در دانشگاه رازی از نظر مدیران، اعضای هیات علمی و کرمندان آن دانشگاه در نیمه پایین سطح متوسط و میزان رابطه‌مداری از نظر مدیران و اعضاء هیات علمی مرد در نیمه پایین سطح متوسط و از نظر اعضای هیات علمی زن و کارمندان در سطح ضعیف نمودار جا می‌گیرد. ...

این طرح با هدف ارزیابی و طبقه‌بندی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بانوان هیات علمی در گروه علوم انسانی، کلیه اطلاعات مربوطه را طی پرسشنامه‌هایی که جهت بانوان هیات علمی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور ارسال داشته، طبقه‌بندی نموده و در یک سیستم بانک اطلاعاتی کامپیوتری در حال وارد کردن می‌باشد. با راه‌اندازی این سیستم بانک اطلاعاتی ک بانوان هیات علمی شاخه علوم انسانی دسترس به گزارشهای مختلف از اطلاعات داده شده به راحتی امکان‌پذیر می‌باشد احتمالا تا آخر 137 قابل ...

در این پژوهش تولید اطلاعات علمی اعضاء هیات علمی دانشگاه شیراز در فاصله سالهای 1369 تا 1378 مورد مطالعه قرار گرفته است .پژوهش حاضر با استفاده از روش علم سنجی انجام شده است و هدف آن شناسایی بیشترین و کمترین تولید اطلاعات علمی برحسب دانشکده‌ها، سالهای پژوهش ، شناسایی بیشترین تولیدات برحسب زبان، میزان تولیدات در مجله‌های داخلی و خارجی، میزان آثار تالیقی و ترجمه‌ای، تعیین میزان اطلاعات تولید شده در اشکال مختلف انتشاراتی و تعیین مهمترین مسائل و مشکلاتی است که اعضاء ه ...

موضوع این تحقیق عبارتست از بررسی کارایی و اثربخشی مقررات بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران میباشد.در این تحقیق به تشریح مقررات بازنشستگی کشور پرداخته و تاثیر آن بر روی افراد بررسی قرار میگیرد.بازنشستگی اعضای هیئت علمی در مجموع به لحاظ افت توانائی جسمی و روحی بازنشستگان عملا کارایی در زمینه تحقیق و پژوهش را کم میکند. مقررات بازنشستگی در مورد بازنشستگان از جمله اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه تهران مورد مطالعه احتیاج بررسی مساله روز و احتیاج عملی در پیش‌بینی و آ ...

در بررسیهای انجام شده تاکنون تعداد زیادی تحقیق در مورد مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگیهای مطلوب مدیران مدارس سطوح مختلف انجام شده و نتایج آن ارائه شده است . اما درباره تحقیق در مورد ویژگیهای مطلوب مدیران و اعضای هیئت علمی تحقیقات زیادی انجام نشده است . لذا به منظور بررسی ویژگیهای مطلوب (که شامل علمی، رفتاری، فردی، شخصی، اداری، اعتقادی و اخلاقی می‌باشد) از میان مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه تعداد 63 مدیر و 330 نفر اعضای هیات علمی از دانشگاه علامه طباطبای ...
نمایه ها:
مدیر | 

تحرک شغلی از مباحث مرتبط با مبحث تحرک اجتماعی است که به موضوع ارتقاء و یا تنزل منزلتی، مالی و غیره دارندگان مشاغل مختلف می‌پردازد در این طرح تحرک شغلی هیات علمی و اثرات منزلتی و مالی و علمی آنان با تاکید بر آیین‌نامه رسمی ارتقاء مورد بررسی قرار می‌گیرد. ...

هدف : جستجوی راههای مناسب برای ارتقای توان تحقیق و انگیزه تحقیق در اعضای هیات علمی علوم انسانی ...