عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 376

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی تغییر بنیادی در کلیه امور از جمله(گزینش هیات علمی برای دانشگاهها) بوجود آمد. ستاد انقلاب فرهنگی، شورایعالی انقلاب فرهنگی - شورایعالی انقلاب فرهنگی از مراجعی می‌باشند که در کار گزینش هیات علمی سهم مستقیم دارند اخیرا پاره‌ای از این اختیارات به دانشگاهها نیز داده شده است . بعد از انتصاب به دلیل کاهش چشمگیر تعداد اعضاء هیات علمی که به دلیل عدم تطبیق با موازین اسلامی محیط دانشگاه را ترک کرده بودند سیاستهایی جهت جبران این کاستی اتخاذ گردید و منابع جدید ...
نمایه ها:

از جمله اهداف کمی برنامه دوم توسعه ، افزایش تعداد اعضای هیات علمی است . همچنین از اهم سیاستهای برنامه دوم ، تغییر در حرم مراتب هیات علمی تا حدود 65 درصد به نفع مراتب استادیاری و بالاتر است . جهت دستیابی به اهداف مذکور تامین هیات علمی مورد نیاز به تعداد کافی زیر متصور است : فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی داخل کشور ، فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور ، افراد واجد شرایط عضویت در هیات علمی غیر شاغل در آموزش عالی ، متخصصان ایرانی مقیم خارج حائز شرایط عضویت در هیات علمی و ...

این مقاله با تاکید بر این نکته اساسی که کارایی و کفایت استادان دانشگاه و اعضای هیات علمی آن تاثیر مستقیمی بر اثر بخشی عملکرد یک دانشگاه دارد، نقش مدیریت دانشگاهها را در استفاده هر چه بهتر از تخصص اعضای هیات علمی دانشگاهها و نظارت دقیق بر حقوق استادان، نحوه استخدام و کیفیت ، تدریس و پژوهش آنان، بنیادی می‌داند. در این مقاله، ضمن تاکید بر این امر که فرایند بودجه بندی سالانه، راهبرد کلی مدیریت دانشگاههاست که در خصوص کنترل بهتر و نحوه استفاده از اعضای هیات علمی اتخاذ شده است ، اشا ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر به بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و سنجش تاثیر یا عدم تاثیر استفاده از اینترنت بر این رفتار می‌پردازد. این تحقیق بر آن است تا به سوالاتی در مورد رفتار اطلاع‌یابی و عوامل موثر بر آن، نحوه دستیابی اعضای هیات علمی به اطلاعات ، میزان استفاده از اینترنت ، هدف و تاثیر استفاده از این خدمات ، مشکلات استفاده، مقایسه میزان فعالیتهای پژوهشی در دو گروه کاربر و غیرکاربر و بررسی تمایل به استفاده در آینده پاسخ گوید. روش تحقیق مورد استفاد ...

اعتبار هر دانشگاهی به میزان فعالیت‌های علمی اعضای هیات علمی آن دانشگاه بستگی دارد، لذا بررسی وضعیت و جایگاه فعالیت‌های علمی اعضای هیات علمی دانشگاهها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ، میزان مطالعه اعضای هیات علمی، میزان تحصیلات ، تالیف و ترجمه کتب و مقالات ، شرکت در گردهمایی‌های تخصصی، عضویت در مجامع علمی و داشتن فعالیت‌های اجرایی در زمینه رشته خود در زمرهء فعالیت‌های علمی اعضای هیات علمی دانشگاهها محسوب می‌شوند که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است . روش این پژوهش ، روش پی ...

با توجه به مشکلاتی که طی سال های اخیر در وضعیت آموزش پزشکی کشور مشاهده می گردد که از آن جمله می توان به تمایل بیشتر اعضای هیات علمی بالینی به فعالیتهای بالینی بخصوص در بخش خصوصی اشاره نمود، و از طریق نارضایتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها در زمینه پرداخت ها و انعکاس مشکلات به مسئولین و سیاستگذاران، به نظر می رسد که کلیه ذی نفعان نظام آموزش پزشکی منجمله دانشجویان، اعضای هیات علمی، بیماران و در نهایت مسئولین مسئولین هر یک به گونه ای از وضعیت این سیستم ناراضی باشند. ...

نتایج حاصل از آزمونهای ‏‎t‎‏ ، درمورد سئوالهای پژوهش نشان داد که نظام فعلی ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان بر ارزشیابی فعالیتهای آموزشی وپژوهشی استادان تاکید دارد ، اما ارزشیابی فعالیتهای خدماتی استادان مورد توجه و تاکید این نظام نمی باشد . نتایج این آزمون نشان داد که نظام فعلی ارزیابی عملکرد ، از نظر اجرائی مورد پذیرش اعضای هیات علمی نمی باشد . همچنین مشخص شد که نظام ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی با وضعیت فعلی تاثیری در بهبود عملکرد استادان ندارد .نتیجه آز ...

تحقیق درباره کیفیت تدریس مدرسان دانشگاهها ازجمله مهمترین مسائلی است که ازیک سو بازخورد مناسب را برای تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی، تصمیم‌گیری‌های اساسی و برنامه ریزی های استراتژیک در اختیار مسئولین و دست اندرکاران آموزش عالی قرار می دهد و از سوی دیگر مدرسان نیز می توانند با آگاهی از چگونگی عملکرد خود در جریان تدریس نسبت به اصلاح شیوه ها و روشهای آموزشی و در نتیجه افزایش کیفیت تدریس خود اقدام نمایند. با توجه به نقش کلیدی کادر هیات علمی دانشگاهها در تربیت نیروی انسانی ماهر و متخ ...

هدف اصلی پژوهش بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در طول سالهای 1372 لغایت 1377 می‌باشد. در این پژوهش میزان تولید اطلاعات علمی در قالب انتشارات کتاب ، مقاله، کنفرانس و تحقیقات می‌باشد که در طی سالهای مذکور مورد مطالعه قرار گرفته است . پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است . جامع مورد پژوهش شامل 75 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس می‌با ...