عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 75

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اين پژوهش به بررسي رابطه بين جهاني شدن و هويت قومي کردهاي ايران مي پردازد. اين پژوهش که با روش پيمايشي انجام شده است در پي اين است که به اين سوال جواب دهد که آيا جهاني شدن بر هويت کردها تاثير گذاشته است و ميزان اين تاثيرچقدر است و اينکه آيا جهاني شدن باعث تضعيف هويت قومي کردها شده است يا اينکه بلعکس باعث تقويت و تثبيت آن شده است. جامعه آماري در پژوهش حاضر تمامي جوانان کرد زبان 15 تا 29 سال مقيم شهر سنندج است که بر اساس سرشماري سال 1385جمعيت آنان 151978 نفر مي باشند که حجم ن ...

مسئله مربوط به هویت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده است. یکی از مهم ترین مسائلی که می توان درارتباط با گرایش افراد به هویت‌های ملی و قومی در نظر گرفت، متغیر سرمایه اجتماعی می باشد. چنانچه به علت تعدد هویت درعصر جدید، سرمایه اجتماعی می تواند تعیین کننده گرایش به هریک ازاین هویت های ملی و قومی باشد. مطالعه حاضر توصیفی – مقطعی و از نوع کمی است. از طریق ابزار پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار spss تلاش شد تا سرمایه اجتماعی و گرایش به هویت ملی و قومی افراد توصیف و چگونگی راب ...

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا چگونگی هویت یابی قومی در فضای مجازی مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا نظریات و دیدگاه های موجود در رابطه با هویت قومی و هویت یابی قومی ارائه شدند؛ پس از آن نظریه های مرتبط با فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نظریات موجود، روش کیفیِ نظریه‌ی زمینه ای(گراندد تئوری) برای روش تحقیق برگزیده شد. با 27 نفر از جوانان 18 تا 28 ساله ی شهر سنندج مصاحبه های عمیقی انجام گرفت؛ داده ها به صورت مکتوب درآمدند و در سه مرحله کدگذاری(باز، محوری و انتخابی) شدند. ...

در این پژوهش برآنیم تا دریابیم فرد مهاجری که با هویت قومی مشخص و تعریف شده‏ای چون قومیّت کرد، به شهر کرج مهاجرت می‏نماید، در مواجهه با ساختارها و مناسبات حاکم بر محیط اجتماعی جدید، چگونه عمل می‏نماید و فرآیند سازگار شدن وی با عناصر زیستی این محیط، چگونه رخ می‏دهد. از آن‏جا که هویت قومی دارای ابعاد متنوع و گوناگونی است و زندگی در شهر به طرق مختلف می‏تواند این ابعاد را تحت‏ تأثیر قرار دهد، لذا در مورد هر یک از ابعاد موردنظر این تحقیق (بعد اجتماعی، بعد زبانی، بعد فرهنگی، بعد جغر ...

کشور ایران همواره زیستگاه اقوامی با فرهنگ‌های گوناگون بوده است، و به عنوان کشوری کثیر الاقوم که گروههای مختلف قومی را در خود جای داده است. به همین دلیل همواره حفظ و تداوم انسجام اجتماعی و وحدت ملی به عنوان یک هدف استراتژیک مورد توجه حکومت‌ها بوده است. زیرا این یکپارچگی در طول تاریخ و ادوار مختلف تحت تآثیر عوامل داخلی و خارجی با چالش‌هایی مواجه شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هویت قومی بر انسجام اجتماعی در ایران (مطالعه موردی قوم لر) می‌باشد. در این رساله تلاش شده است که به ...

عنوان تحقیق حاضر بررسی رابطه بین میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین کردها می باشد .این تحقیق از نوع پیمایشی و از پرسش نامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است . کلیه خانوارهای کرد شش شهر شاهیندژ، بوکان، بانه، مریوان، مهاباد و سنندج جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند حجم نمونه تحقیق600 نفر بوده که به تناسب جمعیت هر شهر ،تعداد پاسخگویان آن مشخص گردید سوالات تحقیق عبارتند از 1:در بین کردها تا چه میزان گرایش به هویت قومی وجود دارد؟ 2: در بین کردها تا چه میزان گرایش ...

وجود تنوع قومی در کشورهای مختلف جهان اغلب به عنوان عاملی در جهت کاهش همبستگی ملی کشورها یاد می‌شود،کشور ایران هم دارای اقوام و اقلیت های مختلف می‌باشد که این امر خود باعث کاهش وحدت ملی شده است قوم بلوچ و سیستانی از جمله اقوام ایرانی هستند که از قدیم الایام در جنوبشرقی ایران ساکن بوده‌اند نگاه دولت مرکزی و مجموعه حاکم بر ایران به این دو قوم باتوجه به سطح تجانسات و تفاوتهای آنها متفاوت بوده است قوم سیستانی که بیشتر در قسمت شمالی استان ساکن می‌باشند باتوجه به اینکه در ویژگیهای ز ...

در سراسر مرزهای کشورایران مرزنشینانی سکونت دارند که درزندگی خود دارای مشکلات بسیارومتعددی هستند. عمده ترین آن ها عبارتنداز: بیکاری، فقر، کمبوددرآمد وسرمایه، مشکلات امنیتی- سیاسی ، کمبودزمین های کشاورزی ،آب، مراکز بهداشتی ، درمانی وآموزشی، کمبود راه های ارتباطی ، شرایط بدآب وهوایی و بسیاری از این مسائل، دراین مناطق قابل مشاهده است. وجود این مشکلات باعث دگرگونی وتحول بسیاری در زندگی این مردمان شده است که آنها را اجباراًبه سوی معضلات و نابسامانی ها یی چون مهاجرت، قاچاق کالا، شور ...

یکی از مهم ترین و دشوارترین انتظار از دولتها تامین امنیت ملی مطلوب است. دولتها در راستای تامین و حفظ این مهم با مشکلات و موانع متعددی روبرو هستند. در این میان از جمله عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار بر مفهوم امنیت ملی، وجود هویت های مختلف قومی در حاکمیت سرزمینی یک کشور است. کشورهای جهان سوم نمونه ای عینی از هویت های متکثر قومی می باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز واجد بافت جمعیتی با تنوع قومی با سابقه طولانی است. در جغرافیای سیاسی ایران، ما شاهد اقوام و هویت های قومی و به تبع آن گر ...