عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 346

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

«جایگاه ایران» و «هویّت ملّی» مقوله- مفهومی است که همواره از گذشته‌ی دور و به ویژه در دوره‌ی معاصر، ذهن نویسندگان، هنرمندان و پژوهشگران را به خود مشغول داشته است؛ این از آن روست که این مفاهیم، دارای پیامدهای گوناگون اجتماعی- روانی‌اند و چگونگی آن می‌تواند در احساس یکایک ایرانیان موثّر باشد. محمدعلی اسلامی ندوشن در هیأت یک پژوهنده‌ی فرهنگ، در این‌باره آثار بسیاری را به رشته‌ی تحریر آورده و آرای گوناگونی را ارائه نموده‌است. هم از این رو، جستار پژوهشی حاضر بر آن است که با بررسی ...
نمایه ها:
هویّت | 
زبان | 

هویّت یکی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیش روی جوامع در حال توسعه، در طی فرایند جهانی‌شدن و جهانی‌سازی در عصر حاضر است. هویّت را می‌توان به انواع گوناگونی تقسیم کرد: ازجمله هویّت فردی، هویّت جمعی، هویّت ملّی، هویّت دینی و... . هویّت دینی را به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد، می‌توان مهم‌ترین بُعد هویّت به شمار آورد، چراکه نقش تعیین‌کننده‌ای در هویّت‌یابی افراد یک جامعه بازی می‌کند. در واقع تقویت هویّت دینی موجب دوام و قوام سایر ابعاد هویّتی انسان می‌شود و از سوی دیگر، هرگونه بح ...
نمایه ها:
هویّت | 
رمان | 

هویّت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل حوزه معرفت بشری است و به جهت نقشی که در شناخت افراد، اشیاء، اجتماعات و مکان‌ها دارد، حائز اهمیت فراوانی است. هویّت را می‌توان به انواعی تقسیم کرد، ازجمله: هویت خانوادگی، ملی، اجتماعی، دینی و فرهنگی. در این پایان نامه با بهره گیری از رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی به بررسی انواع هویت در سه مجموعه داستان معاصر پرداخته شده است. کتاب‌های بررسی شده عبارت اند از: مجموعه داستان «آفتاب مهتاب» از شیوا ارسطویی که شامل ده داستان کوتاه است، مجموعه داس ...

هر چه به سوی فرایند «جهانی‌شدن»(Globalization) پیش‌ می‌رویم، اهمیّت موضوع «هویّت» و تقابل یا ارتباط با «دیگری»، بیش‌تر می‌شود. سعدی هم به لحاظ تاریخی و هم به جهتِ ‌اندیشه، حدّ‌ میانه‌ی نویسندگان و شاعرانِ فارس‌زبان بعد از اسلام، است و به همین دلیل بیش‌ترین تأثیر را بر ساخت‌ ذهنیِ مردم این سرزمین نهاده‌است. بنابراین بررسیِ نظریات سعدی درباره‌ی «دیگران»، در واقع به تبیین ابعاد متنوّع «هویّت» مردمانی که مدّت‌های طولانی در کنار یکدیگر زیسته‌اند، یاری‌خواهدرساند. این تحقیق، با رو ...

دراین پژوهش رابطه ی متقابل و تفاوت سه متغیّر سازگاری اجتماعی، پایگاه هویّت و عملکرد خانواده، بین دانشجویان فرزند شهید، فرزند جانباز و دانشجویان عادّی بررسی می شود،که دردانشگاه های امام خمینی (ره)، آزاد اسلامی و علوم پزشکی قزوین مشغول به تحصیل هستند. روش پژوهش حاضر، توصیفی و پس رویدادی است و برای نمونه گیری، از روش های تصادفی ساده و دردسترس استفاده شده است. ابزار پژوهش شامل : ابزار سنجش عملکرد خانواده( FAD)، مقیاس رفتار اجتماعی آزمون شخصیّت کالیفرنیا ( CTP) و آزمون گسترش یافته ...

باورها و نگرش‌های دانش‌آموزان در مورد توانایی‌های خود برای تسلط بر تکالیف (خودکارآمدی تحصیلی) یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان است. هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های هویّت در پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی است و همچنین روابط این متغیّرها با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان‌های شهرستان شهربابک هستند که بر مبنای جدول کرجسی و مورگان نمونه‌ای به تعداد 221 نفر (144 دختر و 77 پسر ...

هویت متکثر (اسلام، ملیّت، تاریخ) در ترکیه باعث بوجود آمدن گفتمان‌های متعارض (اسلام گرایی، غرب گرایی، نوعثمانی‌گرانی) در سیاست خارجی ترکیه پس از جنگ سرد شده است که با جهت‌گیریهای متفاوتی که این گفتمان‌ها در سیاست خارجی ترکیه داشته‌اند باعث شناور شدن سیاست خارجی این کشور در این دوره شده‌اند، چرا که گفتمان اسلام‌گرایی که برای ترکیه هویت اسلامی قائل بود معتقد بود که ترکیه باید در جهت توسعه و گسترش روابط با کشورهای اسلامی و دوری از کشورهای غربی گام بردارد، گفتمان غرب‌گرایی با توجه ...

شعر و نظم جایگاهی ویژه نزد کودک و نوجوان دارد، و از ابتدای زندگی بشر با او همراه بوده ا ست. از طرف دیگر اساطیر می توانند نقشی سرنوشت‌ساز در شکل‌گیری هویّت کودکان داشته باشند ؛ پس پیوند این دو می‌تواند نقشی شایسته در آموزش کودکان ایفا کند . موضوع اين پژوهش « كاركرد اسطوره در شعر كودك و نوجوان در دو دهه‌ی اخیر» است که منظور از دو دهه ی اخیر دهه های هفتاد و هشتاد می باشد ، و هدف از آن ارزیابی کارکرد های اساطیر در اشعاری است، که برای کودک و نوجوان سروده شده است. ابزا ...

حافظه تاریخی و دین هر دو هم به لحاظ نقشی که در ساختن هویت افراد و گروهها بازی می کنند و هم به دلیل تاثیری که بر یکدیگر می گذارند در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته اند. بر این اساس اهداف و سوالات اصلی مورد توجه این تحقیق عبارت بودند از: هویتِ دینی به چه میزان به حافظة تاریخی وابسته است؟ چه وقایع یا رویدادهای تاریخی در ذهنیت، نگاه و شناخت جوانان تأثیرگذارتر و برجسته‌تر بوده است؟ این وقایع چه ارتباطی با هویتِ دینی آنها دارد؟ در همین راستا و در بخش چهارچوب مفهومی که فصل دوم این ...