عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هویت یکی از مفاهیم پیچیده در حوزه‌ی علوم انسانی و اجتماعی به شمار می‌رود. پدیده‌ای چندوجهی که از مناظر مختلف، مبانی و معانی گوناگونی را نمایان می‌سازد. در یک نگاه کلی می‌توان هویت را حاصل دیالکتیک نظام ذهنی و ساختار اجتماعی و فرهنگی قلمداد نمود. هویت فرهنگی یک از ابعاد اصلی ساختار هویت است. هویت فرهنگی افراد یک جامعه، ‌الهام گرفته از ویژگی‌های محیط جغرافیایی، جهان‌بینی، خواست‌ها و آرزوها، غم‌های مشترک، احساسات و اعتقادات است که به افراد آن جامعه و آن ملت، تشخص و هویت فرهنگی م ...

مقوله ی فرهنگ همواره به عنوان یک مشکل در تدرس زبان مخصوصا به عنوان زبان بیگانه وجود داشته است. شرایط زبان آموزی در ایران نیز از این مقوله مستثنی نیست. در این پژوهش سعی بر آن شده تا چگونگی برخورد معلمان با مقوله فرهنگ و تدریس فرهنگ در حین ارایه ارزیابی شود و اینکه بیشترین مدها و ابزارهای تعاملی معلمان برای تدریس فرهنگ چه هستند و در آخر در صورت مواجه ی احتمالی دانش آموزان با مطالب غربی راه حل معلمان برای برطرف کردن این خطر احتمالی چیست. برای انجام این کار از 5 معلم فیلم برداری ...

موضوع پژوهش حاضر، بررسی فرآیندهای هویت یابی جوانان است. در جوامع سنتی مبنای هویت یابی ویژگی های انتسابی افراد بود. در چنین جوامعی عمدتا از طریق دین یکپارچه و منسجم و دارای هویتی ثابت و پایدار بودند. اما با پای نهادن جوامع به دوران موسوم به مدرنیته و پیامدهای آن، تحولاتی در زمینه های فرهنگی و ساختاری رخ داده و دیدگاههای سنتی که هویت را ثابت می دانستند زیر سوال رفتند. ویژگی ممتاز جوامع مدرن آزادیهای متعدد برای خودآفرینی سوژه است اما در جوامع این چنینی، انسجام و ثبات هویت شخصی ر ...

در این پژوهش که با عنوان بررسی و تبیین مفهوم اصلاح الگوی مصرف و ارائه راهکارهای تربیتی آن از منظر اسلام است، به بررسی راهکارهای تربیتی و بیان راههای برون رفت از اسراف و تبذیر و ترویج فرهنگ صحیح، با تغییر رفتار موجود در جهت فرهنگ استقلال و توسعه در آموزش و پرورش پرداخته شده، فصل اول که شامل کلیات پژوهش است مقدمه، بیان مسئله، اهداف، سؤالات و روش پژوهش رادر بر می گیرد . در فصل دوم با عنوان مصرف، فرهنگ و اقتصاد به بررسی الگوی مصرف و هویت فرهنگی، ویژگی های عمومی فرهنگ، نقش الگوی ...

جهانی شدن پدیده‌ای است که زوایای مختلف زندگی امروزی ما از قبیل سازمان‌ها، اجتماعات و هویت‌های فرهنگی را در برگرفته است. شدت و حدت جهانی شدن در سال‌های اخیر به مراتب بیشتر شده است. شهرستان هرسین نیز در سال‌هایی از این تأثیرات بی نصیب نبوده است. فشردگی زمان ـ فضا و از جا کندگی از ویژگی‌های مهم جهانی شدن هستند.از طرف دیگر، زمان، فضا و فرهنگ پایه‌های اساسی هر نوع هویت فرهنگی هستند به همین خاطر بیشترین تأثیر جهانی شدن بر روی هویت است. این رساله می‌خواهد تاثیر فرآیندهای جهانی شدن ر ...

عروسک ها را امروز سفیران فرهنگی می دانند که فرهنگ را از بزرگسالان به کودکان منتقل می کنند. بنابراین عروسک ها هم نشان از فرهنگ دارند و هم منتقل کننده ی آن هستند. این امر توجه به تأثیرات فرهنگی آن ها را حائز اهمیت می سازد. از سویی عروسک های امروز کودکان ایرانی تناسبی با فرهنگ و باورهای جامعه نداشته و غالباً غیر ایرانی هستند. کمترین تبعات آن را می توان از بین رفتن حس هویت فرهنگی در کودکان دانست. این پژوهش بر آن بوده است تا با بررسی روند شکل گیری تمثال انسان در ایران، از کهن ...

پژوهش حاضر دارای دو هدف است: ابتدا، وجود رابطه ی میزان تحمل ابهام با یادگیری زبان و مهارت های زبانی بررسی شد. سپس، الگوی هویت فرهنگی زبان آموزان ایرانی با استفاده از ابزارهای کمّی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت. رابطه ی میزان وابستگی زبان آموزان به فرهنگ انگلیسی و ایرانی با دستاورد زبانی شان نیز مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، از 253 دانشجو خواسته شد به پرسشنامه های "سنجش میزان تحمل ابهام در یادگیری زبان انگلیسی" و "نگرش نسبت به ایران و غرب" پاسخ دهند. به منظور بررسی روایی س ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر تغییرات هویت فرهنگی کاربران انجام شده است. روش پژوهش به لحاظ اجرا ، پیمایشی می باشد , داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شد . جامعه آماری این پژوهش را 117 نفر از دانشجویان ارشد دانشکده ارتباطات تشکیل میدهد . در این پژوهش فرضیه هایی را مورد بررسی قرار دادیم , در نهایت پیشنهادات کاربردی در این زمینه ارائه شده است .. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و تغییرات هویت فرهنگی کاربران ...

نشان‌های شهری ازجمله عناصر کلیدی و هویت بخش به فضای زندگی معاصر است. بکارگیری این نوع از عناصر هویتی در فضای شهری، نیاز به آگاهی دقیق و علمی از عوامل هویت‌بخش شهر و ساکنان آن منطقه می‌باشد. هویت هر جامعه تابع مولفه‌های متعددی (جغرافیا و اقلیم، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و تربیت) است که شاید بتوان فرهنگ را هسته‌‌ی مرکزی موارد هویت‌بخش ذکر کرد. فرهنگ را عواملی همچون آداب و رسوم، هنر، اخلاق، تاریخ، زبان، نژاد و ... تشکیل می‌دهد. زیورآلات ترکمن علاوه بر داشتن شاخصه‌های هنری، به نوعی ...