عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 59

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نقش تلویزیون به عنوان فراگیرترین رسانه ملی در ارتقاء هویت های فرهنگی جامعه و به ویژه در افزایش هویت دینی شهروندان مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در این ارتباط، بسیاری از اندیشمندان علوم ارتباطات و صاحبنظران علوم دینی بر نقش تلویزیون در نشر ، اشاعه و تعمیق فرهنگ و هویت دینی تأکید داشته اند. به طور کلی، هدف رسانه دینی و برنامه های دینی تلویزیون، آگاهی بخشی مبانی دینی به شهروندان با استفاده از روش های اطلاع رسانی و تبلیغ به منظور ارتقاء هویت دینی می باشد. بر این مبنا، تلویزیو ...

این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد مدیران مدارس متوسطه نسبت به هویت دینی دانش آموزان و پاسخ به شش سوال انجام گرفت.1- هویت دینی دانش آموزان تا چه میزان است؟ 2- عملکرد مدیران در خصوص هویت دینی دانش آموزان تا چه میزان است؟ 3- آیا عملکرد مدیران با هویت دینی دانش آموزان رابطه دارد؟ 4- آیا عملکردهای مدیران درخصوص هویت دینی در مدارس دخترانه و پسرانه متفاوت است؟ 5- آیا هویت دینی با ویژگیهای فردی دانش آموزان رابطه دارد؟ 6- آیا هویت دینی دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است؟ جامعه آماری در ا ...

هويت ‌ديني و تغييرات آن، از جمله حوزه‌هاي مطالعاتي است که در عين ضرورت و احساس نیاز، کمتر بدان پرداخته شده است و لذا زمينه بکر و مناسبي جهت انجام پژوهش و دستيابي به نتايج بديع و قابل‌توجه است. براین اساس، درتحقیق حاضر، عوامل جامعه شناختی مرتبط با هویت دینی زنان،که از مهم‌ترین عناصر فرهنگ‌ساز هر جامعه هستند، مورد بررسی قرارگرفته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسي نگرش زنان نسبت به خويشتن ديني خويش و تعريف آنان از هويت ديني‌شان و همچنين شناسايي بخشي از عوامل جامعه‌شناختي مؤثر بر فر ...

دين به عنوان عنصري مهم در تمايز فرهنگ و تمدن ايرانيان از ساير ملل، در هويت بخشي به آنان نقش مهم و اساسي داشته است و يكي از اركان مهم دفاع و ايستادگي هر ملتي و حتي هر انساني در برابر تهاجمات و وسوسه‌هاي بيگانگان تكيه بر هويت ديني مي‌باشد. از آنجا كه عامل اصلي اتحاد در بين مؤمنين امنيت است، احساس امنيت كردن احساي آرامش داشتن و اين امر محقق نمي‌شود مگر در تحت رأفت اسلامي و رسيدن به هويتي ديني. در فضاي فعلي كه معنويت آسيب خورده، بي اعتمادي‌ها و بي اخلاقي‌ها و ناامني‌ها در فضاي ...

تقویت هویت دینی در طول دوران کودکی، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در جلوگیری از ناهنجاری های رفتاری و رشد اندیشه ای دینی و تقویت باورهای اعتقادی در کودکان محسوب می شود.آموزش و پرورش یکی از نهادهای مهم در تکوین هویت دینی دانش آموزان نقش اساسی ایفا می کند. از این رو ، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کتاب های درسی دوره ابتدایی در تقویت هویت دینی دانش آموزان انجام شده است. این هدف کلی به 14 هدف جزئی تقسیم گردیده است. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از «از نظر مدیران و آموزگاران منطقه لا ...

در روزگار حاضر، سقوط معنویت و ارزش‌‌های دینی، جایگزینی ضدارزش‌ها به جای ارزش‌ها و بی‌هویتی و خودباختگی به جای بیگانه ستیزی از جمله دردهاى مزمن و خطرناکى است که بر اثر استیلای فرهنگ بیگانه از خدا، دیانت و معنویت، انسانیت انسان را تهدید مى‏کنند. بدین لحاظ طرح مبحث هویت و بحران هویت دینی، در ابعاد مختلف از جمله نیازهای ضروری جامعه کنونی می‌‏باشد. در این راستا،نگارنده،با روش‌توصیفی‌ـ تبیینی از نوع تحلیل محتوا ‌‌ابتدا با گذری اجمالی بر مفهوم‌شناسی و تعاریف واژگان هویت و بحران هو ...

نفوذ و گسترش روزافزون اینترنت در زندگی بشر و پیامدهای شناختی و هویتی ناشی از آن، اندیشمندان را بیش از پیش به سمت بررسی اثرات اینترنت بر مسائل مختلف فردی و اجتماعی کشانده است. به خاطر اهمیت فراوان چنین مسائلی، پژوهش حاضر به بررسی رابطه چگونگی (کمیت و کیفیت) استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران در کافی نت های شهر گرگان پرداخته است. در این راستا، از آرای تاجفل و ترکل در چهارچوب نظری استفاده شد. به طور خلاصه تاجفل با نگاهی جامعه شناختی به هویت، معتقد است که هویت هر فرد در ارتب ...

پژوهش حاضر باهدف مطالعه و بررسی نقش هویت دینی مسلمانان در همگرایی فرهنگی، سیاسی امنیتی و اقتصادی جهان اسلام (کشورهای اسلامی) بر مبنای آیه شریفه‌ای«وَ اعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَ لَا تَفَرَّقُواْ وَ اذْکُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُم‏» انجام‌شده است. هویت یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم در حوزه علوم انسانی و اجتماعی به شمار می‌رود، پدیده‌ای چند وجهی که ازمناظر مختلف، مبانی و معانی گوناگونی را نمایان می‌سازد. در یک نگاه کلی می‌توان هویت را حاصل تعامل نظام ذهنی (باور ...

پژوهش حاضربه بررسی مقایسه نگرش نسبت به جهانی شدن وتاثیر آن برهویت دینی وملی دانش آموزان رشته های مختلف مقطع متوسطه (دختر)شهرستان قائمشهر سال 1388-1389 می پردازد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان قائمشهر تشکیل می دهد که تعدادشان 3800 نفر می باشد تعداد افراد نمونه دراین تحقیق 150 نفر می باشد که براساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گرد آوری اطلاعات دراین پژوهش پرسشنامه است که حاوی 79 سوال درمورد جهانی شدن وهویت ملی ودینی است.وهمچنین ...