عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باغ ایرانی پدیده‌ای است که وجوه گوناگون آن در عرصه فرهنگ و تمدن ایران‌زمین متجلی شده است، اما تحقیق و تفحص پیرامون آن اغلب از زاویه نگاه مستشرقین صورت گرفته است. از آنجا که این اثر هنری تاکنون از منظر هنرهای محیطی مورد بررسی قرار نگرفته است، در پایان‌نامه حاضر پیرامون ارتباط باغ ایرانی و هویت ایرانی (متشکل از سه مولفه اصلی فرهنگ، تمدن و دین) مباحثی را مطرح کرده‌ایم و در کنار آن با توصیف ویژگی‌های ساختاری و نمادین باغ ایرانی (به ویژه باغ‌های شاخص شهر شیراز)، وجوه اشتراک و افتر ...

هویت از زمانی شکل می‌گیرد که فرد ازخود می‌پرسد "کیستم ؟". در حقیقت با پرسش از"کیستی" امور به دنبال پی بردن به معنای آن هستیم. فارغ از جامعه‌ای خاص چون ایران، "حماسه‌ها واسطوره‌های ملی" یکی از عناصر مهم هویتی و متمایز‌کننده جوامع به شمار می‌آیند. شاهنامه فردوسی دربردارنده بخش عمده‌ای از اسطوره‌ها، حماسه‌ها و تاریخ جامعه ایران است که با روایت گذشته ایرانیان و چگونگی تداوم یافتن سرزمین ایران در برخورد با عناصر انیرانی، انتقال دهنده بخش عمده‌ای از عناصر هویت ایرانی تا به امروز بو ...

در طول تاریخ ایران پس از اسلام، سده 9 ق. که مقارن با دوران حاکمیت تیموریان بر این سرزمین است را می توان عصر رشد و شکوفایی انواع شاخه های هنری نظیر نقاشی ، معماری ، تذهیب ، کتاب آرایی و موسیقی دانست. یکی از این شاخه های هنری خط و خوشنویسی بود که علاوه بر شکوفایی ، با نوآوری های بنیادی همراه بود. علاوه بر خطوط نسخ ، ثلث ، توقیع ، رقاع ، محقّق ، ریحان ، کوفی و معقلی که در طی قرون گذشته نیز از آنها استفاده می شد، خوشنویسان بزرگ ایرانی این دوره ، خطوطی را مورد استفاده قرار دادند ...

انسان همواره در طول دوران زندگی در تکاپوی رسیدن به هویت خویش و حفظ آن است، مسئله بی هویتی و عدم احساس تعلق به مکان در عصر معاصر انسان را دچار معضل اجتماعی بزرگی کرده است، همین سردرگمی، فضاهای معماری را به فضاهای بی روح و خالی از هویت مبدل می کند. فرهنگ نوگرایی و تجددطلبی فارغ از هویت ایرانی، فرهنگ این مرز و بوم را بیش از پیش دچار آسیب کرده و این ناهماهنگی تا جایی پیش رفته است که دیگر نمی توان مانند گذشته ارتباط منطقی بین کالبد و عملکرد برقرار کرد. در این میان کشف هویت معماری ...

با توجه به اهمیت کتاب‌های درسی در هویت بخشی ملی و اسلامی، این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا، میزان فراوانی مولفه‌های هویت ملی که شامل مولفه‌های هویت ایرانی و هویت اسلامی است را در دروس کتاب‌های فارسی شش سال دوره ابتدایی بررسی کرده، میزان ارتباط آن‌ها را با هویت ایرانی- اسلامی موردسنجش و مقایسه قرارداد. نتایج نشان داد که میزان توجه به مولفه‌های هویت ایرانی- اسلامی درکل کتاب‌های بررسی‌شده در حدود 9/65 و هویت ایرانی در حدود 64/22 و هویت اسلامی در حدود 44/42 است که از میزان ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی «میزان و چگونگی بازنمایی مولفه های هویت ملی در سریال های الف و پرمخاطب تاریخی تلویزیون در سه دهه بعد ازانقلاب اسلامی(1388- 1359)» است. این پژوهش، نخستین پژوهشی است که در ایران به بررسی مولفه های هویت ملی درسریال های تلویزیونی تاریخی پرداخته است. برای نیل به هدف پژوهش ابتدا، تعاریف هویت، هویت ملی، نظریه ها و رویکردهای مختلف به هویت ملی در جهان و ایران، منشاء و عوامل موثر در ایجاد هویت ملی، عناصر و مولفه های هویت ملی بررسی شد. سپس نظریه ها و دیدگاه های ...

پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی جلوه‌هایی از هویت ایرانی به مطالعه فرهنگی درام سه دهه اخیر ایران (1360-1390) بپردازد. مسئله اصلی این تحقیق شناخت دگرگونی‌های هویت در متون نمایشی به عنوان نماد مکتوبی از کنش‌های اجتماعی هر دهه است. در برابر ارزش‌های بنیادین دهه 60، دردهه 70 مفاهیمی از دنیای مدرن که تاکنون حذف شده بود یعنی در واقع «مفاهیم به حاشیه رانده شده تجدد‌گرایی»، باز مورد توجه قرار می‌گیرد. گفتمان ادبی در نمایشنامه‌های دهه 70 رویکردی نخبه‌گرایانه یافته و نظام معانی و پیام‌ ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مولفه‌های هویت ایرانی اسلامی در تفکر انتقادی از دیدگاه دبیران علوم اجتماعی دبیرستانهای استعداد درخشان شهر تهران انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل آماری در ارتباط با نقش زبان فارسی در تفکر انتقادی نیز حاکی از آن است که، از دیدگاه دبیران علوم اجتماعی دبیرستانهای استعداد درخشان، نقش زبان فارسی در تفکر انتقادی (847/19=t؛ 000/0=sig) در حد زیاد بوده است (01/0?P). در ارتباط با نقش و جایگاه دین در تفکر انتقادی باید گفت که ارتباط دین با هر کدام از مولفه ه ...

خط نستعلیق با توجه به اینکه به صورت سنتی و دستی به رشته تحریر در می آید و در حال حاضر با وجود نرم افزار های مختلف خوشنویسی به عنوان یکی از تایپ فیس های مهم به شمار می رود، می توان از این قابلیت نرم افزاری جهت ارائه آثار تایپوگرافی ایرانی بهره گرفت و در این میان می توان از هویت ایرانی خط نستعلیق برای پایه ریزی یک فرم خاص در حیطه تایپوگرافی ایرانی استفاده کرد و خط نستعلیق و سپس سایر خطوط سنتی را در این مقوله جای داد. ...