عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 195

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یک شهر از عوامل و پدیده‌های مختلفی شکل می‌گیرد که در حالت کلی به دو گروه طبقه‌بندی می شوند : الف) پدیده‌ها و عوامل کالبدی و مادی، ب) پدیده‌ها و عوامل اجتماعی و فرهنگی. در حوزه مسایل کالبدی و مادی روشن است که برخی از شهرهای ما مشکلاتشان چه چیزهایی است، چون جنبه‌های کالبدی نسبت به جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی ملموس ‌تر هستند. در حوزه فرهنگی بسیاری از شهرهای ما معضلات متعددی مواجه هستند که برخی از آنها ملموس و برخی ممکن است کمتر به چشم بیاید، یکی از نخستین مسایل در این زمینه فقدان ...

شالوده این پژوهش برپایه درنگ و باز اندیشی در مفاهیم فضاهای مشترک موضوعی، هویت شهری،حیات مدنی و باز خوانی پیوند میان آنها وهمچنین کاوش و بازکاوش مفاهیم مرتبط با آنها استوار است. این پژوهش در پی آن است که با محور قرار دادن مفاهیم هویت شهری و حیات مدنی، فضاهای مشترک موضوعی موجود در منطقه مرکزی شهر تهران را مورد بررسی قرار دهد ونیز می کوشد تا حدامکان انگاره های راهگشا ، روشن و ممکن را در راستای پویایی و نوزایی حیات مدنی و هویت شهری بررسی کند. در این پژوهش مفهوم هویت شهر، به ع ...

عنوان پایان نامه:بررسی رابطه بین هویت شخصی وهویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه الزهراوبوعلی سینای همدان نام ونام خانوادگی: طاهره خدایی رشته تحصیلی:پژوهش علوم اجتماعی استاد راهنما:دکتر شراره مهدیزاده استاد مشاور:دکتر منصوره اعظم آزاده 78/7/ تاریخ دفاع : 8 چکیده فارسی هویت اجتماعی می تواند نقش اجتماعی باشد که مابرعهده داریم یاقراراست بر عهده بگیریم .هویت اجتماعی دانشجویان به نقشهای شغلی وتحصیلی که جامعه وافراد اجتماع برای آنان تعریف می کنند،اشاره دارد .هویت شخصی که خود دا ...
نمایه ها:
هویت | 

یافته های این تحقیق بیانگر این موضوع است که در میان والدین و فرزندان هر سه نوع هویت جمعی وجود دارد اما آنچه که در میان والدین و فرزندان تفاوت معناداری دارد اینست که در میان والدین هویت جمعی غالب، خاص گرایانه، می باشد و برای فرزندان هویت جمعی غالب عام گرایانه تر (فراملی) می باشد و آنچه که بین هر دو گروه شباهت دارد ضعف هویت ملی است. این مطلب در وهله اول بیانگر ضعف هویت ملی (فرزندان – والدین) می باشد. به طوری که برای فرزندان پس از گذار از جامعه ساده به پیچیده به جای جذب در هویت ...
نمایه ها:
هویت | 

موضوع و ماهیت هویت (Identity)،یکی از مسائل چالش برانگیز و پر دامنه است که در دهه های اخیرمورد توجه بسیاری از روشنفکران،اندیشمندان و پ‍ژوهشگران قرار گرفته است و از انجایی که بیشتر این تاْمل ها ،فاقد وجه تجربه و عینی اند،معمولاْ بر پایه ی پیش فرضها،ذهنیات و گرایش های شخصی (نه الزامات به صورت نظریه ای)درباره ی هویت قضاوت میشود.هویت ملی به دلیل تاثیر زیادش در تمامی حوزه های فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی مهمترین نوع از انواع هویت است. به عبارت روشن تر هویت ملی فراگیرترین و ...

در دهه های اخیر موضوع هویت ملی و قومی به یکی از مسایل مورد توجه خصوصا در کشورهای با تنوع قومی- فرهنگی تبدیل شده است.در برجسته شدن این موضوع عوامل گوناگونی موثر بوده اند که در این میان بر پروسه جهانی شدن اتفاق نظر زیادی هست.گروهی بر این باورند که گسترش و تعمیق فرایند جهانی شدن باعث تشدید و برجسته شدن وفاداری های قومی و محلی و در نتیجه تضعیف هویت و انسجام ملی گردیده است.در مقابل گروهی دیگر معتقدند که تقویت هویت قومی در تعارض با هویت و انسجام ملی نیست بلکه می تواند منجر به تقوی ...

هویت(Identity) پدیده ای زنده، پویا و شامل بخش های گوناگونی است که از عضویت فرد در گروه های مختلف ناشی می شود به طوری که این هویت ها قسمتی از هویت کلی فرد را تشکیل می دهند. هویت اجتماعی، بخش مهمی از هویت فرد است که بسیار گسترده و دارای ابعاد مختلفی است. امنيت اجتماعي يكي از نيازهاي ضروري حيات بشري است كه بدون آن امكان فعاليت آزادانه انسان محدود مي‌شود. احساس امنيت اجتماعي متاثر از عوامل متعددي است كه هويت اجتماعي يكي از آنان است. با توجه به اهميت موضوع خصوصاٌ براي زنان، تحقیق ...

هویت را می توان تجلی فرهنگ در محیط دانست زیرا مکان ها از انسان معنا می گیرند و انسان نیز مجموعه ای از باورها و اندیشه ها است که فرهنگ اور ا شکل می دهد و نمود و تجلی از فرهنگ انسان را در مکان و محیط می توان مشاهده نمود ه همان هویت اوست. برای برقراری ارتباط میان هویت و معماری از سخنی از نوربرگ شولتز بهره می برم شولتز در کتاب «معماری، حضور،زبان و مکان» از امر کیفی در زندگی سخن می گویند و آن را سویه مشترک هستی شناسانه میان ما انسان ها تعریف می کند و هنر مکان (معماری) را همان چیزی ...

هویت و ایجاد هویت از طریق نمادهای طبیعی و انسانی می باشد، هویت یک فضا مجموعه ای از نشانه هاست، و هویت معماری سنتی ایرانی نشانگر اصول و ارزشهای بنیادین و تأثیرات مبانی اعتقادی معماری ایرانی در دوران اسلامی در شکل گیری ساختار آن می باشد و نمادی از هنر و استعداد است. در معماری گذشته، بناهایی همچون (مساجد، بازارها، ...) عناصر هویت بخش معماری سنتی ایرانی بوده اند که در حال حاضر به فراموشی سپرده شده است. مهمترین راهکارهای برون رفت از این بحران بازشناخت مولفه های هویت بخش در معماری ...