عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خلیج گرگان با مساحت حدود450 کیلومتر مربع درتراز ارتفاعی 5/26- متر از سطح دریا، درجنوب شرقی دریای خزر قرار دارد و با توسعه سیستم سدی ساحلی میانکاله در ابتدای هولوسن تشکیل شده است. مطالعات رسوب شناسی در منطقه مورد مطالعه توسط بررسی422 نمونه از رسوبات سطحی و زیر سطحی ( مغزه و ترانشه) انجام شده است. هدف اصلی از این مطالعه بررسی فرایندهای رسوبگذاری در رسوبات هولوسن خلیج گرگان و مکانیسم شکل گیری سیستم سدی ساحلی میانکاله بوده است. معیار اصلی برای انتخاب محل مغزه ها و ترانشه ها بر ...

دریای خزر بزرگترین توده‌ی آبی محصور در خشکی است که به دلیل وسعتش آن‌را دریا می‌نامند. این دریا از حدود سه میلیون سال پیش، از دریاهای جهان منفصل شد و از همان زمان، نوسانات تراز آن به عنوان بخشی از ماهیت دریاچه‌ای آن در رسوبات خزر ثبت شد. در این مطالعه، بخش جنوب‌شرق خزر برای بررسی این نوسانات در طی هولوسن و پاسخ ساحل به آنها انتخاب شد. منطقه‌ی مورد مطالعه در جنوب‌شرق دریای خزر از دلتای گرگان‌رود در جنوب تا منطقه‌ی مرزی ایران و ترکمنستان در شمال (خلیج حسن‌قلی)، در امتداد ساحل ...

منطقه ساحلی جنوب شرقی دریای خزر که توسط شبه جزیره میانکاله و خلیج گرگان از سایر قسمت های آن متمایز شده، موضوع این پایان نامه می باشد که سیر تحول این دو پدیده با توجه به عوامل تأثیرگذاری مانند نوسانات سطح آب دریای خزر ، رودخانه ها و فرایندهای رودخانه ای و عملکرد بادموردبررسی قرارگرفته و برای این منطور ازاسنادکتابخانه ای، مشاهدات میدانی، عملیات آزمایشگاهی، آمار نوسانات سطح آب، آمار دبی ورسوب رودخانه ها، تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی منطقه موردمطالعه، استناد جسته ایم. ونتایج ...

از آنجایی که سازند های دوران چهارم بستر زندگی و تامین نیازهای حیاتی انسان می باشد، همواره توجه محققین و دانشمندان علوم مختلف به خصوص ژئومورفولوگ ها را به خود معطوف کرده است. اقلیم با تغییرات تناوبی خود طی دوره کواترنر، منشا تحولات بسیاری در فرم های اراضی و شکل گیری تمدن های بشری بوده است. لذا در این مطالعه در صدد آن هستیم، که با بهره گیری ازاین ارتباط و شواهد ژئومورفیک ، پی به نوع اقلیم کواترنر پایانی و هلوسن و روند تغییرات آن ببریم. و این روند را در دهه های اخیر به کمک آمار ...

برای مطالعه فراوانی مجموعه جانوری روزنبران کف‌زی در حوضه خلیج گرگان، سه مغزه رسوبی تا ژرفای 8/3 متری برداشت گردید و مطالعات رسوب شناسی (شامل آزمایش‌های دانه‌بندی، سنجش ماده آلی و سنجش کربنات کلسیم) و مطالعات فسیل شناسی (شامل جداسازی، شمارش، شناسایی و فراوانی روزنبران کف‌زی) بر روی نمونه‌ها انجام شد. مطالعات رسوب‌شناسی نشان می‌دهد که رسوبات خلیج گرگان از نظر دانه‌بندی در محدوده ماسه‌ی سیلتی قرار دارد. میزان ماده آلی موجود در رسوبات، بین 1/25 تا 31 درصد تغییر می‌کند.این تغییر ...

بازسازی تاریخچه پوشش گیاهی یک منطقه در طول زمان اطلاعات ارزشمندی را درباره تغییرات پوشش گیاهی و مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر آن، یعنی آب و هوا و انسان، در اختیار می-گذارد. مهم‌ترین ابزار برای بازسازی پوشش گیاهی و محیط زیست گذشته گرده‌شناسی (پالینولوژی) است. در این پژوهش نتایج به‌دست آمده از بررسی گرده‌شناسی یک مغزه یک متری با نام SK1، که از حاشیه جنوب غربی دریاچه ارومیه برداشت شده، ارایه می‌گردد. نمودار گرده SK1 امکان بازسازی تغییرات پوشش گیاهی و آب و هوایی منطقه و نیز نقش فعا ...

وجود صدها تپه و محوطه باستانی منعلق به دوره های فرهنگی گوناگون، در حوزه درون فرهنگی هلیل رود نشانه غنا و سرشاری این حوزه فرهنگی کشور می باشد. یکی از مهم ترین این دوره ها دوره مس و سنگ است زیرا پایه های فرهنگ بزرگ عصر مفرغ منطقه در این دوره شکل گرفته است. هدف از انجام این پژوهش مشخص کردن توالی فرهنگی دوره مس و سنگ و شناسایی عوامل موثر بر استقرارهای این دوره بوده که با توجه به اهداف موجود، پرسش هایی نظیر چگونگی الگوی استقراری محوطه ها، نوع استقرارها، نوع سفال و ... مطرح شد و ب ...

در عصر حاضر وقوع مکرر پدیده های مخرب جوی و تغييرات و وردایی های بزرگ مقیاس آب و هوایی، زندگي و حيات بشری را در مقیاس های منطقه ای تا جهانی به شدت از خود متأثر ساخته است. بدين ترتيب در دهه های اخیر به دليل تاثير مخرب برخی از فعاليت هاي نابخردانه بشر، ما شاهد وقوع مکرر پدیده های مخرب جوی و تغييرات آب و هوایی در مقياس جهاني، منطقه اي و محلي هستيم. گرم شدن كره زمين، بروز و تداوم خشکسالی ها، وقوع طوفان ها و سيلاب هاي ويرانگر، افزایش امواج گرمایی و توفان های گردوغباری، بالا آمدن سط ...