عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 700

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور ایجاد ارتباط و هماهنگی هر چه بیشتر میان محققین، متخصصین و دست‌اندرکاران صنایع هوا فضایی کشور، دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری صنایع و مراکز پژوهش اقدام به برگزاری اولین کنفرانس سراسری مهندسی هوا فضا نموده است . موضوعات کنفرانس : - آئرودینامیک : تئوری، عددی، تجربی و..... - پیش برندگی: احتراق در مخازن احتراق، توربو ماشین و.... - مکانیک پرواز: عملکرد، پایداری، کنترل، هدایت ، ناوبری، آزمایش پرواز، سیمولاتور، بهینه‌سازی و.... - سازه‌های هوایی: طرا ...

در این پژوهش، مسئله طراحی کنترلر برای یک مدل موشک غیرخطی و ناکمینه‌فاز بررسی شده است. موشک مورد مطالعه از نوع هوا به هوا است و جابجایی بالک دم به عنوان ورودی کنترل در نظر گرفته می‌شود. در این تحقیق، روش گام به عقب مد نظر بوده و قابلیت آن در کنترل غیرخطی موشک ناکمینه‌فاز مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از تئوری گام به عقب مستلزم ساختار خاصی از سیستم غیرخطی است که از آن به عنوان فرم پایین مثلثی معادلات یاد می‌شود. روند طراحی کنترلر طبق این روش از داخلی‌ترین دینامیک سیستم آغ ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

برای ارسال موجودات زنده به فضا باید شرایط زیستی مناسب در داخل وسیله پرتاب مهیا باشد. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، مسئله صدای حاصل از احتراق موتور راکت است. برای جلوگیری از آسیب موجود زنده بر اثر این پدیده، باید تمهیداتی اندیشید، تا مقدار صدای داخل محفظه کاهش یابد. در این پایان نامه ما سعی نموده‌ایم، به کمک روش‌های تحلیلی مقدار صدای تولید شده توسط موتور را محاسبه نموده و با استفاده از عایق‌های مناسب، تا حد ممکن از ورود صدا به داخل محفظه جلوگیری کرده و سطح فشار صوت ...

در این مقاله به مطالعه عددی اثر شرایط اولیه پاشش بر جابجایی و چرخش ناحیه‌ای از ابر دوفازی سوخت و هوا که در محدوده احتراق پذیری قرار دارد، پرداخته می‌شود. این ابر از پاشش مقدار معینی از یک سوخت مایع به محیط باز اتمسفر بوجود می‌آید. با بررسی ساختار داخلی این ابر بر حسب زمان ناحیه‌ای از ابر که در آن غلظت سوخت در محدوده احتراق پذیری قرار دارد شناسایی شده و اثر شرایط اولیه پاشش، نظیر دمای سوخت، سرعت پاشش و قطر متوسط قطرات در رفتار این ناحیه مطالعه می‌گردد. این امر قدم موثری در انت ...
نمایه ها:

با پیشرفت علوم و تکنولوژی در صنایع خودروسازی، مسئله، طراحی و بهینه‌سازی سیستمهای کنترل موتورهای احتراق جرقه‌ای توسعه روزافزون یافته است .همچنین با توجه به آلودگیهایی که موتورهای احتراق جرقه‌ای ایجاد میکنند و گرانی سوختهای فسیلی، تصحیحاتی روی سیستم کنترل سوخت به هوا در جهت کاهش مصرف سوخت و نگهداشتن آلودگیهای ناشی از احتراق در سطح مجاز صورت گرفته است .در این راستا تحقیقات وسیعی روی سیستم کنترل سوخت به هوا انجام شده و محققان با روشهای متعدد کنترلی، سعی در بهینه‌سازی این ...

یک سیستم شبیه‌ساز پرواز از چهار قسمت اصلی که عبارتند از: -1 نرم‌افزار پرواز -2 سیستم کنترلی -3 سازوکار -4 کابین، صفحه نمایش و متعلقات آنها، تشکیل شده است . نرم‌افزار پرواز شامل برنامه‌های رایانه‌ای، محاسبه ضرائب نیروهای آئرودینامیک ، ضرائب نیروهای پیشران (Thrust) و در نهایت برنامه‌هائی جهت حل دستگاه معادلات حرکت هواپیما می‌باشد. سیستم کنترلی شامل Washout و مدار کنترلی ساکازوکار می‌باشد. از مدل Washout جهت ایجاد هماهنگی بین حرکات هواپیما و توانائیهای سازوکار Stewart می‌باشند ک ...

هدف از این مقاله ارایه توصیفی از تله متری و کابرد های آن در صنایع مختلف ، بویژه صنایع نظامی و هوا فضا می باشد . در این مقاله با کلیات تله متری و دلایل استفاده از آن آشنا شده و سپس تکنولوژی تله متری و دلایل استفاده از آن آشنا شده و سپس تکنولوژی تله متری متنوع می باشد که بطور اختصار به آن پرداخته می شود در ادامه بلوک دیاگرامهایی از یک سیستم تله متری نظامی در صنایع موشکی ارایه می گردد و در انتها ویژگیهای یک سیستم تله متری بیان می شود. ...