عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 78

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه یکی از مهم ترین چالش های موجود در مدل های هیدرولوژیک، استفاده از داده های ورودی با دقتوصحت زیاد است. صحت و دقت داده های بارندگی یکی از موارد تأثیرگذار در خروجی مدل های هیدرولوژیک، مانند جریان رودخانه، است. در مطالعه حاضر کشور ایران با مساحتی حدود 1648000 کیلومتر مربع که با کمبود منابع آبی در بسیاری مناطق روبرو بوده و از تنوع اقلیمی برخوردار است به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد و با مقایسه اثرات دو منبع مختلف داده های هواشناسی، توزیع مکانی و زمانی بارندگی در ایران م ...

خشکسالی یکی از مخاطرات اصلی مرتبط با هواشناسی است. این مخاطره طبیعی بر تمام جوانب زندگی بشر مؤثر است. این پدیده از عوامل متعددی همچون بارندگی، دما، تبخیر-تعرق، مقدار آب موجود درخاک و غیره تأثیر می-پذیرد. خشکسالی در هر وضعیت اقلیمی ممکن است رخ دهد. پیش‌بینی خشکسالی نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از آن در بخش‌های مختلف بر عهده دارد. برای این که بتوان خشکسالی را از نظر کمی تعریف کرد، روش‌های متعددی وجود دارد. از جمله این روش‌ها، استفاده از نمایه‌های خشکسالی است. نمایه‌های خشکسالی ...

با توجه به وجود نوسانات شدید در بارش‌های مناطق مختلف کشور، خشکسالی از جمله بلایای طبیعی هستند که در شرایط نوسان منفی و یا به عبارتی کاهش بارش‌های جوی نسبت به میانگین دراز مدت رخ می‌دهند و اثرهای زیان‌باری را بر بخش کشاورزی و اقتصاد نواحی تحمیل می‌نمایند. پیش‌بینی احتمال وقوع خشکسالی‌ها می‌تواند تا حد زیادی از اپرات زیان‌بار آن به‌کاهد. چهار نوع خشکسالی وجود دارد که به‌ترتیب وقوع شامل خشکسالی‌های هواشناسی، هیدرولوژیکی، کشاورزی و اقتصادی-اجتماعی می‌باشند. در این تحقیق برای بررس ...

محیطی که در آن زندگی می‌کنیم، مجموعه‌‌ای از عامل‌‌‌های (سازه‌های) گوناگون، از جمله پدیده‌های مربوط به وضعیت جوی و آثار اقلیمی است. برای تامین زندگی بهتر و تولید بیشتر، بویژه در بخش کشاورزی که بشدت تنگاتنگ تابع تغییرها و رخدادهای جوی است، باید به هوا، دانش هواشناسی و کاربرد آن در کشاورزی توجه بیشتر ی مبذول گردد . عنصر بارش یکی از عناصر مهم اقلیمی است که از دیر باز مورد توجه بشر بوده است. اهمیت زیاد این عنصر از یک طرف و نوسان‌های فراوان آن از طرف دیگر سبب شده است که اقلیم شناس ...

در تحقیق حاضر مطالعه خشکسالی جهت ایجاد رابطه کمی و زمانی بین خشکسالی‌های هیدرولوژیکی و هواشناسی در اشل ناحیه‌ای حوضه صوفی‌چای واقع در استان آذربایجان شرقی مدنظر قرار گرفته است.بدین منظور داده های ماهانه جریان و بارش ایستگاه‌های هیدرومتری و باران سنجی با توجه به طول آماری طولانی مدت که با روش پلیگون بندی تیسن منطقه‌ای شده‌اندمورد استفاده قرار گرفته است.روش‌هاي مورد استفاده برای آنالیز خشکسالی شامل روش هربست و روش رژيم نرمال ماهانه یعنی در نظر گرفتن خط رژیم نرمال به عنوان خط مد ...

خشکسالی یکی از پدیده‌های آب و هوایی و از جمله رخدادهایی است که هر ساله خسارت‌های زیادی را باعث می‌شود. این پدیده در واقع از ویژگی‌های اصلی و تکرار شوند‌ه‌ی اقلیم‌های متفاوت به شمار می‌رود و اثرهای آن صرفاً به نواحی خشک ونیمه خشک محدود نمی‌شود، بلکه خشکسالی هم در نواحی خشک و هم در نواحی مرطوب به وقوع می‌پیوندد و باعث کمبود منابع آب می‌گردد خشکسالی بعنوان یک پدیده خزنده توصیف می شود و برخلاف سیل و بارندگی، توصیف زمانی و مکانی و پیش‌بینی خشکسالی بسیار مشکل و دارای اهمیت ویژه در ...

محدوده انتخابی، زمان های متفاوت شروع و انتخاب محدوده های داخلی ثابت و قابل حرکت به طور جداگانه در داخل محدوده بزرگتر در کنار الامان های مختلف فیزیک می توانند نقش مهمی را در نتایج انواع مدل های عددی پیش بینی کننده طوفان های حاره ای ایفا کنند. طوفان حاره ای گونو (2007) تشکیل شده در شمال اقیانوس هند (دریای عرب) و مدل AHW جهت نشان دادن این حساسیت انتخاب شده اند. شرایط اولیه و مرزی از داده های FNL و داده های بهترین مسیر جهت مقایسه از IMD دریافت شد. نتایج نشان می دهد از محدوده ه ...

خشکسالی یک پدیده تکرار شونده در اقلیم های مختلف است و اثرات آن صرفاً به نواحی خشک و نیمه خشک محدود نمی‌شود و می‌تواند در نواحی با بارش بالا و در هر فصلی از سال رخ دهد. هدف اصلی این تحقیق، مشخص کردن خشکسالی‌های هواشناسی و بررسی اثرات آن بر نوسانات سطح آب زیر‌زمینی دشت اراک است. به این منظور شاخص بارش استاندارد (SPI) و سطح آب استاندارد (SWI) به دلیل توانایی بالای آنها در ایجاد تحلیل مکانی بین رخداد خشکسالی‌ها در نواحی مختلف یک پهنه، به عنوان شاخص‌های منتخب جهت بررسی خشکسالی‌ه ...

امروزه انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی پاک، ارزان و بی‎پایان یکی از مهمترین جایگاه‎ها را در میان منابع مختلف انرژی به خود اختصاص داده است. تحقیق و توسعه کاربردهای انرژی خورشیدی به یکی از دغدغه‎های دنیای حاضر جهت پاسخگویی به نیاز مبرم بشر به انرژی‎های نوین و تجدید‎پذیر تبدیل شده است. در این پژوهش، ابتدا انرژی خورشیدی و جایگاه آن در گروه انرژی‎های تجدید‎پذیر نوین مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این مفاهیم کلی انرژی خورشیدی و اصول تابش‏ خورشید معرفی شدند. از آن جایی که طراحی ...