عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19532

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دوره در خشان هنر حجاری را باید دردور? ساسانی دانست .نقوش برجسته ساسانی چیزی نیست غیر از ادامه ی حجاریهای هخامنشی واشکانی وتأثیراتی که هنر ساسانی از هنر رومی گرفته همچنین ردپایی از هنر بودایی در آن دیده می شودیکی از ویژگیهای مهم این نقوش ارزشمند که برسینه ی کوه ها وصخره ها پدید آمده اند در آن است که علاوه بر انعکاس رویدادهای تاریخی و نمایش قدرت وعظمت شاهنشاه وآئین رسمی ،اندیشه های سیاسی ونیز آرمانی به نحوی در آن بیان شده است. در دوره ی ساسانی اکثر نقش برجسته ها از نوع (کم برجس ...

هگل آنجا که هنر را "عالی‌ترین درجه انکشافات عقل" برمی‌شمرد – هنر را بیانگر معنا و مضمونی از امر مطلق می‌بیند که به طرز محسوس، به جلوه در‌می‌آید. وی به تحلیل در این خصوص که اثر هنری به کسب حقیقتی نائل می‌شود یا اینکه چون اثر هنری از تخیل مایه می‌گیرد، در نتیجه غیرقابل تعریف است و موضوع هیچ علمی نمی‌تواند واقع شود، می‌پردازد و شناخت دقیق هنر و آثار گوناگون آن را امکان‌پذیر می‌داند؛ به طور کلی هنر در قالب محسوس و انضمامی خود، حاوی حقایقی است ذاتی که عقل به نحو دیالکتیکی، بدان‌ها ...

قرن دهم هجری دوران اوج تاثیر هنر ایران بر آسیای صغیر است. وقایعی مهمی همچون پایان حکمرانی ترکمانان آق قویونلو، افول مکتب هرات، واقعه چالدران و تصرف تبریز، سبب انتقال گنجینه آثار و مهاجرت بسیاری از هنرمندان و صنعتگران ایرانی به دربار عثمانی گشت. این شرایط در کنار عوامل مهمی همچون فشارهای مذهبی دولت صفوی بر عموم مردم بر قبول مذهب شیعه، جملگی در ورود تاثیرات هنر ایران زمین بر دربار استانبول کارگر افتاد.دولت عثمانی با هدف اعتبار بخشیدن به موقعیت سیاسی و فرهنگی خود، اولین کارگاهها ...

این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی مبانی هنر در عالم اسلام و مسیحیت و بیان اشتراکات و افتراقات میان این مبانی انجام گردید. بدین ترتیب که ابتدا به بیان کلیاتی در باب هنر و معنا و کاربرد آن در تاریخ ادبیات فارسی و هنر اسلامی و همچنین تعریف عام هنر در میان ادیبان و متفکران پرداخته شد. آنگاه تعاریف ارائه شده از هنر در اسلام و مسیحیت و دیدگاه متفکران بنام اسلامی و مسیحی در باب هنر و زیبایی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بنیادهای نظری هنر در اسلام و مسیحیت با نظر به برخوردها و تاثیرات تار ...

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دین زرتشت بر هنر ایران پیش از اسلام می پردازد . بررسی هنر ایران باستان در طی دوران های تاریخی از ماد تا پایان دوره ساسانیان نمایانگر پیوند عمیق میان هنر و دین زرتشتی می باشد ، به گونه ای که اکثر آثار ارزشمند باقی مانده ملهم از مضامین معنوی در ارتباط با اعتقادات و باورهای دین زرتشت بوده و تصاویر و نقوش نمادین در انواع هنرها و فرم های معماری همه برگرفته از خصیصه های سنتی و تمثیلی در ارتباط با دین زرتشت هستند . نقوش نمادینه ای که در طول زمان در فرهنگ ...

بحثِ هنر در فلسفهي شوپنهاور جزئي ساختاري است. شوپنهاور پس از بيانِ اصولِ انديشهاش به دو نوع شناخت ميپردازد؛ اولين شناخت شناختِ عاديِ گرفتارِ رنج است، که تنها مربوط به پديدار است و شناختِ دوم، رها شدن از شيوهي شناختِ عادي و شناختي معطوف به رهايي از رنجِ زندگي است. اين شناخت هم شرطِ تجربهي زيباييشناسانه و هم شرطِ رستگاري در اخلاق است. هنر خود فعاليتي رهايي بخش است و رو به سوي رستگاري دارد، اما صرفا به صورتِ موقت، در حالي که به عقيدهي شوپنهاور رستگاريِ بادوام تنها از طريقِ اخلاق ...

آثار «هنر جدید» یکی از جریان های هنری معاصر ایران است که در دهه 80 و با حمایت های دولتی به ویژه از سوی موزه هنرهای معاصر تهران رشد و گسترش یافت. آثار مذکور که ابتدا در دهه 80 با عنوان «هنر مفهومی» در ایران مطرح شد و پس از اندکی «هنر جدید» نام گرفت، طیف مختلفی از روش های بیانی چون ویدئوآرت، پرفورمنس، اینستالیشن را در بر می گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر «هنر جدید» غرب بر ایران در محدوده زمانی دهه 70 به بعد به جمع آوری داده های موجود از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی ( ...

خلافت شیعی فاطمی بیش از دو قرن و نیم (567-297 ق / 1171-909م) بر بخش وسیعی از جهان سایه افکنده بود که شامل شمال آفریقا، شرق دریای مدیترانه، بخش هایی از جنوب اروپا، شبه جزیره عربستان و بخشهایی از شبه قاره هند می شد. با وجود أثرپذیری از هنر نقاشی پیشینیان و همسایگان، فاطمیان توانستند استقلال نسبی خود را در سبک و شیوه های هنر نقاشی حفظ کنند، شکوفایی بازنمایی فیگوراتیو، مهمترین ویژگی نقاشی در دوران فاطمیان است که نمونه های آن بر روی سفال، کاغذ و دیوار به چشم می خورد. ریشه یابی ال ...

پاپیه ماشه شیوه ای از تولید آثار، ذیل هنرهای سنتی است که به ساخت مصنوعاتی چون قلمدان و قاب آیینه از جنس کاغذ اطلاق می شود و در سرزمین ایران از اواسط عهد صفوی تا اواخر دورۀ قاجار رواج داشته و عدم انطباق این تکنیک با نیاز های عصر حاضر، موجب متروک و مهجور ماندن آن گردیده است. این پژوهش برآن است تا ضمن معرفی هنر ساخت مصنوعات، با کاغذ فشرده یا همان پاپیه ماشه ، کاربرد های نوین این تکنیک را معرفی نماید.در این نوشتار فرض بر این است که با شناخت کامل از روش های تولید آثار پاپیه ماشه، ...