عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 157

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اگر این فرض را محل مراجعه قرار دهیم که در هنر معاصر، این هنرمند نیست که خالق اثر است، بلکه فرآورده و محصول زبان و گفتمان است که از طریق وی به ظهور رسیده است. به عبارت دیگر سوژه شناسای انسان در عصر مدرن خود مخلوق گفتمان و زبان می‌باشد. و هنرمند فقط رابطی است که گفتمان عصر خود را بروز می دهد. آنگاه شاید صحیح و نیاز باشد که با عبور از مفهوم معاصر به گفتمان‌های اصلی و روابط تنگاتنگشان با نقاشی معاصر، با نگاهی دقیق و جزئی پرداخته شود. از آنجا که جامعه‌ی ایران از ابتدای قرن بیست ...

اهداف اين تحقيق، شامل تحليل سازوكارها و مؤلفه‌هاي قدرتمند اقتصاد هنر معاصر جهان و در ادامه بررسي وضعيت اقتصاد هنر معاصر ايران و حاميان داخلي و خارجي آن است؛ در اين قسمت بخش مهمي از اهداف اين پايان‌نامه با شناخت چگونگي رويكرد و جايگاه هنر معاصر ايران در عرصه بازارهاي جهاني محقق خواهد شد. مبحث آخر نيز به كنكاش در سرشت قالب و محتواي آثار با نگاهي عمدتاً معطوف به آثار و هنرمندان موفق در عرصه اقتصاد هنر خواهد بود. اين پژوهش تحقيقي‌ست كاربردي كه اطلاعات مربوط به روش‌شناسی خود را به ...

در سال هاي اخير گرايشها و رويه هاي هنري بسياري در كشورمان در حال شكل گيري و توسعه است. چنين جرياناتي كه با نام هنر جديد شناخته شده اند، اغلب توسط نسل جوان دنبال ميشود. گونه هاي مختلف هنر رسانه در ايران از منظر رويه شامل چيدمان، ويدئو ارت ، چيدمان ويدئوئي، چيدمان عكس، هنر اجرا ، هنر محيطي، هنر چند رسانه اي ميباشند.با مطالعه هنر مفهومي وآغاز آن در غرب ونيز تاثيرات آن در دهه هاي اخير در جهان كه هنر ايران از آن تاثير پذيرفته ،چگونگي شكل گيري رسانه در هنر معاصر ايران ونيز بررسي ...

آرتور دانتو فیلسوف و نظریه‌پرداز آمریکایی، پژوهش‌های فلسفی گسترده‌ای در حوزه‌ی درک شرایط ظهور هنرِ معاصر و ابعاد آن انجام داده است. هنر معاصر موضوعی است که دانتو در بسیاری از کتاب‌های خود به آن پرداخته و آن‌را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد. اهمیت هنر معاصر برای دانتو از آن جهت است که این دوران به‌واسطه‌ی خلق آثاری کاملاً متفاوت، در قالب تعاریف گذشته‌ی تاریخ هنر نمی‌گنجد. او معتقد است که هنر پایان یافته و ما وارد دورانی به‌نام پساتاریخ شده‌ایم که به‌سبب کثرت‌گرایی ح ...

هنر معاصر در فعالیت‌های متنوع در صدد بیان اندیشه و ارزش‌هایی بیانی از شرایط اجتماعی و فرهنگی بوده است. هنرمند اندیشه‌ورز به توصیف و روایت واکنش‌های ذهنی پرداخته است تا بدین وسیله دقدغه های زمانه را به تصویر بکشد. هرچند هنر معاصر در شناخت و فرآیند تولید آثار هنری تنوع‌طلب و از زبان‌های گوناگون بهره برده است، اما هنر چاپ اچینگ در حیطه ارزشمندش قابل توجه و بررسی می‌باشد. بداهه پردازی و ارزش طراحی در هنر چاپ، اثر هنری را از هر نوع قواعد پیش‌ورز و تعیین شده مبرا می‌نماید گویا، ا ...

پژوهشی پیرامون هویت و اهمیت بیان شخصی در هنر معاصر عنوان پایان نامه‌ای است که در آن محقق به موضوع هویت از منظر اجتماعی و شخصی پرداخته است. و همچنین سوالاتی درباره چیستی هویت در هنر معاصر مطرح گردیده که همواره دغدغه هنرمند معاصر از جمله خود نگارنده بوده است. اینکه وجود هویت، البته به شکلی که در هنر معاصر مطرح می شود تا چه اندازه در دنیای امروز جایگاه و اعتبار دارد و آیا هنرمندانی که امروزه دست به خلق آثار هنری می زنند آیا الزاما موضوع هویت در آثارشان نمود عینی دارد و در یک کلا ...

آنچه تا به امروز درباره‌ي اژدها، در فرهنگ فارسي شنيده و ديده شده؛ اين است كه اژدها نماد پليدي و شر است. در حاليكه با بررسي متون ادبي مانند: شاهنامه، مثنوي معنوي، اسرارالتوحيد و ... در مي يابيم كه اژدها تنها در قالب يك جانور منفور و اهريمني نيست بلكه در فرهنگ ادبي و تصويري ايران نقش اهورايي نيز دارد. اين پژوهش در پي آن است كه چهره‌ي اهورايي اژدها را بشناساند و با بررسي فضا ها و ويژگي هاي نگارگري هر دوره و همچنين توجه به ارتباط تصويري اژدها با متون ادبي، درراستاي مقايسه‌ي نگار ...

بدوی‌گرایی به معنای توجه هنرمندان مدرن به هنر و فرهنگ‌های قبیله‌ای و تجلی آن در افکار و آثارشان می‌باشد. به دلیل توجه پیشروان مدرن به فرهنگ‌های ابتدایی و دست‌ساخته‌هایشان، همچنین تغییرات و دگرگونی‌هایی که هنر بدوی در هنر مدرن و آثار هنرمندان ایجاد کرده است، بدوی‌گرایی به خصوص در آغاز قرن بیستم از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از انتخاب این موضوع بررسی چگونگی کشف و توجه به هنرهای ابتدایی برای هنرمندان مدرن، تا دوران معاصر می‌باشد. در این رساله سعی بر آن بود تا بدوی‌گرایی را د ...

هدف از بررسی روند شکل گیری انتزاع در نقاشی معاصر ایران، شناخت کلی نسبت به ماهیت این سبک و ریشه یابی آن در هنر نوگرای ایران می باشد. همچنین ادراک معانی، مفاهیم و ماهیت این شیوه در جهت هماهنگ سازی با فرهنگ خودی و خلق آثاری بدیع، مد نظر بوده است. بدین ترتیب سیر هنر مدرن ایران به خصوص دهه هایی که انتراع گرایی در آن شکل گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی هااز طریق وصف، ارزیابی، تحلیل یافته ها و داده های منابع تصویری و مکتوب و اطلاعات متغیرهای مختلف به روش جزئی نگری و رسید ...