عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سال هاي اخير گرايشها و رويه هاي هنري بسياري در كشورمان در حال شكل گيري و توسعه است. چنين جرياناتي كه با نام هنر جديد شناخته شده اند، اغلب توسط نسل جوان دنبال ميشود. گونه هاي مختلف هنر رسانه در ايران از منظر رويه شامل چيدمان، ويدئو ارت ، چيدمان ويدئوئي، چيدمان عكس، هنر اجرا ، هنر محيطي، هنر چند رسانه اي ميباشند.با مطالعه هنر مفهومي وآغاز آن در غرب ونيز تاثيرات آن در دهه هاي اخير در جهان كه هنر ايران از آن تاثير پذيرفته ،چگونگي شكل گيري رسانه در هنر معاصر ايران ونيز بررسي ...

تاثیرات ناشی از پیشرفت دانش الکترونیک و تکنولوژی اطلاعات بر زندگی بشر به حدی بوده است که از این تحولات به عنوان انقلاب اطلاعات در زندگی بشر یاد می کنند . از این رو ابزارهای انتقال اطلاعات میان انسانها که به تعبیری می توان از آنها با عنوان رسانه یاد کرد در جهان پسامدرن اهمیتی ویژه یافته اند . رسانه ها در این دوران بر تمامی عرصه های زندگی بشر از جمله عرصه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، هنری تاثیر گذار هستند .استفاده گسترده رسانه ها از هنر به عنوان عاملی برای تاثیرگذاری موثرتر ...

در پایان نامه حاضر به بررسی تحولات ابزارهای بیانی هنری و چگونگی شکل گیری هنر رسانه ای نو در هنر معاصر پرداخته شد. آیا هنر رسانه ای نو در بازگویی دغدغه های زنان هنرمند نقشی موثر ایفا کرده است؟ در این پایان نامه در فصل اول انواع هنر رسانه ای نو مورد بررسی قرار گرفت؛ و در فصل دوم به نمود هنرهای رسانه ای نو در آثار هنرمندان زن معاصر پرداخته شده است که در این راستا هنرمندانی از جمله مونا حاتوم که دغدغه ذهنی او برقراری ارتباط میان سیاست و هنر با استفاده از هنر رسانه ای نو بوده است ...

در این نوشتار مسئله‌ی مورد نظر بررسی و شکل‌گیری فرم در هنرهای رسانه‌ای جدید در دوران معاصر می‌باشد. لیکن در این هنر، ما به گونه‌های بسیاری از شیوه‌های ارائه آثار مواجهه‌ایم. به همین دلیل به یکی از گرایشات مهم در هنرهای رسانه‌ای جدید که به نام هنر اجرا می‌باشد به طور مفصل پرداخته شد، تا ابعاد شکل‌گیری فرم در این دوران مورد مطالعه قرار گیرد، این مطالب پس از تعاریف کاملی درباره‌ی فرم در فلسفه از دیدگاه اندیشمندان غربی ارائه گشت. تا روابط بین فرم در دوران پیشین و انطباق آن در دور ...

بشر از آغاز که به وسیله ی ذغال چوب و چربی حیوانات و مواد طبیعی تصاویر درون غارها را کشید، تا امروز که با استفاده از آخرین فناوریها به خلق تصاویر می پردازد، همواره تلاش داشته تا با استفاده از ابزارها و دستاوردهای علمی زمانه خویش به ابراز منویات شخصی اش بپردازند، در واقع شاید بتوان گفت مفهوم تصویر با تغییر روند تولید آثار هنری به مرور متفاوت گشته است اما خود تصویر همواره حضور داشته است. بدین ترتیب تصاویر خلق شده با دست و به کمک ابزار ساده مانند قلم مو و رنگ، حتی اگر بسیار نز ...