عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بدیهی است پیشرفت هایی که طی اواخر قرن بیستم در حوزه ی فناوری، رسانه و ابزارها حاصل شد، تأثیر به سزایی در تغییر معنای زیبایی شناسی و هنر داشته و باعث پدید آمدن نوعی هنر میان-رسانه ای شد به طوری که مرزهای رایج میان هنرهایی چون نقاشی، عکاسی، تئاتر، موسیقی، سینما و رقص از بین رفت. با توجه به تأثیر هنرهای مختلف بر یکدیگر و بر سایر شاخه های هنری، در این رساله سعی شده آثار هنری اواخر قرن بیستم معرفی و تحلیل شوند. بدین منظور، فصل اول که دریچه ایست بر این تأثیر، بررسی رابطه ی هنر و عک ...

این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای صورت پذیرفته، به بررسی کاربرد هندسه ی هنر اسلامی در گرافیک معاصر پرداخته و امکانات موجود در هندسه ی قدسی را تا حد ممکن شناسایی و ردّ پای آن را در هنر معاصر به ویژه گرافیک، جست و جو می کند. آنچه مورد توجه واقع گردیده، نحوه ی شکل گیری هنر اسلامی، به ویژه در معماری و خوشنویسی است که از شاخص ترین هنرهای موجود در قلمرو اسلامی به حساب می آیند. تقدس ویژه روح و اصالت ذهن درون گرا در هنر اسلامی باعث گردیده که هنرمند ...

در ابتدای این پژوهش سعی شده تا مفهومی از زیباشناسی ارائه شود تا کلیت و محدوده‌ای آن مشخص گردد. در فصل سوم به بررسی تعاریف فن‌آوری و رسانه پرداخته شده و رابطه بین هنر، فناوری و رسانه مورد پژوهش قرار گرفته است. در فصل چهارم پیشینه‌ای از هنر دیجیتال با ذکر مثال‌ها ونمونه‌هایی ارئه گردیده است. فصل پنجم به بحث در مورد زیباشناسی هنر دیجیتال و نسبت‌های آن در دوران مدرنیسم می‌پردازد؛ و با معرفی بخشی از زیباشناسی این رسانه جدید، نمونه‌هایی از فرم‌های هنری دیجیتال ارایه می‌دهد. این ...

هنر در فلسفه پست مدرن دارای جایگاه ارزشمندی است. عکاسی، هنری است که در دوران پست مدرن توانست جایگاه خویش را در هنر بیابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی افکار نیچه و تطبیق این افکار با ویژگی های هنر عکاسی پست مدرن به انجام رسیده است. و نیز اینکه آیا می توان گفت آنچه در هنر بیان می شود، بیان فلسفی آن چیزی می باشد که در ذهن فیلسوف آن دوران است، آیا هنر عکاسی پست مدرن با تمامی پیچیدگی ها و تعریف گریزی ها، می تواند نمودی از آرا و افکار نیچه باشد؟ بنظر می رسد فلسفه پست مدرن وامدار نظریا ...

یکی از هنرهایی که در طول تاریخ برای عرضه محصولات خود به مخطبان، به نوعی نیازمند طراحی گرافیک بوده است، هنر موسیقی می‌باشد. چه قبل از اختراع و پیدایش ابزار ضبط و پخش موسیقی که محدود به جلد نت‌ها و پوسترهای موسیقی بود و چه بعد از آن که طراحی جلد صفحات گرامافون، نوارهای کاست، CDو DVD به آن‌ها اضافه شد. بررسی تاثیرگذاری متقابل این دو هنر بر یکدیگر و تاثیرگذاری جو حاکم دوران‌ها و پیشرفت‌های علمی و صنعتی بر روی این دو هنر از جمله مواردی است که در این تحقیق به آنها پرداخته خواهد شد ...

در محیط فکری و فرهنگی ایران بیننده همواره از دیدن نگاره، شمسه‌ای از لذت‌های بهشت را درک می‌کند، به همان نحو که قالی ایرانی می‌کوشد طرح «زمین بهشتی» را تکرار کند و گنبد، تمثیلی از گنبد نیلگون آسمان است که خود دری است به سوی بی‌نهایت و نشآن‌های از بعد متعالی. در این تحقیق، سعی بر آن داشته‌ام تا ابتدا با بررسی نحوه شکل‌گیری مدرنیسم در غرب و سپس نحوه ورود مدرنیسم غرب در ایران، بستری در جهت بررسی تطبیقی اشتراکات تصویری نگارگری ایران با هنر مدرن غرب را فراهم آورم. همچنین دراین راست ...

این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش کتا‏‏بخانه‏ای در ارتباط با شناخت هنر مدرن و برخورد های متفاوت سبکها‏ی هنری با فرم و محتوا می‏باشد. همچنین سعی بر آن شده به معرفی تعدادی از هنرمندان معاصر پرداخته شود که از دستاوردهای مدرن بهره گرفته‏اند. با توجه به این مهم که دوران هنر مدرن یکی از مهمترین و تاثیر گذار ترین دورانی است که هنرمندان مطرح معاصر این دوران را پشت سر گذاشته اند از نتایج این تحقیق می‏توان به لزوم آشنایی با دوران مدرن و هنرمندان تاثیر گذار آن دوره اشاره کردو همچنین ...

در یک بررسی کلی می توان گفت که از قرن هفدهم میلادی کلمه مدرن به شکل نه چندان مأنوسی در بین روشنفکران اروپایی رواج یافت و در اوایل قرن بیستم به اوج خود رسید.این جریان که در اروپا توسعه و وسعت چشمگیر پیدا کرد،بزرگتر از آن بود که در محدوده اروپا باقی بماند و به زودی از آن مرزها عبور کرده و وارد دیگر ممالک گردید.روشن است که برای رسیدن یک اندیشه و نگاه نو در سرزمین دیگر باید از داخل نیز نفوذ این جریان آماده شود. در ایران اولین جرقه های اندیشه نوگرایی در هنر بطور آشکار به دوران قا ...

اصطلاح پست مدرن و تعاریف متعددی که از آن ارائه می شود، مباحث چالش برانگیزی را ایجاد کرده است. با در نظر گرفتن این موضوع که پست مدرنیته جریانی است که در واقع برآمده از دل مدرنیته و تلاشی است برای یافتن پاسخ هایی جهت حل معضلات مدرنیته و خروج از بن‌بست مدرنیسم، بر این مبنا، در فصل نخست به بررسی اجمالیِ مدرنیسم و پست مدرنیسم توأمان پرداخته شده است. از دیدگاه لیوتار، پست مدرن یک اندیشه است، اندیشه‌ای که به معنای گسست از مدرنیسم و بحران‌های آن نیست بلکه بیانگرِ همان پرسش‌های اصلی م ...