عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 158

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرهنگسرای هنر اسلامی فضایی است به منظور تعامل و گسترش فرهنگ و هنر و مکانی برای به نمایش گذاشتن آثار هنری با رویکردی خاص برای گسترش و انتقال آن ایدئولوژی به دیگران.این فضا دربعد عملکرد زمینه پژوهش،شناخت اصول و مبانی مطرح در هنر اسلامی را ایجاد می کند.فضا در دوبعد شکل و معنا با تکیه بر دواصل بازشناختن مفهوم هنر و اسلام وکشف اشتراکات، به سوی وحدت با عملکرد جهت گیری می کند.چنانچه با بهره جستن از عناصر تاکید کننده به هنر اسلامی سعی در خلق این فضایی با نگرش تاکید بر هنر اسلامی باشد ...

از آغاز زمان آموزش آکادمیک هنر تاکنون تحولات زیادی در برنامه‎ی آموزشی هنر صورت گرفته است. عدم تطابق مفاهیم آموزش داده شده در این دروس با نیازهای جامعه و همچنین مفاهیم دینی و بایسته‎های فرهنگ ایرانی، یکی از دغدغه‎های مهمی است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با این تعریف، نیاز به تبیین الگوهای ایرانی- اسلامی در آموزش مبانی هنرهای تجسمی امری ضروری است. این پژوهش به دنبال شناسایی الگوهای ایرانی- اسلامی در حوزه‎ی آموزش هنر و استفاده‌ی کاربردی از آن در نمونه‎ی موردی کت ...

بازتاب های بیرونی در هر فرهنگ، مظهر زیر لایه های بنیادین و درونی آن است. هنر یکی از این نمودهای فرهنگی هر قوم است که در فرهنگ های مختلف مشخصات و وجوه متمایزی را ، متناسب با آن بن مایه های فرهنگ، به خود اختصاص داده است. در فرهنگ اسلامی نیز، هنر رابطۀ تنگاتنگی با دین و آموزه های فکری اسلامی دارد. از جمله نقوش به کار رفته در هنر اسلامی، نقش فرشتگانی است که در جای جای نقاشی ها ،موزاییک ها وآثار هنری در ادوار مختلف به چشم می خورد. می توان با بررسی نقش فرشته از جنبۀ عرفانی به لایه ...

فرش ایران یکی از درخشان‌ترین جلوه‌گاه های تمدن و فرهنگ ایرانی است، این هنر صناعی درایرانِ پس از اسلام و دوره صفویه با توجه به نمونه های بر جای مانده از فرش این دوره درکاربرد نقوش و هم‌چنین رنگ‌بندی به تکامل می‌رسد. عوامل‌گوناگون تاریخی،فرهنگی،هنری و سیاسی در این تکامل موثر شناخته شده‌اند، با توجه به قدرت شیعه و تصوف در این دوره تاریخی، یکی از این عوامل احتمالی می‌تواند تأثیر اندیشه های عرفان و حکمت اسلامی بر فرش ایرانی دوره صفویه باشدکه در خور بررسی بیشتر است. این پژوهش‌ با ...
نمایه ها:
قالی | 
عرفان | 
حکمت | 
تشیع | 

باور به عناصر اربعه به مثابه‌ی بنیانِ جهان مادی، روشی سنتی برای تبیین و تشریح جهان در بسیاری از نگرش‌های باستانی است. تدوینِ اصولیِ این مقوله جهتِ نظریه‌پردازی توسط امپدوکلس در قرن پنجم پ. م با تکیه بر اندیشه‌های کیهان‌پیدایی و کیهان‌شناسیِ متفکران پیشین صورت می‌گیرد و بعدها، این تئوری به‌واسطه‌ی افلاطون برای تبیینِ آفرینش در رساله‌ی تیمائوسش و ارسطو در فلسفه‌ی طبیعی‌اش بسط می‌یابد و دیگر فرهنگ ها، مکاتب فکری، علمی و حتی عرفانی نیز جهت توضیح بسیاری از موارد از آن سود می‌جویند ...

هنر اسلامی متعلق به عالمی است که معنویت، باطن آن و زیبایی، حقیقت ذاتی‌اش است که در صور هنری تجلّی یافته است. باطن و ظاهر، صورت و محتوا، هر دو تجلّی امر الهی اند یکی نامحسوس (معنا و محتوا) و دیگری محسوس (صور هنری)است. صورت و معنا در هنرهای اسلامی به معنی وسیع کلمه، ظاهر و باطن یک حقیقت اند. از بخش های مهم هنر اسلامی، نگارگری ایرانی است. در نگارگری، هر نقش فقط رنگ و شکل نیست بلکه معنایی هم دارد..فضای نقاشی ایرانی، فرامادی و مثالی است و نگارگر ایرانی همواره از صورت (ظاهر) به باط ...
نمایه ها:
حوا | 
معنا | 

این پروژه جهت ایجاد امکانات هنری، فرهنگی و ارتقاء سطح هنرو فرهنگ و آئین های اسلامی در بین هنرمندان و هنر دوستان در نظر گرفته شده تا فعالیت ها فقط به این امر که مکانی باشد که آثار ارائه شوند خلاصه نشود، بلکه جنبه های مختلف نیز در ان پرورانده شده، تا شاید یکی از مکانهایی باشد که تبدیل شود به مرکزی برای پروراندن آئین ها و سنت های اسلامی که این خود سبب ارتقاء کیفیت آثار هنری و اسلامی واندیشه های هنر مندان این مرز و بوم گردد. هدف این طرح به طور کلی اعتلای فرهنگ عمومی جامعه وبه طو ...

این رساله به بازآفرینی فضای پرورش انسانی و ضرورت وجود مرکزی برای پرداختن به بعد غیرمادی انسان، برای رسیدن به بالاترین نیاز انسانی (خودشکوفایی) منطبق با هرم نیازهای مازلو می پردازد . این پژوهش، به مطالعه دو نگرش انسان گرا مبتنی بر نظریات روانشناسان کمال، برای شناخت نیازهای پروژه و بررسی ضرورت وجود مرکزی آموزشی در این امر از دیدگاه روانشناسی و علمی؛ و نگرش معنا گرا برای شناخت معنویت در هنر و ضرورت وجود معنا و روح فضا که از ضروریات فضای پرورش انسانی است و چگونگی نمایش آن در معم ...

آنچه با عنوان مطالعه و تحقیق پیرامون تاریخ و ماهیت هنر دینی و اسلامی انجام شده از جهاتی قابل تامل است. کم رنگ بودن نگاه اثباتی، رویکرد ابژکتیو به هنر اسلامی و عدم توجه به جهش های تاریخی هنر اسلامی در این مطالعات خودنمایی می کند. از این رو پایان نامه حاضر با بررسی موضوع از حیث غایت به دنبال رفع نقایص مذکور بوده است، ضمن آنکه هنر را از دریچه غایت دیدن مزایای خوبی نیز دارد. اول اینکه پرسش از غایت نسبت به پرسش از چیستی یک موضوع دارای تقدم رتبی بوده و سپس در ایجاد پویایی و حرکت م ...