عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 88

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرهنگسرای هنر اسلامی فضایی است به منظور تعامل و گسترش فرهنگ و هنر و مکانی برای به نمایش گذاشتن آثار هنری با رویکردی خاص برای گسترش و انتقال آن ایدئولوژی به دیگران.این فضا دربعد عملکرد زمینه پژوهش،شناخت اصول و مبانی مطرح در هنر اسلامی را ایجاد می کند.فضا در دوبعد شکل و معنا با تکیه بر دواصل بازشناختن مفهوم هنر و اسلام وکشف اشتراکات، به سوی وحدت با عملکرد جهت گیری می کند.چنانچه با بهره جستن از عناصر تاکید کننده به هنر اسلامی سعی در خلق این فضایی با نگرش تاکید بر هنر اسلامی باشد ...

گروه وسیعی از آثار هنری ، امروز با عنوان هنر اسلامی شناخته می شوند . شناسه اسلامی ، در کنار هنر ، به تصورات مبهم نشانه شناسنامه و مفاهیم روشن پدیدار شناسانه ای اشاره می کند ، که بر ساخته از مفاهیم اولیه ( بدون تعریف ، اما معلوم ) و اصول موضوع ( مفاهیم پیشادانشی ) مربوط به هنر اسلامی ارایه نمایند و این پرسش باقی مانده که براستی هنر اسلامی چیست ؟ واپژوهی دستاورد های هنر پژوهان در این زمینه منجر به بازشناسی شش تعریف پایه ای گردید ، که سایر فرضیات را می توان زیر مجموعه ای از آنها ...
نمایه ها:
اسلام | 

خلافت شیعی فاطمی بیش از دو قرن و نیم (567-297 ق / 1171-909م) بر بخش وسیعی از جهان سایه افکنده بود که شامل شمال آفریقا، شرق دریای مدیترانه، بخش هایی از جنوب اروپا، شبه جزیره عربستان و بخشهایی از شبه قاره هند می شد. با وجود أثرپذیری از هنر نقاشی پیشینیان و همسایگان، فاطمیان توانستند استقلال نسبی خود را در سبک و شیوه های هنر نقاشی حفظ کنند، شکوفایی بازنمایی فیگوراتیو، مهمترین ویژگی نقاشی در دوران فاطمیان است که نمونه های آن بر روی سفال، کاغذ و دیوار به چشم می خورد. ریشه یابی ال ...

باور به عناصر اربعه به مثابه‌ی بنیانِ جهان مادی، روشی سنتی برای تبیین و تشریح جهان در بسیاری از نگرش‌های باستانی است. تدوینِ اصولیِ این مقوله جهتِ نظریه‌پردازی توسط امپدوکلس در قرن پنجم پ. م با تکیه بر اندیشه‌های کیهان‌پیدایی و کیهان‌شناسیِ متفکران پیشین صورت می‌گیرد و بعدها، این تئوری به‌واسطه‌ی افلاطون برای تبیینِ آفرینش در رساله‌ی تیمائوسش و ارسطو در فلسفه‌ی طبیعی‌اش بسط می‌یابد و دیگر فرهنگ ها، مکاتب فکری، علمی و حتی عرفانی نیز جهت توضیح بسیاری از موارد از آن سود می‌جویند ...

هنر اسلامی متعلق به عالمی است که معنویت، باطن آن و زیبایی، حقیقت ذاتی‌اش است که در صور هنری تجلّی یافته است. باطن و ظاهر، صورت و محتوا، هر دو تجلّی امر الهی اند یکی نامحسوس (معنا و محتوا) و دیگری محسوس (صور هنری)است. صورت و معنا در هنرهای اسلامی به معنی وسیع کلمه، ظاهر و باطن یک حقیقت اند. از بخش های مهم هنر اسلامی، نگارگری ایرانی است. در نگارگری، هر نقش فقط رنگ و شکل نیست بلکه معنایی هم دارد..فضای نقاشی ایرانی، فرامادی و مثالی است و نگارگر ایرانی همواره از صورت (ظاهر) به باط ...
نمایه ها:
حوا | 
معنا | 

چکیده ندارد.

به طور کلی هنراسلامی، هنری است که در ذیل تعالیم و احکام اسلام تبلور یافته است. عناصر گوناگونی تجربه فراطبیعی اسلامی رابه تجربه هنری پیوند می دهند. در این آئین حیطه هنر و زیبایی عمدتاً وام دار معرفت دینی است. اسلامی به عنوان آئینی که از سوی ایزد یکتا به سوی انسان ا ارسال شده، هم زمان با زمینی شدن به گونه پدیده ای فرهنگی برای اناسن های درآمد، در این حال هنر به عنوان نمودی مشخص در جوار شریعت متولد شد و به زیست خود ادامه داد. به طور کلی در جوامع اسلامی دین و هنر پابه پای یکدیگر ر ...

به طور کلی هنر اسلامیه نری است که در ذیل تعالی و احکان اسلام تبلور یافته است عناصر گوناگونی تجربه فراطبیعی اسلامیر ا به تجربه هنری پیوند می دهند در این آیین حیطه هنر و زیبایی عمدتا وام دار معرفت دینی است. اسلام به عنوان آیینی که از سوی ایزد یکتا بهس وی انسان ها ارسال شده هم زمان با زمینی شدن به گونه پدیده ای فرهنگی برای انسان ها درآمد در این حال هنر به عنوان نمود مشخص در جوار شریعت متولد شد و به زیست خود ادامه داد. به طور کلی در جوامع اسلامی دین و هنر پایه پای یکدیگر رشد نمود ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
تاریخ | 
اسلام |