عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در نتیجه‌ی هم‌گامی همیشگی ادبیات و هنر و به دلیل تأثیر و تأثّرات این دو حوزه بر یکدیگر، می‌توان به نقاط تلاقی و عناصر مشترکی میان شعر و هنرهای تجسّمی (به عنوان شاخه‌ای از هنر) دست یافت و بر اساس آن به بررسی و تحلیل آثار این دو حوزه پرداخت. هنرهای تجسّمی در مسیر اهداف اصلی خود: 1- تجسّم مفاهیم 2- انتقال معانی 3- توجّه به شیوه‌های زیبایی‌شناختی، با شعر پیوند می‌یابد؛ بر این اساس می‌توان عناصر و ویژگی‌هایی که در شعر زمینه‌ی این پیوند را فراهم می‌کنند در یازده عنصر خلاصه کرد: 1 ...

از تحولات مهم جامعه ایران از دوران انقلاب مشروطه تاکنون ، حضور فزاینده زنان در عرصه‌های گوناگون اجتماعی بوده و بازتاب آن در عرصه های علمی و هنری تجلی یافته است. جامعه شناسان معتقدند که می‌توان از مطالعه آثار هنری به مسائل ژرف جامعه معاصر آن آثار پی برد زیرا همواره میان هنرو جامعه رابطه‌ای دوسویه برقرار است، هنر در بستر جامعه پرورش یافته و به ظهور می رسد و خود بستری برای تحولات اجتماعی می گردد. رساله پیش رو با هدف دستیابی به چگونگی بازنمایی فعالیت های اجتماعی زنان در سپهر ه ...

نقش انکار ناپذیر مکتب ذن بودیسم در فرهنگ و زندگی ژاپنی، گستره ی تأثیرگذاری تفکر ذن در عرصه ی هنر ژاپن، تحولات برآمده از اندیشه و هنر ذن، و گرایش فزاینده ی هنرمندان دیگر سرزمین ها به این رویکرد فکری، زمینه ساز پژوهش های بسیاری در این زمینه گشته است. این پژوهش به بررسی جنبه های مغفول مانده در پژوهش های پیشین، با تأکید بر استمرار تفکر ذن بودیسم در هنرهای تصویری ژاپن معاصر، می پردازد. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از امکانات کتابخانه ای، نخست به بررسی ریشه های ...

از میان هنرهای سنتی، معماری اسلامی و تزئینات وابسته به آن، همواره بستری مناسب برای حضور عناصر تجسمی مختلف، بالاخص آرایه های تزئینی بوده است. بناهای مذهبی برجای مانده از این دوره، همچون اماکن متبرکه قم، مملو از نقوش تزئینی پرباری است، که به سبب برخورداری از توانمندی های بالقوه تصویری، می تواند کاربری امروزین یافته؛ در شاخه هایی از هنر معاصر، همچون طراحی گرافیک مورد استفاده قرار گیرد.این پژوهش در ابتدا، نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی ابنیه مذکور دارد. و سپس به ذکر عوامل و عناصر سا ...

پژوهش حاضر که گامی در جهت کاهش نشانگان اختلال هماهنگی رشدی محسوب می شود به روش آزمایشی و در جامعه آماری کودکان خام حرکت زیر 14 سال کلینیک های توان بخشی شهر تهران و در نمونه ای به حجم 30 نفر که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند ،روش پژوهش با استفاده از طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون سه گروهی طراحی و اجرا شده است. نمونه مورد بررسی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند و پس از دریافت پیش آزمون و آموزش حرکات ریتمیک و هنرهای تجسمی ، نسبت به دریافت پس آزمون اقدام ...

در دنیایی که رسانه‌های تصویری، بخش بزرگی از زندگی روزانه ی مردم را پر کرده اند، جلب توجه مخاطب به پیام مورد نظر کمی دشوار می‌نماید. مردم به چیزی توجه می‌کنند که نسبت به آن کنجکاو شوند.یکی از شگرد‌هایی که بواسطه ی آن می‌توان به این منظور دست یافت، آشنایی زدایی می باشد. راهکارهای مورد استفاده در این رویکرد با برهم زدن عادات دیداری و ادراکات بصری مخاطب، در او احساس شگفتی و حیرت ایجاد کرده و مشتاق به دیدن آگهی و مشارکت در ارتباط می‌نماید.از این رو توجه به مقوله آشنایی زدایی و نقش ...

تجزیه و تحلیل هنرهای تجسمی در ایران سالهاست که در دانشگاه ها تدریس می‏شود، با وجود این حداکثر قادر است به نوعی نگاه فرمیک و ساختاری از آثار تجسمی برسد؛ یعنی صرفاً به تجزیه ی آثار بر مبنای اشکال، رنگها و روابط درونی اجزاء تصویر در خودش، و یا با کمی اغماض به تحلیلی از روان هنرمند دست یابد، که این دو مورد نیز به طور منسجم بر مبنای رویکردهای خاص فرمالیستی، ساختارگرایانه و روانشناختی صورت نمی پذیرد. لذا این رساله قصد دارد تا با نگاهی از یک افق جدید و از منظر پدیدارشناختی-اصالت وجو ...

در این تحقیق به بررسی اسناد ملی ایران از نظر بصری پرداخته شده‌است که در فصل اول با نگاهی گذرا مختصری از تاریخ دوران قاجار و سیاست‌های شاهان این دوره و همچنین جنبش مشروطه و در فصل دوم توضیحاتی چند درباره انواع اسناد تاریخی آورده شده است. در فصل‌های بعد نخست به ترکیب تنظیم اسناد در دوره قاجار و توضیحاتی در مورد عناصری مانند لفظ جلاله، توقیع، طغرا، توشیح، مهر و محل قرار گرفتن آنها در اسناد و سپس به بررسی بیست سند با درنظرگرفتن جنبه‌های بصری آن‌ها که دارای جذابیت‌های خاص بوده و ا ...

در پایان نامه حاضر تلاش شده است تا بررسی تطبیقی بین نقاشی، چاپ و عکاسی در ایران دوران قاجار، و نیز تاثیرات عکاسی بر هنرهای تصویری(نقاشی و چاپ سنگی) مورد مطالعه قرار گیرد. این تحقیق شامل بررسی چهره و اندام در دوران قاجار می باشد. نقاشان و طراحان بسیاری از امکاناتی که عکس در اختیار آنها قرار می داد بهره بردند و تلاش بسیاری در جهت خلق هنری نو به انجام رسانیدند، در این باره تحقیقاتی صورت گرفته است اما تا کنون با ابعادی وسیع تر به این هنر نوظهور پرداخته نشده است. پس از بیان تاریخچ ...