عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درقسمت اول طرح ابتدا تحلیل های مدولها روی یک حلقه جابجایی یکدار مورد بررسی قرار می گیرند که موردتوجه محققان جبر جابجایی و هندسه جبری می باشد . همبافت کزول یک تکنیک عملی و ممکن برای دستیابی به تحلیل آزاد یک مدول می باشد که معرفی خواهد شد و سپس همین موضوع را برای مدولها و حلقه های مدرج مورد مطالعه قرار خواهیم داد و در انتهای قسمت اول ارتباط این موضوع رابا هندسه جبری تصویری مطرح خواهیم نمود . در قسمت دوم مفهوم جدید تحلیل های ضعیف ارائه خواهد شد و با تعمیم مفاهیم پروژکتیو، انژکتی ...

هدف اصلی ما بررسی مشتق‌گیرها روی حلقه‌های جابجایی است و همچنین کاربرد آنها را در هندسه جبری بررسی می‌کنیم این رساله از دو فصل تشکیل شده است : 1 - جبرهای موضعی 2 - مشتق‌گیرها روی حلقه‌های جابجایی فصل اول شامل چهاربخش است : 1 - حلقه‌های منتظم : در این بخش ما خواص حلقه‌های منتظم و حلقه R x را بررسی می‌کنیم . 2 - حلقه‌های مدرج شرکت‌پذیر: در این بخش ما خواص حلقه‌های مدرج شرکت‌پذیر و لم ارتین - ریز و نتایج این لم را بررسی می‌کنیم . 3 - تکمیل‌شده‌ها: در این بخش ابتدا خواص گروههای تو ...

هرچند هدف من در شروع این تجربه یادگیری و مطالعه اسکیم که بدرستی زبان انقلاب در هندسه جبری نامگذاری شده بوده است ولی لازم دیدم که جهت توسعه فهم مطالب ابتدا از هندسه جبری کلاسیک آغاز نمایم که خلاصه‌ای از آنرا در فصل اول تحت عنوان پیش‌نیازها آورده‌ام شایان ذکر است که از همه قضایای این قسمت با کمی تغییر (در حالت کلی بعنوان اسکیم) در فصل 3 استفاده می‌شود. فصل دوم را به بررسی کامل نظریه اسکیم پرداخته‌ام و در آن اثباتی از چگونگی توسیع واریته به یک اسکیم آورده میشود و پس از بیان قضیه ...
نمایه ها:
ریاضی | 
افکنش | 

بحث روباتیک در صنعت امروز و پیشرفته دنیا چیزی نیست که بتوان از کنار آن بدون توجه و دقت گذشت. در هر مرکز تولیدی جایگزینی روبات با انسان نتایج فراوانی را به همراه دارد. این بحث در عین زیبایی، بسیار وسیع و در بعضی موارد پیچیده تر از تصور انسان بوده و به همین دلیل در این پایان نامه سعی شده تا به طور محدودتر تنها روی روباتهای مسطح خاصی صحبت شود و نقش هندسه جبری و محاسباتی در نظریه مکانیزم و در نتیجه حرکت روباتها به نحو قابل فهمی بیان شود، تا شاید بتوان از این طریق با کار ...
 
چکیده ندارد.

پایه گربنر یکی از اساسی ترین ابزارها در جبر جابجایی و هندسه جبری محاسباتی است . یکی از روشهای بدست آوردن پایه گربنر برای یک ایده آل استفاده از دو تابلوهای یانگ و ایجاد تناظر کنوت - رابینسون - شنستد بین تکجمله ایها و دو تابلوهای یانگ می باشد. در فصل اول این پایان نامه سعی شده مفهوم پایه گربنر همراه با بیان قضایای اساسی بطور کامل ارائه شود. در فصل دوم تابلوی یانگ و تناظر کنوت - رابینسون - شنستد معرفی شده اند. در فصل سوم به معرفی کهادهای و ایده آلهای دترمینانی و مفهوم جبرهای با ...

نظریه توابع ارزیابى در سال 1912 توسط ریاضیدان مجارى ژزف کورشاک آغاز شد. او تعاریف توابع ارزیابى را به صورت امروزه که ما از آن استفاده مى کنیم فرمول بندی کرد. مهمترین انگیزه براى این کارفراهم کردن ساختارى استوار براى نظریه میدان هاى ‏‎p‎‏- ادیک بود که توسط کرت هنسل تعریف شده بود. با کشف این موضوع که بسیارى ازاصول نظریه اعداد جبرى با استفاده ازروش ها و علامت هاى نظریه توابع ارزیابى بهترفهمیده میشوند ما شاهد توسعه نظریه توابع ارزیابی دردهه هاى اخیرهستیم. یک چهره برجسته دراین ت ...

حل یک دستگاه از چند جمله ایها همواره یکی از مسایل مهم در ریاضیات و به ویژه در جبر و هندسه جبری محاسباتی بوده است. نظریه حذف یکی از روشهای مهم در حل دستگاه چند جمله ایها است. یکی از شاخه های مهم در نظریه حذف منتج است. منتج اولین بار توسط بزو وایلر در سال 1764 معرفی گردید و پس از آن در سال 1840 توسط سیلومتر روشی برای محاسبه منتج دو چند جمله ای یک متغیره مطرح شد. سپس ریاضی دانان روسی یک منتج جدید به نام منتج چنبری را معرفی کردند. ولی منتج های بیان شده در برخی موارد حالت تباهیده ...