عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

الف: موضوع و طرح مساله (اهمیت موضوع و هدف): هدف از پژوهش حاضر بررسی هنجار حاکم بر ترجمه کلیشه‌های عصبانیت در فیلمهای سینمایی دوبله شده در شرکتهای توزیع کننده فیلم برای شبکه خانگی در ایران بود. رویکرد اصلی در این پژوهش عبارت بود از بررسی اینکه آیا افراد متخصص در فرایند دوبله در شرکتهای توزیع کننده فیلم برای شبکه خانگی در ایران کلیشه‌های عصبانیت را با کلیشه‌های که فارسی زبانان در زندگی روزمره خود به کار می برند ترجمه می کنند یا به دلیل محدودیتهای موجود در این نوع ترجمه ...
نمایه ها:
هنجار | 
دوبله | 
خشم | 
ترجمه | 
کلیشه | 
هنجار | 
فیلم | 
ایران | 

این پژوهش با عنایت به اهمیت آمادگی جسمانی به عنوان عامل مهم در سلامت جسمانی و بهداشت روانی و کارایی افراد در محیط شغلی و با هدف بررسی وضعیت آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان و همچنین ارائه هنجار امتحانی جهت ارزیابی میزان فعالیت افراد در کلاس‌های تربیت بدنی عمومی، طراحی و اجرا گردیده است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی_مقایسه ای است و جامعه آماری آن دانشجویان پسر غیر تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا همدان که درسال تحصیلی (90-89) مشغول به تحصیل بوده‌اند، در نظر گر ...

در سالهای اخیر اندیشه متفکران سرمایه اجتماعی در ادبیات توسعه و جامعه شناسی توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است. محتوای اصلی این اندیشه شبکه‌های اجتماع مدنی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انواع مختلفی از روابط اجتماعی است. از طرف دیگر کلیت اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)«حکومت اسلامی به ولایت و زعامت فقها» هنجارهایی همچون؛ آزادی‌ها در چهارچوب قوانین و شرع، عدالت در تمامی جنبه‌های آن، ضدیت با استبداد، تأکید بر اصول اسلامی و انسانی، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم در ...

سخن همیشه بر پایۀ قواعد معمولی و شناخته شدۀ زبان بیان نمی‌شود. گاه قواعد زبان فرو می‌ریزد تا سخن نظم دیگرییابد و بهتر و مؤثرتر در جان مخاطب نشیند. تلاش برای شکافتن سقف عادتها و ایجاد افقهای تازه در زبان را «عدول» یا «هنجارگریزی» می‌گویند. به عبارت دیگر، انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار و عدم مطابقت و هماهنگی با زبان متعارف، «عدول» نام دارد. گفتنی است که اگر گریز از هنجار، عالمانه و زیبا رخ دهد، به شکوفایی، بالندگی و پویایی زبان منجرمی‌شود. در مقابل، چنانچه هنجارگریزی به پیچ ...

چکیده هدف این پژوهش شناسایی هنجار، ترجیح و قصد باروری و همچنین تعیین‌کننده‌های ترجیح و قصد باروری (تعداد فرزند قصد شده و قصد فاصله‌گذاری از ازدواج تا اولین تولد) در زنان در شرف ازدواج ساکن شهرستان نیشابور می-باشد. این تحقیق بر اساس یک پیمایش بر روی 415 نفر از زنان در شرف ازدواج 10 تا 39 ساله در شهرستان نیشابور که برای انجام آزمایشات قبل از ازدواج در آبان و آذر ماه سال 1392( از 6 آبان تا 7 آذر) به آزمایشگاه مرجع سلامت این شهرستان مراجعه نموده بودند و ازدواج اول آنها بود، ان ...

اگرچه بسیاری از محققین و نظریه یردازان ترجمه، به شکل سنتی نگاه منفی نسبت به ترجمه به زبان غیر مادری دارند اما هنوز هم این پرسش مطرح است که این ادعاها تا حد علمی و مستند هستند. ترجمه به زبان مادری و غیر مادری سالهاست که محل بحث و پرسش ترجمه شناسان بوده است. محور بسیاری از این مباحث بر روی موضوع مقبولیت و وفاداری در دو جهت (ترجمه به زبان مادری و غیر مادری) دوران میکند. هدف این تحقیق بررسی مقبولیت و امانتداری ترجمه های بومی و غیر بومی است. در این پژوهش، چهارچوب نظری توری(1995) ...

امروزه با گسترش فناوری و زندگی شهری، شیوه زندگی افراد بطور کامل در حال تغییر است. عدم مشارکت در فعالیت های بدنی و مضاعف آن بی تحرکی و شیوه زندگی غیر فعال تمامی افراد جامعه را در معرض خطذ قرار داده است. در این بین مشارکت در فعالیت بدنی به عنوان یکی از راه های مقابله با عوارض ناشی از این شیوه زندگی توصیه شده است. در حوزه بهداشت و سلامت، نظریه هایی همچون نظریه " رفتار برنامه ریزی شده" برای تبیین رفتارهای مرتبط با سلامتی استفاده می شود که با چهار متغیر نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفت ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین سرمایه‌ی اجتماعی و سبک‌زندگی صورت گرفته است به عبارتی دیگر این تحقیق درصدد بررسی این سوال است که آیا رابطه‌ی معنی‌‌داری بین سرمایه‌اجتماعی و سبک‌زندگی وجود دارد به بیانی دیگر سرمایه‌های‌اجتماعی مختلف منجر به سبک‌های‌زندگی مختلف می‌شود (جامعه‌ی آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه اصفهان بوده است) در این تحقیق ابعادی که برای سنجش رابطه سرمایه‌اجتماعی (متغیر مستقل) و سبک-زندگی(متغیر وابسته) درنظر گرفته شده است عبارتند از: هنجار، آگاهی و مشارکت‌ا ...

این تحقیق با الگو قرار دادن هنجار‌های ترجمه‌ای توری(1995)، به بررسی هنجار‌ها و دلایل ترجمه مجدد رمان‌ها پرداخته است. محقق در این پژوهش، پیکره‌ای شامل چند رمان انگلیسی و ترجمه‌ فارسی این آثار را فراهم آورد و پس از انتخاب بخش‌هایی از این کتابها، به بررسی تطبیقی متون اصلی و ترجمه‌ها پرداخت. علاوه بر آن، اطلاعات کتابنامه‌ای آثار ترجمه‌شده قبل و بعد از انقلاب (15سال قبل و بعد از انقلاب) گردآوری شد. پس از آن، یافته‌های تحقیق در جدول‌هایی به ترتیب ارائه و سپس بررسی شد.پس از بررسی اط ...