عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات در چند دهه اخیر پدیده جهانی شدن و چالش‌های ناشی از آن است که به باور بسیاری از صاحب نظران، بایستی برای جلوگیری از آسیب در مقابل آن‌ها به چاره جویی پرداخت. همکاری‌های چند جانبه و یکپارچه سازی، راهکاری است که می‌تواند با حمایت از کشورهای عضو برای اصلاح ساختارهای داخلی، آن‌ها را آماده ورود به فضای جهانی کند. به رغم اهمیت موضوع فوق، ضعف جدی در میان کشورهای اسلامی در این زمینه وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، در درجه اول یافتن راهی برای ایجاد و گسترش هم ...

پژوهش حاضر بر آن است که به تحلیل همکاری های علمی مراکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیلان پرداخته و این همکاری را بر اساس روابط علمی ارائه دهد. تحقیق حاضر پژوهشی کاربردی و تحلیلی است و با روش‌های اسنادی و پیمایشی با رویکرد علم سنجی به انجام رسیده است. این پژوهش در 10 مرکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیلان انجام شده است. جامعه پژوهش کلیه آثار محققان مراکز تحقیقات علوم پزشکی بین سال های 2009-2015 در پایگاه استنادی اسکوپوس مورد مطالعه قرار گرفته (تمام شماری) و نمونه گیری انجام نشده ا ...

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل ترغیب‌کننده و بازدارنده‌ی همکاری علمی اعضای هیأت علمی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی در دو دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن پیمایشی است و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای محقق ساخته می‌باشد. جامعه‌ی پژوهش 292 نفر از اعضای هیأت علمی دو دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که مهم‌ترین عامل ترغیب‌کننده‌ی سیاسی و علمی- پژوهشی، "انعقاد تفاهم‌نامه‌ها ...

چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت همکاری های علمی در تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) در پایگاه های استنادی اسکوپوس (2012 تا 2015) و آی اس سی (1391 تا 1394) است. روش: روش این پژوهش از نظر هدف کمی، از نظر نوع پیمایشی- توصیفی و از نظر تکنیک نیز تحلیل انتشارات که یکی از تکنیک های علم سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش، 923 عنوان تولید علمی در پایگاه اسکوپوس( 2012 تا 2015) و 1254 عنوان تولید علمی در پایگاه آی اس سی (1391 تا 1394) که توسط اعضای هیأت علمی دانش ...

جهانی شدن پدیده ای است که از اواخر قرن بیستم میلادی به صورت جدی در ابعاد گوناگون گسترش یافته است، این پدیده در قلمرو علوم و دانش نیز با سرعتی شگرف رو به تکامل می رود. در این مقاله سعی می شود با تبیین مفهوم همکاریهای علمی بین المللی و بررسی تأثیر آن بر توسعه علمی، موانع اصلی تحقق آن در ایران مورد بررسی قرار گرفته و سپس راهکارهایی برای رفع این موانع و ارتقای سطح همکاریهای علمی بین المللی ارائه گردد. ...

امروزه پژوهش به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌های توسعه و پیشرفت کشور محسوب می‌شود و در این زمینه بیش از هر زمان دیگری به کار گروهی وابسته هستیم. همچنین همکاری علمی از رویکردهای متعارف در جامعه دانشگاهی است که در طول چند دهه گذشته بر اهمیت، دامنه، و شیوه‌های آن افزوده‌ شده است و می‌توان آن را بازتاب فعالیت‌ها و رویکردهای جامعه علمی به شمار آورد. با توجه به اهمیت کار گروهی در پژوهش و تخصص‌گرایی روز افزون در علوم و وابستگی علوم به یکدیگر، با پایین بودن سطح مشارکت در امر پژوهش ...

پژوهش حاضر به منظور شناسایی همکاری علمی تأثیرگذار در عرصه تولید علم و دانش، به بررسی روند مشارکت و همکاری علمی در ویکیپدیای فارسی در بازه زمانی 2012-2003 پرداخته است. برای انجام پژوهش از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. همچنین با توجه به اهداف و ماهیت موضوع، پژوهش از نوع توصیفی- کاربردی بوده و در اجرای آن از تکنیک علم‌سنجی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزارهای اکسل و SPSS انجام شده است. داده‌ها با توجه به دو جامعه نویسندگان فعال و مقالات برگزید ...
نمایه ها:

در مجموع نتایج نشان داد که همکاری مشاور اطلاعاتی در گردآوری منابع مورد نیاز دانشجویان تاثیر مثبت دارد. بر اساس یافته های پژوهش باید زمینه مناسبی برای تربیت مشاور اطلاعاتی و ایجاد زمینه های مناسب برای فعالیت های آنان در اجرای طرح های تحقیقاتی به وجود آورد. همچنین زمینه همکاری مشاوران اطلاعاتی را به طور رسمی در طرح های تحقیقاتی مطرح نمود. ...

پژوهش حاضر با هدف تحلیل شبکه همکاری علمی پژوهشگران حوزه پزشکی ایران با استفاده از شاخص‌های شبکه اجتماعی انجام شده است.پژوهش از نوع کاربردی و با استفاده از روش‌های علم سنجی و از طریق تحلیل شبکه هم تألیفی پژوهشگران با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی انجـام گرفته است.در این پژوهش 57460 مقاله پژوهشگران ایرانی در حوزه پزشکی که در پایگاه وب آو ساینس نمایه شده اند طی سال‌های 2003- 2013 مورد بررسی قرار گرفتند.به منظور تحلیل داده‌ها از توابع موجود، از نرم‌افزار ب ...