عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 79

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

همکاری بین سازمانی یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که برای حفظ توان رقابت و انطباق با شرایط بازار پیش روی شرکت‌ها قرار دارد. یکی از مهم‌ترین الزامات یک همکاری موفقیت‌آمیز آن است که شرکا قابلیت‌های موردنیاز برای انجام همکاری را داشته و با یکدیگر تعامل‌پذیر باشند. این که از لحاظ تعامل‌پذیری چه شرایطی باید احراز شود تا احتمال عدم موفقیت همکاری به حداقل ممکن برسد، بحث محوری این پژوهش را تشکیل می‌دهد. در این راستا ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع، شاخص‌های مهم تعامل-پذیری شناسایی شده و پس ...

حقوق بین الملل بعنوان مجموعه ای از حقوق و تکالیف دولتها در عرصه نظام بین الملل، نتیجه توافق اراده دولتها است. اراده دولتها در دو حوزه تکالیف معاهدای و تعهدات ناشی از قواعد عرف بین الملل، تشکیل دهنده نظام "تعهدات بین المللی" و نظام "مسئولیت بین المللی" می باشند. تحولات پس از جنگ جهانی دوم و ظهور ارزشهای جهانی فراملی، برخی تعهدات بین المللی دیگری را نیز بر دولتها تحمیل نمود که در شکل گیری این تعهدات و مسئولیتهای ناشی از آنها، اراده دولتها نقش تعیین کننده ای نداشته و تمامی دولته ...

با توجه به این مطلب که ایران در تاریخ 1324/11/17 مطابق با دسامبر سال 1945 به عضویت بانک جهانی درآمد و از طریق پذیره نویسی سهام بانک، هم اکنون دارای 1/48 درصد از سهام (23686 سهم) بانک جهانی به ارزش 2857 میلیون دلار آمریکا بوده و ازجمله بنیانگذاران بانک جهانی محسوب میگردد. ایران باتوجه به میزان سهام خود در بانک جهانی تا کنون موافقت نامه حدود 3/5 میلیارد دلار وام با بانک جهانی داشته است. از این مقدار وام تا کنون حدود 320 میلیون دلار از وامها به دلایل مختلف لغو شده است و بالغ ...

در دهه‌های اخیر رشد فزاینده شهرها و تحت تأثیر قرار گرفتن محیط زیست آن‌ها، باعث بروز مشکلات و معضلاتی شده است که برنامه‌ریزان و مسئولان را بر آن داشته تا به فکر چاره‌جویی در برقراری ثبات آرامش، سلامت و پایداری توسعه سالم برآیند. یکی از تدابیر در نظر گرفته شده، برنامه‌ریزی در قالب شهر سالم و بهداشت عمومی است. ماهیت توجه به ایده شهر سالم، ارتقای کیفیت زندگی در قالب افزایش میزان تأثیر گذاری طرح‌ها و برنامه‌های شهری و تدوین چگونگی آن‌ها با دخالت شهروندان است. از طرفی شرایط لازم بر ...

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین انگیزش و توان بالقوه انگیزشی با تمایل به ادامه همکاری داوطلبان اعضای هیئت اسکیت استان های کشور بود. روش انجام این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی که به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری میدانی است. جامعه آماری تحقیق اعضای اصلی هیئت اسکیت استان ها که شامل 124 نفر بودند به صورت تمام شمار محاسبه گردید. ابزار پژوهش عبارتند از سه پرسشنامه انگیزش می کیم(2009)، توان بالقوه انگیزشی هکمن و اولدهام(1976)، تمایل به ادامه همکاری داوطلبی ...
نمایه ها:
اسکیت | 

همکاری جهت بقای سازمانها و گروهها از اهمیت قاطعی برخوردار است. اغلب مشاهده شده همکاری اخلاق، روابط اجتماعی و انسانی در کار، و در کارهای پیچیده سطح بهرهوری و کیفیت را بالا میبرد. در همکاری تلاش دو یا چند نفر جهت رسیدن به هدف، یا اهداف به شیوه ای است که موفقیت هر شخصی موفقیت دیگری را تسهیل می‌کند. از آنجا که انجام اغلب کارهای فنی و مهندسی از دست یک نفر خارج است و نیازمند همکاری مداوم چندین مهندس است، همکاری در این گروهها اهمیت مضاعفی پیدا می کند. بر این اساس پژوهش حاضر می کوشد ...

تحقیق حاضر سعی دارد به رابطه کارکردهای جمعی منابع انسانی و سرمایه اجتماعی با عملکرد نمایندگان فروش بیمه بپردازد. به سرمایه اجتماعی در این تحقیق از بعد شبکه‌های ارتباطی توجه شده است و آن را با سه معیار اندازه شبکه ارتباطی ، محدوده شبکه ارتباطی و استحکام روابط مورد سنجش قرار می‌دهد. کارکردهای جمعی منابع انسانی به سه دسته همکاری تیمی ، همکاری بین همکاران و همکاری خانوادگی تقسیم شده و عملکرد نمایندگان فروش بیمه نیز بر اساس تعداد مشتریان در سال مورد ارزیابی قرار گرفته است. به ...

یکی از عوامل موثر در موفقیت اجرای پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری؛همکاری مردم و نهادهای مردمی در تمامی مراحل اجراء این پروژه هاست به طوری که میتوان گفت ضامن موفقیت آنها می باشد. در این میان به نظر میرسد به علت مسأله کمبود آب و خشکسالی های اخیر همکاری نهادهای مردمی در پروژه های آبخیزداری بیش از منابع طبیعی باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف ارتقاء میزان همکاری نهادهای مردمی در مدیریت و اجرای پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری به صورت مطالعه موردی در دو دهستان فاریاب و برنطین شهرستا ...

یکی از مهمترین مسایل نظری در جامعه‌شناسی، اقتصاد و علوم سیاسی شکل‌گیری و نگهداری خیر‌جمعی بدون وجود کنترل مرکزی متمرکز است. خیر جمعی یا کالای مشترک حاصل کنش همکارانه جمعی است و مالکان آن‌ همه هستند. خیر جمعی انگیزه افراد برای پرداخت هزینه و همکاری است. ورود به همکاری همواره دارای هزینه می باشد و افراد همکاری کننده منافع حاصله را از هزینه ها بیشتر تلقی می کنند اما گاهی ممکن است برخی افراد، ضمن برخورداری از منافع خیر جمعی سهم خود را در تولید و نگهداشت آن نپردازند. چنانچه اکثریت ...