عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه که بر مبنای مقالات [Hieronymi] و [Miller] نوشته شده است، ابتدا به بررسی ویژگی‌های تعریف‌پذیر بسط‌های به طور تعریف‌پذیر کامل از ترتیب‌های خطی چگال فاقد نقاط ابتدایی و انتهایی پرداخته می‌شود. سپس نشان داده می‌شود که اگر چنین بسط‌هایی ساختار گروهی داشته باشند، آن‌گاه هر زیرگروه تعریف‌پذیر سره در آن‌ها چگال و متمم-چگال است، یا گسسته بوده و برای ساختار اصلی یک بخش صحیح می‌باشد. همچنین نسخه‌ای تعریف‌پذیر از قضیه رسته‌ای بئر در بسط‌های به طور تعریف‌پذیر کامل از مید ...