عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1932

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

همه گیرشناسی بیماریهای روانی نقش مهمی در شناخت وضعیت موجود بهداشت روان جامعه و برآورد امکانات مورد نیاز آن در هر مقطع زمانی دارد. در این بازنگری با نگاهی به برخی از پژوهشهای انجام شده در زمینه همه گیرشناسی بیماریهای روانی در جهان، یافته های پژوهشی 29 بررسی انجام شده در ایران بازبینی شده و به چند ابزار به کار گرفته شده در پژوهشهای همه گیر شناسی اشاره شده است. این بازنگری نشان داد که شیوع اختلالهای روانی در بررسیهای مختلف بسیار متفاوت گزارش شده است. در این بررسیها که با به کارگ ...

آشالازی یکی از زودرس‌ترین حالت‌های تشخیص داده شده در مطالعات بیماری‌های معده و روده می‌باشد. با این که قرنها از اولین موارد توصیف شده این بیماری می‌گذرد از جمله مباحثی است که کمتر شناخته شده است . یکی از دلایل عمده این مطلب ، نادر بودن نسبی این بیماری است که منجر به محدودیت در فرصتهایی شده که از نظر هدایت تحقیقات کاربردی در این زمینه لازم است . مطالعات همه‌گیری‌شناسی معدودی تا به امروز انجام شده‌اند و نتایج مربوط به آنها بیانگر میزان شیوع جهانی، برآورد شده بین 0/03 تا 1/1 به ...

برنامه‌ریزی برای ارایه خدمات اساسی بهداشت روانی، نیازمند آگاهی از وضعیت موجود بیماری روانی در جامعه است. این مطالعه با هدف بررسی همه‌گیری شناسی اختلالات روانی درافراد 18 سال به بالا در مناطق شهری و روستایی استان آذربایجان غربی انجام گرفته است. مواد و روش کار: نمونه مورد مطالعه با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و سیستماتیک از بین خانوارهای موجود استان انتخاب گردید و از طریق تکمیل پرسشنامه اختلالات عاطفی و اسکیزوفرنیا (SADS) توسط کارشناسان روان شناسی در استان، جمعا 1041 نفر مورد ...

امروزه تا حد زیادی بار اختلالات روانی در کشورهای پیشرفته جهان بوسیله پرسش نامه های غربالگری و مصاحبه های بالینی شناسائی شده ولی مطالعات همه گیری شناسی اختلالات روانی در کشور ما کوتاه و تعداد مطالعات انجام شده کم و محدود می باشد. هدف پژوهش حاضر، برآورد شیوع اختلالات روانپزشکی در افراد 18 سال و بالاتر مناطق شهری و روستایی کشور بود. به همین منظور 25180 نفر به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک و خوشه ای از بین خانوارهای موجود کشور انتخاب شدند. پرسش نامه اختلالات عاطفی و اسکیزوفرنیا ...

اسهال گوساله ها یکی از عوارضی است که سالانه زیانهای بسیاری به دامداران واقتصاد کشور وارد میسازد.برای تعیین علت بیماری وجلوگیری ازبروز آن کارهای زیر انجام میگردد-1: مراجعه به دامداریها وبرداشت نمونه های لازم -2 مطالعه ویروس‌شناسی ، میکروب شناسی ،انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی روی نمونه های بدست آمده -3. تعیین روش مطمئن وسریع درپیشگیری ودرمان اسهال گوساله ها-4 مطالعه هیستوپاتولوژیکی روی اعضا گوساله های تلفشده . ...

علیرغم موفقیتهای شایان توجه در امر شناسایی و کنترل بیماریهای عفونی هنوز هم بیماریهای انگلی در زمره بیماریهای مهم کشور ماست و در حال حاضر در ردیف ششم قرار دارد. از جمله آخرین بررسیهای کشوری بیانگر این است که استان یزد و خصوصا" مرکز استان از نظر انگلهای روده‌ای از جمله کانونهای آلودگی است . در این تحقیق فاکتورهای رشد جسمی و عوامل مهمی که به نظر می‌رسد در ابقاء و انتشار آلودگی دخالت داشته باشند مورد توجه و مطالعه قرار خواهند گرفت . ...

این مقاله در زمینه روش برخورد با بیماران مبتلا به آنافیلاکسی است. واکنش های آنافیلاکسی یا شبه آنافیلاکسی در واقع پاسخ های نامطلوب ایمنی هستند که با ایجاد ادم، احتقان شدید راه های هوایی و افزایش قطر عروق سبب کلاپس قلبی و یا آسفیکسی می شوند. شناخت مکانیسم های ایمنی شناختی و همه گیری شناسی بیماری از یک طرف و نحوه سامان دهی و درمان آن از طرف دیگر موضوعات مورد بحث در این مقاله هستند. ...

اعتیاد همواره یک از معضلات اجتماعی در همه جوامع و از جمله در کشور ما بوده است. یکی از مهمترین راههای جلوگیری از شیوع اعتیاد جلوگیری از تشکیل خانواده توسط افراد معتاد است. برای این مهم آزمایش اعتیاد جز آزمایشات اجباری قبل از ازدواج در استان اصفهان قرار گرفته است در این تحقیق هدف بررسی میزان تاثیر این آزمایشات در جلوگیری از تشکیل خانواده هایی است که سرپرست معتاد باشد. پژوهش مقطعی بر روی 242 نفر از زوجهایی از اردیبهشت تا آبانماه 1375 به مرکز تحقیقات تالاسمی اصفهان مراجعه و جواب ...

این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه مشخصات فردی ویژگیهای شغلی، مصرف مواد اعتیاد آور، سابقه مشکلات اداری و سوابق پزشکی در مبتلایان به سرطان مثانه انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه علمی پس از وقوع و گذشته نگر است که بر روی 142 بیمار مبتلا به سرطان مثانه با 142 نفر شاهد بیمارستانی پس از همسانسازی مقایسه شدند. گروه مورد را مبتلایان به سرطان اولیه مثانه تشکیل داده اند که بر اساس نمونه گیری آسان از طریق پرونده های بیمارستانی سالهای گروه شاهد در میان بیماران غیر سرطانی و با روش نمونه گ ...