عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

افسردگی یکی از مشکلات شایع در بیماران طبی بستری می باشد بسیاری از اختلالات طبی همراه با علائم افسردگی می باشند. بررسی شیوع افسردگی در بیماران طبی بستری کوتاه مدت و دراز مدت در بهتر اداره کردن این بیماران کمک می نماید. نمونه مورد مطالعه شامل 525 نفر (239 نفر زن و 286 مرد) از بیماران بستری در بیمارستان شماریه یک شهر کرمان که از روز سوم بستری به روش نمونه گیری آسان انتخاب شده اند. تعداد 17 نفر از بیماران (9 نفر زن و 8 نفر مرد) بعلت عدم پاسخ کامل به سئوالات از مطالعه کنار گذاشته ...

هپاتیت ‏‎B‎‏ یک بیماری بالقوه خطرناک و پرعارضه است که می تواند با طیف وسیعی از هپاتیت برق آسا، سیروز و ناقل شدن بیمار ظاهر شود. ناقلین مخزن اصلی بیماری بوده و می توانند موجب انتشار آلودگی و پیدایش بیماری و عوارض آن در افراد سالم گردند. در این مطالعه شیوع موارد مثبت ‏‎HBSAg‎‏ در سرم خانمهای باردار مراجعه کننده به زایشگاههای شهر کرمان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 232 زن باردار مراجعه کننده به زایشگاه به روش نمونه گیری متوالی ساده انتخاب شدند و نمونه سرم آنها به کمک آزمایش ...

اپیدمیولوژی و نتیجه حاملگی با توجه به انواع تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی (مشخص و نامشخص) در زنان باردار مراجعه کننده به سرویس مامایی زایشگاه نیک نفس شهید باهنر کرمان از شهریور ماه 73 لغایت شهریور ماه 74 مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور تعداد 1203 پرونده موجود در بایگانی بخش فوق بررسی گردید و از این تعداد 1193 مورد واجد شرایط تجزیه وتحلیل تشخیص داده شد. رد نهایت 3/34 درصد (408 مورد) تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی نامعلوم داشتند. این معیار با وضعیت دموگرافیک، شغل، تعداد حاملگی، ...

هایپرپلازی خوش خیم پروستات ‏‎‏‎(BPH)‎‏ و آدنوکارسینوم پروستات دو نئوپلاسم عمده درگیر کننده انسان می باشند. در این میان کانسر پروستات یکی از شایعترین کانسرها در انسان بوده طوریکه از لحاظ آماری بر سرطانهای ریه و کولون غلبه پیدا کرده و در مردان حدود 21% از تمام سرطانها را تشکیل می دهند اگرچه شیوع بالینی آن بالا می باشد ولی موارد بسیاری وجود دارند که در طول حیات شخص علیرغم مبتلا بودن شخص به کانسر پروستات علائم بالینی ظاهر نمی گردد و حتی در بین کسانی هم که علائم ظاهر می شود این بی ...

چکیده ندارد.

در یک مطالعه مقطعی غربالگری بینایی بر روی 1844 نفر از دانش آموزان سن 7-6 ساله برای به دست آوردن شیوع آمبلیوپی ناشی از آنیزومتروپی در شهرستان کرمان انجام شد. در طی 6 ماه-از آبان ماه 1372-22 مورد آمبلیوپی شناسایی شد. تعداد پسران 936 نفر معادل 8/50% و دختران 908 نفر معادل 2/49% بود. شیوع آمبلیوپی 2/1% (پسران 1% و دختران 4/1% به دست آمد که از کل 22 مورد آمبلیوپی 63% (14 مورد) آن ناشی از آنیزومتروپی خالص، 13% آنیزومتروپی همراه با استرابیسم، مجموع آنیزومتروپی خالص و آنیزومتروپی به ...

In 1970 T.Tonsurans bame the preponderant agent of tinea capitis in much of countris But in Iran T.— schoenhinii is the most common cause of tinea capitis and less than half of the patients examined showed scutula. In this review article new concepts of diaghosis (wood’s lamp , direct examination and culture and treatment a bout tinea capitis whit Ketoconazol or griseofulvin has written. ...

بیماریهای عفونی از جمله شایعترین بیماریها در کشورمان میباشد. از جمله این بیماریها حصبه (تیفوئید فیور) میباشد. با توجه به وضع بهداشتی جوامع روستائی و حتی شهری ابتلا‏‎ء‎‏ به این بیماری متأسفانه زیاد است. بطوریکه که می توان گفت یکی از بیماریهای شایع جوامع انسانی امروز است. بررسی آن به عنوان یک مشکل اساسی در جوامع جهان سوم بخصوص کشورمان یک مسئله مهم در طب اطفال است. در این پایان نامه سعی شده است بیماری به طور مفصل مورد بررسی قرار گیرد در آن از آخرین و جدیدترین منابع دسترسی استفاد ...

پوست بزرگترین ارگان منفرد بدن است که نقش اساسی در اعمال متفاوت از جمله کنترل حرارت، تنظیم مایعات، حس و دفاع در مقابل عوامل خارجی 1 بعهده دارد. ساختمان آناتومیک و تشریحی این ارگان به نحوی تکامل یافته است که درضمن پوشش مناسب دفاعی بدن کلیه اعمال مذکور را بخوبی انجام میدهد بعلت گستردگی و وسعت این عضو و از طرفی در معرض انواع محرک ها و عوامل قرارگرفتن حالات غیرطبیعی و ناهنجاریهایی گاه در آن پدیدار میشود و این تغییرات مجموعا‏‎ٌ‎‏ طیف وسیعی از بیماریهای پوستی را ایجاد میکنند که بر ا ...