عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 54

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی نظام مراقبت فلج اطفال در ایران در سال 1378 و در پنج استان گیلان، آذربایجان غربی، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و با استفاده از:1-ارزیابی کمی از طریق بررسی مدارک موجود درنظام مراقبت و محاسبه شاخصهای مختلف.2-ارزیابی کیفی از راه مصاحبه با کارشناسان واحدهای مبارزه با بیماریهای این پنج استان جهت بررسی شیوه عملکرد استانها در مراقبت فلج اطفال صورت گرفته است. این مطالعه نشان می دهد که گزارش دهی فعال تقریبا از همه بیمارستانها رعایت می شود، اما در شیوه و ...
نمایه ها:

اسهال گوساله ها یکی از عوارضی است که سالانه زیانهای بسیاری به دامداران واقتصاد کشور وارد میسازد.برای تعیین علت بیماری وجلوگیری ازبروز آن کارهای زیر انجام میگردد-1: مراجعه به دامداریها وبرداشت نمونه های لازم -2 مطالعه ویروس‌شناسی ، میکروب شناسی ،انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی روی نمونه های بدست آمده -3. تعیین روش مطمئن وسریع درپیشگیری ودرمان اسهال گوساله ها-4 مطالعه هیستوپاتولوژیکی روی اعضا گوساله های تلفشده . ...

این پژوهش با هدف تعیین شیوع درمافیتوز در مدارس ابتدایی شهرستان گناباد و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک و رفتارهای بهداشتی در سال 1379 انجام شد.این پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی به روش مقطعی انجام گرفت ، نمونه گیری به طور خوشه ای و انتخاب مدارس با استفاده از روش تصادفی ساده صورت گرفت بدین ترتیب که دانش آموزان دختر و پسر از نظر وجود ضایعات کچلی در همه قسمتهای بدن مورد سوال و معاینه قرار گرفتند سپس از موارد مشکوک نمونه برداری انجام شد که نمونه ها پس از آزمایش مستقیم و با استفاده ...

کشور ایران از جمله کشورهایی است که کمبود ید، و گواتر از مسائل مهم بهداشتی آن می باشد ، به این علت کمیته کشوری مبارزه با اختلالات ناشی از کمبود ، اضافه نمودن ید به نمک مصرفی را ، راه حل قرار داده و کاهش شیوع گواتر به کمتر از 5% کودکان در سنین 10-8 سال تا سال 1379 و مصرف نمک ید دار بیش از 90% در جامعه ، را هدف خود ساخته است . در یک مطالعه مقطعی برای ، بررسی میزان موفقیت این کمیته پژوهشی بر روی 8000 دانش آموز دختر و پسر 18-6 ساله در شهر اصفهان در سال 1376 جهت بررسی شیوع گواتر ان ...

آنمی یکی از شایعترین کمبودهای تغذیه ای در دنیا می باشد که عمدتا زنان و بویژه آنهایی که در سنین باروری هستند مبتلا کرده و در زنان باردار و شیرده از شدت خاصی برخوردار است. شناسایی به موقع این بیماری سبب می گردد تا با درمان و پیشگیری لازم در جهت ارتقا سلامت مادران اقدام گردد و در این راستا لازم می باشد تا شیوع این بیماری در جامعه شناسایی گردد. لذا بر آن شدیم تا شیوع این آنمی را در زنان غیر حامله 45-15 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قزوین تعیین کنیم. نوع تحقیق انجا ...

اعتیاد همواره یک از معضلات اجتماعی در همه جوامع و از جمله در کشور ما بوده است. یکی از مهمترین راههای جلوگیری از شیوع اعتیاد جلوگیری از تشکیل خانواده توسط افراد معتاد است. برای این مهم آزمایش اعتیاد جز آزمایشات اجباری قبل از ازدواج در استان اصفهان قرار گرفته است در این تحقیق هدف بررسی میزان تاثیر این آزمایشات در جلوگیری از تشکیل خانواده هایی است که سرپرست معتاد باشد. پژوهش مقطعی بر روی 242 نفر از زوجهایی از اردیبهشت تا آبانماه 1375 به مرکز تحقیقات تالاسمی اصفهان مراجعه و جواب ...

این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه مشخصات فردی ویژگیهای شغلی، مصرف مواد اعتیاد آور، سابقه مشکلات اداری و سوابق پزشکی در مبتلایان به سرطان مثانه انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه علمی پس از وقوع و گذشته نگر است که بر روی 142 بیمار مبتلا به سرطان مثانه با 142 نفر شاهد بیمارستانی پس از همسانسازی مقایسه شدند. گروه مورد را مبتلایان به سرطان اولیه مثانه تشکیل داده اند که بر اساس نمونه گیری آسان از طریق پرونده های بیمارستانی سالهای گروه شاهد در میان بیماران غیر سرطانی و با روش نمونه گ ...

این بررسی با هدف تعیین شیوع باکتری در بیماران بستری در بخشهای جراحی بیمارستانهای شهداء و آیت اله طالقانی که تحت درمان آنتی بیوتیکی قرار گرفته بودند، در سال 1377 انجام گرفت . مطالعه با روش توصیفی روی یک نمونه مدفوع 323 بیمار که حداقل 5 روز در بخش اقامت داشتند ، با روش نمونه گیری غیر احتمالی انجام گرفت . ...

این تحقیق با هدف تعیین شیوع حوادث و علل ایجاد کننده آن در کودکان کمتر از 6 سال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1377 انجام گرفت مطالعه به روش توصیفی بر روی 720 کودک به روش نمونه گیری تصادفی ساده از روی پرونده های فعال موجود در شبکه بهداشتی انتخاب شده بودند انجام شد . ...
نمایه ها:
حادثه | 
کودک | 
ضربه | 
1377 |