عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

افزایش سرعت تحولات محیطی و تشدید فضای رقابتی در حوزه کسب و کار از یک سو و توسعه پرشتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی دیگر، بسیاری از سازمانها ار وادار کرده است تا سرمایه گذاری های وسیعی در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سیستمهای اطلاعاتی انجام دهند. بدیهی است که این سرمایه گذاری ها زمانی بازدهی مطلوب خود را خواهند داشت که در راستای تحقق اهداف و استراتژی های کلان سازمان و هم جهت با سمت و سوی حرکت بلندمدت سازمان در حوزه کسب و کار صورت پذیرند. از همین جاست ...

هدف از این تحقیق، توسعه‌ی مدل تئوریکی همسویی راهبردهای کسب و کار، تولید و بازاریابی است که به بررسی شرایط و عوامل همسویی راهبردی می‌پردازد. برای توسعه‌ی مدل تئوریکی همسویی راهبردهای مذکور از روش تحقیق «تئوری برخاسته از داده‌ها» استفاده شده است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش شامل مدیران میانی و ارشد شرکت‌های تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات، تعاونی پیشگامان کویر و پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس طی سال 90-1389 بوده و روش گردآوری داده‌های این پژوهش، مصاحبه‌‌های متعدد سازمان‌یاف ...

رابطه بین انواع استراتژی ها و ویژگی های کلیدی مدیران از جمله موضوعاتی است که برخی پژوهش های حوزه مدیریت استراتژیک به آن پرداخته اند. در حوزه مدیریت استراتژیک، نقش اساسی تاثیر مدیریتی به بهترین وجه در نوع شناسی های جهت گیری استراتژیک منعکس شده است. یکی از شناخته شده ترین و پرکاربردترین مدل های نوع شناسی استراتژیک که رابطه بین جهت گیری استراتژیک و عملکرد شرکت را توصیف می کند، توسط مایلز و اسنو ارائه شده است. در این تحقیق وجود همسویی میان ویژگی های مدیران ارشد سازمان های فعال ...

در دهه های اخیر همسویی استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات ، به مثابه اهرمی برای کسب و کار هر سازمان در ابعاد جدید رقابت به حساب می آید . گرچه هنوز مورد قابل توجهی برای انجام همسویی مناسب کسب و کار و فناوری اطلاعات مشاهده نشده است، اما با این حال سازمانها اندیشه های مبهمی از بکارگیری زیرساختهای فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از استراتژی کسب و کار دارند به همین دلیل آنها از بازگشت سرمایه ای که در فناوری اطلاعات انجام داده اند ، اثری نمیبینند . توجه به فناوری اطلاعات در بسیار ...

با توجه به سرمایه‌گذاری زیادی که امروزه سازمان‌های مختلف در زمینه فناوری اطلاعات انجام می‌دهند، آنچه که بسیار مهم می‌باشد این است که فناوری اطلاعات بعنوان یک منبع استراتژیک در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک ، مورد استفاده قرار گیرد. در این ارتباط تحقیقات زیادی انجام شده و مدلها و چارچوبهای نظری مختلفی ارائه شده است . اما به جهت وجود رویکردهای متفاوت در این زمینه ، مفهوم روشنی ار همسویی استراتژیک بدست نمی آید . لذا در این تحقیق به دنبال شناسایی شاخص ها ، ارزیابی عوامل موثر و ار ...

همسویی استراتژیک، ابزاری اساسی برای سازماندهی و استاندارد کردن فعالیت‌ها و عملیات بخش‌های مختلف سازمان به منظور ایجاد یک کلیت واحد و منسجم است. در سیستم منابع انسانی، این هماهنگی استراتژیک در دو بخش بیرونی و درونی معنا می‌یابد. هماهنگی بیرونی عمودی، مبین هماهنگی استراتژیکِ، استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان است. هماهنگی درونی معرفِ، هماهنگی استراتژی منابع انسانی با استراتژی‌های زیر سیستم‌های منابع انسانی (هماهنگی درونی عمودی) و هماهنگی استراتژی‌های زیر سیستم‌های تامین ...

اطلاعات یکی از اصلی ترین منابع دستیابی به مزیت رقابتی در عصر کنونی است. تولید و پردازش این اطلاعات توسط ابزارها و فرایندهایی انجام می گیرد که به مجموعه آن‌ها فناوری اطلاعات گفته می‌شود. جهت استفاده بهینه از این مجموعه وسیع نیاز به شناخت قابلیت‌های آن و درک درست از نیازهای سازمان امری ضروری است. بنابراین همسویی اهداف و استراتژی‌های فناوری اطلاعات با اهداف و استراتژی‌های‌ کسب و کار سازمان یکی از مهمترین مباجث مطرح شده در دو دهه اخیر است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت‌هایی هستند ...

ايجاد هماهنگي قوي ميان فناوري اطلاعات و اهداف سازماني بارها به عنوان مهمترين مسئله و نگراني مديران فناوري اطلاعات و مديريت ارشد سازمانها مطرح شده است. شرکت ملی نفت در دهه اخیر سرمایه گذاریهای کلانی را در زمینه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام داده اما تجربیات مدیران نشان مي دهد كه يكي از مهمترين دلايل شكست این سرمايه گذاريها بر روي فناوري اطلاعات، عدم هماهنگي و همسويي ميان فناوري اطلاعات و كسب و كار سازمان بوده است. هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبي براي تضمين افزايش همراستايي ...

مدیران سازمان ها تلاش می کنند روند حرکت سازمان از وضع موجود به سوی آینده ای که اغلب شفاف نیست تحت کنترل خود در بیاورند و سازمان را به سوی وضعیت مطلوب سوق دهند. انتخاب استراتژی های مناسب برای شرکت می تواند تأثیر بسزایی در ایجاد یک آینده بهتر داشته باشد. اما آیا مدیران سازمان درک جامع و کاملی از سازمان خود دارند که در انتخاب استراتژی ها به بهترین نحو عمل کنند؟ آیا از همسویی این استراتژی ها با مأموریت و اهداف کلان شرکت اطمینان کامل دارند؟ ارزیابی متوازن روشی است که به مدیران این ...