عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بشر در نیمه دوم قرن اخیر در راه تغییر و تحول محیط و کشفیات خودش از آنچنان شتابی برخوردار می‌باشد که در بعضی موارد عمر مفید یک طرح حداکثر سه ماه بوده و در مواردی بعضی طرح‌ها و برنامه‌ها به خاطر سپری شدن زمان به اجرا در نمی‌آید. کامپیوترایز شدن و کاربردی‌سازی علوم و فنون یکی از طرح‌های عبور از زمان فعلی است در راستای علوم پزشکی این تحولات چشم‌گیر بوده ولی به علت مجهولات روشن فراوان به نظر می‌رسد که بشر باز هم نیاز به دستاوردهای بیشتری در واحد زمان دارد. این نیاز روزافزون ...

ضرورت شناسایی و ارزیابی تأخیر ها و اختلالات رشدی حرکتی در کودکان، احساس نیاز به یک ابزار روا و پایا را در این حوزه ایجاد می کند. مجموعه سنجش حرکتی برای کودکان-2(MABC-2) از آزمون های شناخته شده در تشخیص کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی می باشد. از آنجا که ویژگی های روانسنجی این آزمون در جامعه ایرانی بررسی نشده بود امکان استفاده از آزمون MABC-2 را با اطمینان نداشتیم. هدف این مطالعه ارزیابی روایی و پایایی آزمون مجموعه سنجش حرکتی برای کودکان-2 بود. در این تحقیق 271 کودک سه تا ش ...