عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 97

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه نظریه هماهنگی را به عنوان مسأله‌ای کلی‌تر از مسأله‌ی صرفا مخابراتی که هدف آن ارسال منابع اطلاعاتی و بازسازی فرآیندهای تصادفی در شبکه‌ای از گره‌های توزیع‌یافته است، بررسی می‌کنیم. در حقیقت، مسائل صرفا مخابراتی زیرمجموعه‌ای خاص از این دست مسائل هستند. هدف مطرح‌شده در این پایان‌نامه آن است که با حداقل مخابره‌ی اطلاعات مبادله‌شده‌ی موردنیاز بر روی یال‌های با ظرفیت محدود بین گره‌های شبکه، مجموعه‌های قابل‌حصول از توزیع‌های مشترک وظایف قابل‌انجام توسط گره‌ها را تعی ...

هماهنگی استراتژیک، ابزاری اساسی برای سازماندهی و استانداردکردن فعالیت‌ها و عملیات بخش‌های مختلف سازمان به منظور ایجاد یک کلیت واحد و منسجم است. در سیستم منابع انسانی، این هماهنگی استراتژیک در دو بخش بیرونی و درونی معنا می‌یابد. هماهنگی بیرونی، مبین هماهنگی استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان (هماهنگی بیرونی عمودی) و سایر سیستم‌های سازمانی و استراتژی‌های کارکردی (هماهنگی بیرونی افقی) است. هماهنگی درونی نیز معرف هماهنگی استراتژی منابع انسانی با استراتژی زیر‌سیستم های آن ( ...

امروزه، تنوع و زمینه ی کاربرد ربات ها با سرعت زیادی در حال افزایش است و پیشرفت فناوری، امکانات جدیدی در به کارگیری هر چه بیشتر و بهتر ربات ها را فراهم می کند. سیستم های تک رباتی در همه ی کاربردها بهترین راه حل نیست. طیف روزافزونی از مسائل موجود و مسائلی که در آینده مطرح خواهند شد از مزایای بالقوه ی سیستم های چند رباتی بهره مند خواهند شد. به عنوان مثال، مسأله ی جستجو و نجات، نقشه برداری از محیط های خطرناک و مناطق دوردست، شناسایی و تعقیب اهداف، و تحقیقات و اکتشافات فضایی و زیرد ...

رله‌های اضافه جریان معکوس زمانی که به صورت عمده در سیستم‌های توزیع بکار می‌روند، نمونه‌ای از رله‌های حفاظتی هستند. در یک شبکه نرمال قدرت، رله‌های اضافه جریان بایستی عملکرد سریع، قابلیت اطمینان و انتخاب پذیری را تضمین کنند. خصوصاً انتخاب پذیری مهم‌ترین فاکتور در عملکرد رله اضافه جریان است. این امر با هماهنگی صحیح بین رله‌های اضافه جریان حاصل می‌شود. این نوع رله‌ها، هنگامی که جریان خطا بزرگ‌تر از جریان تنظیمی رله باشد با یک تأخیر قابل تنظیم فرمان قطع را صادر می‌کنند. به منظور ا ...

در عرصه کنونی کسب و کار ،شناخت روابط اعضای زنجیره تامین در جهت حفظ منافع و کارایی کل زنجیره از اهمیت بسیاری برخوردار است . هماهنگی در اتخاذ تصمیمات ، برنامه ها وبین اعضای یک زنجیره تامین به عنوان یک ابزار قدرتمند جهت حفظ منافع و افزایش کارایی کل زنجیره تامین به اثبات رسیده است . یکی از عوامل مهم و موثر در کسب تقاضای بازار و تغییر نگرش مشتریان به یک محصول را می توان تبلیغات مناسب دانست . ناهماهنگی در محیط‌های رقابتی و با وجود تبلیغات گسترده امروزی آثار مخرب زیادی را در زنجیر ...

در بحران های طبیعی گسترده، مدیریت بحران بر عهده سازمان های مختلفی است که هر یک عهده دار مسئولیت خاصی می باشند. هماهنگی، یکی از مسائل و چالش های بزرگ مدیریت بحران است که تا حد زیادی ناشی از ماهیت گسترده فعالیت های مرتبط با بحران می باشد. مدیریت موفق بحران مستلزم همکاری و هماهنگی بین سازمان های مسئول بوده و هدف نهایی آن، کاهش خسارات و زیان های ناشی از بحران است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای است. حجم نمونه شامل 26 نفر از مدیران و متخصصان سازمان های اصلی مسئول در ام ...

با توجه به مطرح شدن واژگان نوظهور مانند "مدیریت دانش" ، "کارکنان دانشی" ، "دانش ضمنی" و غیره ، در پی ارتقاء سطح فکری نیروی انسانی ، و اینکه این امر منجر به نخ نما شدن ابزارهای سنتی مدیریتی و روی آوردن به روش های نوین به منظور ارتقاء عملکرد سازمان گردیده ، بحث فرهنگ یادگیری سازمانی بیش از پیش مورد توجه واقع گردیده است. این تحقیق بر مبنای مدل تحقیق یانگ وهمکاران (2010 میلادی) صورت گرفته است. اهداف این تحقیق در چهاربخش به شرح زیر می باشد: • بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی ب ...

هدف: سالمندان یکی از اقشار آسیب‌پذیر هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند. بی‌تعادلی و بدنبال آن افتادن در سالمندان با کاهش توانایی در انجام فعالیت‌های روزانه همراه می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات FBS بر هماهنگی و تعادل سالمندان زن می‌باشد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی بود که سی (۳۰) زن سالمند که در مراکز نگهداری سالمندان شهر اراک بودند، به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. به منظور ارزیابی هماهنگی از آزمون ...

یکی از زمینه های فعال در عرصه علوم رباتیک، برنامه ریزی حرکت برای ربات‌های متحرک می باشد. احتراز از برخورد با موانع موجود در فضای کاری، اساس تحقیقات در زمینه برنامه ریزی حرکت ربات می باشد. بطور کلی مسائل برنامه ریزی حرکت از نوع PSpace-hard و NP-hard هستند. سیستم های چند رباتی نیز در واقع تعمیم یافته سیستم های تک رباتی می باشند که در آن ربات‌ها در یک محیط مشترک در کنار هم قرار دارند و با یکدیگر به طور مستقیم و غیر مستقیم تعامل می نمایند. پیچیدگی زمانی مسئله برنامه ریزی حرکت چند ...