عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه، تنوع و زمینه ی کاربرد ربات ها با سرعت زیادی در حال افزایش است و پیشرفت فناوری، امکانات جدیدی در به کارگیری هر چه بیشتر و بهتر ربات ها را فراهم می کند. سیستم های تک رباتی در همه ی کاربردها بهترین راه حل نیست. طیف روزافزونی از مسائل موجود و مسائلی که در آینده مطرح خواهند شد از مزایای بالقوه ی سیستم های چند رباتی بهره مند خواهند شد. به عنوان مثال، مسأله ی جستجو و نجات، نقشه برداری از محیط های خطرناک و مناطق دوردست، شناسایی و تعقیب اهداف، و تحقیقات و اکتشافات فضایی و زیرد ...

رساله حاضر به مفهوم هماهنگی در استراتژی‌های نوآوری می‌پردازد. در رساله به مفهوم نوآوری، استراتژی نوآوری، انواع استراتژی نوآوری در دو شاخه محصول و فرآیند و مفهوم هماهنگی پرداخته شده و ضمن ارائه الگوی هماهنگی استراتژی‌های نوآوری محصول و فرآیند، توجیه منطقی (قیاسی) این الگو بیان شده است. این تحقیق با این پیش‌فرض اصلی انجام شده است که هماهنگی در تمام شوون مدیریت باعث عملکرد بهتر سازمانی می‌شود. در حوزه نوآوری نیز لازم است این هماهنگی به نوعی تعریف شود. برای تعریف این هماهنگی نی ...

در این رساله مفهوم جدیدی تحت عنوان هماهنگی بهینه مقاوم در مساله هماهنگی رله های اضافه جریان ارایه گردیده است. هدف از این فرمولبندی جدید، رسیدن به پاسخی است که در مقابل عدم‌قطعیت‌ها مقاوم بوده و عدم هماهنگی در عملکرد رله‌ها رخ ندهد. برای این منظور مجموعه قیود متناظر با عدم‌قطعیتها در فرمولبندی جدید مساله هماهنگی مدلسازی گردیده است. افزایش ابعاد مساله در شبکه‌های واقعی و بزرگ باعث افزایش تعداد متغیرهای تصمیم‌گیری و نهایتاً گستردگی فضای جستجو می‌گردد. از طرفی دیگر مدلسازی عدم ...

تا کنون راه‌های مختلفی برای تنظیم و هماهنگی رله‌های دیستانس ارائه گردیده است. در هر یک از روش‌ها ، تعدادی پارامتر قابل تنظیم برای هماهنگی رله‌های دیستانس در نظر گرفته شده است. پارمتر‌هایی مثل اندازه و زاویه امپدانس، زمان عملکرد زون‌ها، مشخصه امپدانسی زون‌ها و ... از جمله پارامتر‌های استفاده شده هستند. در این پایان‌نامه روش مناسبی برای رفع مشکل همپوشانی در زون‌های پشتیبان رله‌های دیستانس ارائه گردیده است. این روش، ترکیبی از روش‌های ارتقاء زمانی و کاهش امپدانسی برای رله‌های پش ...

براساس ادبیات مدیریت و بویژه ادبیات مدیریت تکنولوژی، موفقیت بنگاه ها به هماهنگی (یکپارچگی ) استراتژی تکنولوژی با استراتژی های بنگاه و کسب و کار بستگی دارد. اما سوالی که مطرح می شود این است که این هماهنگی چگونه برقرار می شود؟ بر اساس نظریه نقاط مرجع استراتژيك، سازمانها می توانند نقاط مرجعی را براي هماهنگي انتخاب و آنگاه عناصر و سيستم هاي خود را با آن هماهنگ نمايند. باتوجه به این نظریه، درصورتیکه استراتژی‌ها براساس نقاط مرجع استراتژیک یکسانی طراحی و اجرا شوند می توان انتظار د ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی ميزان هماهنگي برنامه درسي جامعه شناسي دوره متوسطه با اصول برنامه ريزي درسي در سال 1390 مي باشد. این پژوهش به روش پیمایشی و به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. جهت تعیین حجم نمونه به طور هدفمند از كارشناسان علوم اجتماعي استان کهگیلویه وبویر احمد که جمعا 137نفرند تعداد50 نفر به عنوان نمونه که 14 نفر فوق لیسانس و36نفر کارشناس بوده اند، انتخاب شده است. پس از جمع آوری اطلاعات در قالب پرسشنامه ، داده ها به کمک نرم افزار SPSS و آزمونهاي آماري كاي ...

مقاله حاضر نتیجه تحقیقی میدانی است که به دنبال پاسخگویی به این سوال اساسی است که تاثیر هماهنگی استراتژی های بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان ( هماهنگی بیرونی) و زیرسیستمهای بازاریابی بین الملل ( هماهنگی درونی) بر عملکرد صادراتی شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی چگونه است؟ جامعه آماری تحقیق شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی بوده که براساس روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی ( نظر کارشناسان) 41 شرکت به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند که حدود 95 درصد صادرات خدم ...

در سال‌های اخیر مساله ایجاد هماهنگی در زنجیره تامین مورد توجه گسترده پژوهشگران قرار گرفته است. از آنجایی که اعضای یک زنجیره تامین موجودیت‌های جدا از هم و مستقل می‌باشند، یکی از مهم‌ترین مسائل مدیریت زنجیره تامین، تدارک دیدن مشوق‌هایی در جهت هماهنگ‌سازی این اعضای مستقل است. در صورت دستیابی به هماهنگی، کل زنجیره تامین به عنوان یک سیستم واحد قابلیت دستیابی به عملکرد بهینه را دارا خواهد بود. یکی از پدیده‌های مهم در مطالعه هماهنگی در زنجیره تامین از دیدگاه اطلاعاتی، اثر شلاقی می‌ب ...

این تحقیق الگوی ترکیبی را جهت هماهنگی بین استراتژی سطح کسب‌وکار و استراتژی مالی و زیر سیستم‌های آن؛ شامل استراتژی سرمایه‌گذاری، استراتژی تأمین مالی، استراتژی تقسیم سود و استراتژی سرمایه‌ در گردش ارائه می‌دهد. بررسی تئوری‌های مدیریت استراتژیک مشخص می‌کند که الگوهای هماهنگی استراتژیک را می‌توان در سه الگو دسته‌بندی کرد: 1) الگوی عقلایی 2) الگوی طبیعی و 3) الگوی ترکیبی. الگوی ترکیبی مبتنی بر نگرش فرایندی به مدیریت استراتژیک است که در آن اجرای استراتژیک تابعی از تدوین (کانون توجه ...