عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 89

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور بررسی اثرات پایه و تراکم کشت روی عملکرد کمی و کیفی هلو در این آزمایش عملکرد دو رقم هلو شامل انجیری وردهون رویی پایه بذری و قلمه های ریشه دار شده هریک در 4 تراکم شامل شاهد (5*5 متر)، نیمه متراکم (3*3 متر)، و خیلی متراکم (2*1 متر) درقالب طرح مربع لاتیس مورد مطالعه قرار گرفت . بمنظور تهیه نهالهای مورد نظر در سال 1380 برای تهیه هلو روی ریشه خود به سه روش اقدام گردید : 1- قلمه نرم در تابستان: در این روش قلمه های ارقام انجیری وردهون به طول 15-10 سانتیمتراز شاخه های برگدار د ...

شدت هرس شامل سربرداری 4/1 و 2/1 و 4/3 طول تمام شاخه ها و زمان هرس قبل از گلدهی درختان بود. نتایج آزمایش نشان داد که هرس در کنترل آفت سرشاخه خوار هلو و افزایش کمیت و کیفیت میوه موثر است. افزایش شدت هرس با کاهش خسارت آفت و بهبود خواص کمی و کیفی میوه هلو همراه بوده، بطوریکه کمترین میزان خسارت آفت و بالاترین وزن و حجم میوه در سطوح هرس 4/3 و 2/1 طول شاخه‌ها بدست آمد. ...

به منظور یافتن بهترین سیستم تربیت و هر باردهی و اثرات آنها روی عملکرد و کیفیت میوه درختان هلو آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی که فاکتور ‏‎A‎‏ شامل تعداد شاخه اصلی روی تنه درخت و در سه سطح 6، 5، 4 شاخه اصلی و فاکتور ‏‎B‎‏ شدت هرس شاخه های یکساله در سه سطح هرس سبک، متوسط و سنگین در دو رقم هلو بررسی میشود. در اوایل سال 78 پس از کاشت نهالها، نسبت به اجرای فاکتور ‏‎A‎‏ ( انتخاب تعداد شاخه اصلی روی تنه ) و همچنین ایجاد فرم جامی اقدام شده است و در سال 80 نیز ا ...

وجود اقلیمهای متفاوت در کشور و نیاز بازار به داشتن بسیاری از محصولات باغبانی در فصول مختلف، از طرفی معرفی ارقام جدید درختان میوه با خصوصیات کمی و کیفی متفاوت می تواند مسیری قابل توجه در بهره وری تولیدات باغبانی در کشور را رقم بزند. ارقام درختان میوه برای شکفتن جوانه و شکوفه دهی طبیعی نیاز به یک مقدار مشخص سرما قبل از دماهای گرم دارند. سرمادهی ناکافی می تواند یک مشکل جدی در مناطق با زمستانهای معتدل باشد. برای جلوگیری از مشکلات کمبود سرما می توان از روشهای مختلف نظیر انتخاب منا ...

در این طرح اثرات روش گرمادهی متناوب و درجه رسیدگی میوه در زمان برداشت بر روی کیفیت و عمر انباری میوه هلو و شلیل بررسی شده است میوه هلو واریته انجیری و شلیل رفعتی منطقه شهریار در سه زمان (به فاصله یک هفته) برداشت شدند و پس از انتقال به آزمایشگاهی و جداسازی میوه‌های آلوده صدمه دیده، از نظر اندازه درجه‌بندی شدند، بخشی از نمونه‌ها به عنوان شاهد تا پایان مدت نگهداری در 1C نگهداری شدند. بخشی دیگر تحت روش گرمادهی متناوب قرار گرفتند یعنی هر هفته یکبار دمای نمونه‌ها را به 20C رسانده و ...

بمنظور یافتن بهترین سیستم تربیت و هرس باردهی و اثرات آنها بر عملکرد و کیفیت میوه درختان هلو، این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار انجام گردید. فاکتورهای مورد مطالعه عبارتند از فاکتورA: تعداد شاخه اصلی در روی تنه درخت در 3 سطح. فاکتور B شدت هرس شاخه یکساله و بالاتر در 3 سطح. فاکتور C: رقم در 2 سطح. در آذر ماه سالجاری اقدام به تهیه نهال پیوندی مورد نیاز و کاشت آنها گردید. نهالها به فاصله 5×5 متر کشت شده بعد از کشت در اواخر اسفند ماه از ارتفاع 90- ...

میزان عملکرد شاهد (آبیاری سطحی) محصول زردآلو 750/17 تن و عملکرد طرح 150/21 تن در هکتار بوده است و در منطقه شبستر عملکرد شاهد (آبیاری سطحی) محصول هلو 420/31 تن و عملکرد طرح (آبیاری قطره ای) 420/51 تن در هکتار بوده است. در منطقه اسکو آب مصرفی در روش قطره ای نسبت به سطحی 30% صرفه جویی شده است . در منطقه شبستر از نظر آب مصرفی در روش قطره ای نسبت به سطحی 20% صرفه جویی شده است. ...

در این تحقیق اثر پنج تیمار ( تنش رطوبتی در فاز اول رشد میوه ‏‎WS1=‎‏ ، تنش در فاز دوم رشد میوه ‏‎WS2=‎‏، تنش در فاز سوم ‏‎WS3=‎‏، تنش در فاز های اول + دوم ‏‎WS4=‎‏ و تیمار شاهد ‏‎WS5=‎‏ ) روی رشد رویشی و باردهی چهار رقم هلو ( ارقام : سفید مشهد ، سرخ و سفید مشهد ، ردهون و جی.اچ.هیل ) مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج نشان داد تنش رطوبتی تیمارهای ‏‎WS4, WS2, WS1‎‏ رشد طولی شاخه و اندازه سطح برگ را در مقایسه با تیمار تنش رطوبتی در فاز سوم رشد میوه و تیمار شاهد شدیدا کاهش می دهد و اخ ...

اغلب باغات هلو در کشور با مشکل جدی بیماری‌های ویروسی مواجه هستند و هر ساله میزان آلودگی افزایش می‌یابد و تا‌ثیر منفی قابل توجه‌ای بر عملکرد و کیفیت میوه‌های تولیدی دارد. از طرفی نهال‌های مورد استفاده به عنوان پایه و یا ارقام پیوندی از نظر آلودگی به بیماری‌های ویروسی تحت کنترل و گواهی شده نیستند. بنابر این بایستی طی یک برنامه سالم سازی، نسبت به ایجاد هسته اولیه سالم (عاری از ویروس) و سپس تکثیر آن‌ها برای ایجاد باغات مادری اقدام کرد. هدف این پروژه سالم سازی ارقام هلو (آلبرتا، ر ...