عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 52

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جنبه‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین موضوعات در ارزیابی و مطالعه طرح‌ها، بویژه طرح‌های عظیم سرمایه‌ای بهره‌برداری از منابع نفتی زیردریایی بوده است . در صنعت جوان "طراحی، ساخت و نصب سکوهای دریایی در ایران" هزینه‌یابی هم در مرحله پیش از شروع فعالیت و هم در طول فعالیت ، حائز اهمیت است . اساسا برای آغاز سرمایه‌گذاری و شروع فعالیت پروژه‌های این چنینی لازم است هزینه‌ها برآورد گردیده تا در خصوص توجیه‌پذیر بودن انجام سرمایه‌گذاری، تصمیمات لازم اتخاذ گردد. برآورد هزینه مستلزم ا ...

سه عامل مهم در افزایش قدرت رقابت شرکت‌های تجاری و صنعتی وجود دارد که عبارتند از کیفیت ، قیمت و زمان، در دنیای رقابتی امروز که هر روزه محصول و یا خدمت جدیدی به بازار عرضه می‌شود شرکت‌هایی می‌توانند به حیاتشان ادامه دهند که محصول با کیفیتی را با قیمت مناسب و زمانی که مشتری می‌خواهد به او عرضه نمایند. پیاده‌سازی تئوری‌های نوین مدیریتی در ممالک صنعتی و بسط و توسعه این الگوها در سایر کشورها از آن جهت مدنظر قرار گرفته است که هر یک از آنها با توجه به یکی از سه اصل یاد شده بالا سعی د ...

ماهیت کسب و کار با چالشها و تغییرات مهمی روبرو است که شکل جهان را در آستانه هزاره آینده دگرگون خواهد ساخت. وقوع اتفاقات جدید مانند گسترش رقابت جهانی، پیشرفت فن آوری اطلاعات و تغییر ساختارهای سازمانی از یک طرف و تلاش همه جانبه واحدهای اقتصادی برای احراز رتبه جهانی و حضور موثر در بازارهای دنیا از طرف دیگر، دارا بودن نگرشهایی چون توجه به خشنودی پایدار مشتریان، بهبود مستمر فعالیتها، استقرار نظام کیفیت فراگیر، تولید بهنگام و مدیریت بر مبنای فعالیت را اجتناب ناپذیر نموده است. حسابد ...

؛«کایزن» یک واژه و اصطلاح ژاپنی است . به معنای بهبود مستمر و این روش توسط یکی از معرفترین سازندگان ژاپنی ساعت یعنی شرکت «سیتی زن» بکار گرفته شده است. مدیران ژاپنی تغییر بی وقفه کاهش ببای تمام شده در مرحله تولید چرخه عمر محصول را به عنوان هزینه یابی کایزن تعریف می کنند. کایزن بر هر چه کاراتر کردن فرآیندهای تولید و ارائه خدمات تاکید دارد. و تمامی نیروها در جهت کاهش هزینه های تولید بسیج می شوند. و برای هر فرایندی کاهش هزینه یک هدف است و برای دستیابی به این هدف از تحلیل ارزشی که ...

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت مراحل و جریان کار را جهت تشخیص فعالیتهای واقعی که باعث ایجاد هزینه می شود مورد بررسی قرار می دهد و دیدگاهی واقع گرایانه تر از هزینه ها به مدیران می دهد تا راهبردهای تصمیم گیری را بر مبنای اطلاعات صحیح تری بنا نهند که می تواند ماهیت و کیفیت تصمیمات را بهبود ببخشد . با توجه به اینکه هدف از انجام این تحقیق دست یابی به اصول و قواعدی است که در موقعیت های واقعی و عملی به کار بسته می شود و به بهبود محصول و کارایی روش های اجرایی کمک می کند می توان چنی ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

جهت شناخت از میزان احتیاجات غذائی طیور بومی استان طرح فوق با حدود 2000 قطعه جوجه بومی در سالن تحقیقاتی مرکز پشتیبانی مرغ بومی در یک طرح فاکتوریل آن پیاده و بعد از 10 هفته از نگهداری طیور با تغذیه چهارنوع جیره با سطوح مختلف پروتئین و انرژی مختلف آمار و ارقام بدست آمده بررسی و میزان احتیاجات طیور بومی ارائه خواهد گردید. ...

امکان سنجی پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنایع معدنی و مقایسه آن با هزینه یابی سنتی (مطالعه موردی : سازمان توسعه نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران) هر تحقیقی شامل اهداف نظری و کاربردی میباشد بنابراین میتوان بر مبنای این دو اهداف تحقیق پیش روی را بشرح زیر بیان نمود: - یکی از مهمترین موضوعاتی که به تحقیق اعتبار می بخشد قابلیت پیاده سازی و عملی نمودن نتایج حاصل از آن میباشد لذا در تحقیق پیش روی سعی در بدست آوردن اهداف زیر میباشد: 1. بیان مبانی و فعالیت های ...