عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تصمیم گیری پیرامون برون سپاری فعالیت ها، چند دهه است که در ادبیات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و اقتصاددانان نهادگرا به نقش هزینه مبادله در این تصمیم گیری توجه کرده اند. در پایان نامه پیش رو، این مسئله را در بخش معدن کارخانه سیمان تهران مورد توجه قرار داده و برای این منظور از روش های مصاحبه و مطالعه اسنادی استفاده می کنیم. از آنجاییکه هزینه تولید معادل مجموع هزینه های مبادله و تبدیل است، لذا شناخت مصادیق هزینه مبادله در ساختارهای سازماندهی مورد استفاده در بخش معدن سیمان تهرا ...

مساله تأمین مالی بنگاه‌ها از جمله ضرورت‌ها و یکی از پیش نیازهای اصلی و اساسی افزایش تولید ملی است. در واقع بدون تجهیز بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی کافی نمی‌توان انتظار داشت که تولید ملی از توان کافی برای توسعه فعالیت‌های خود برخوردار باشد. عمده‌ترین مشکلات تأمین مالی مربوط به هزینه‌های تأمین مالی است. هزینه‌ مبادله تأمین مالی نیز از جمله هزینه‌هایی است که باعث می‌شود برخی فعالان بازار در قیاس با منافع و هزینه‌های تأمین مالی، بازار پول را بر بازار سرمایه ترجیح دهند. بنابرای ...

هزینه‌های مبادله‌ی بالا یکی از موانع اساسی دسترسی کشاورزان به منابع اعتباری در کشورهای درحال‌توسعه می‌باشد. هدف این پژوهش، استخراج و تحلیل هزینه مبادله دسترسی کشاورزان به اعتبارات بانکی استان گلستان در سال 1390 می‌باشد. داده‌های مورد استفاده از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از 277 نفر از کشاورزان استان گلستان در یک نمونه‌گیری تصادفی ساده جمع‌آوری شده است. در این پژوهش ابتدا هزینه مبادله دریافت تسهیلات در مراکز مالی استان محاسبه شده و با استفاده از الگوی خطی و روش حداقل مربعات ...

هدف این مطالعه بررسی نهادهای بازار، هزینه مبادله و سرمایه های اجتماعی در بازار محصولات کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان مشهد) می‌باشد.‌برای دستیابی به هدف مورد نظر تعداد 169 پرسشنامه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، از باغداران، معامله‌گران و بازارهای شهرداری و بازارهای موازی میوه و تره‌بار شهرستان مشهد تهیه گردید. با استفاده از الگوهای اقتصاد سنجی عوامل موثر بر هزینه‌های مبادله، سرمایه اجتماعی و نهاد مورد بررسی قرار گرفت. همچنین حاشیه بازاریابی و سهم هر یک از عوامل بازار از قیمت ...

تورم بالا و مستمر یکی از معضلات اقتصادی کشور ما حداقل طی 40 سال اخیر است و هزینه‌های سنگینی را بر جامعه تحمیل نموده است؛ بنابراین ریشه‌یابی علل و عوامل ایجادکننده آن بسیار حائز اهمیت است. عوامل متعددی در نظریات مختلف به عنوان مهم‌ترین متغیرهای موثر بر تورم شناخته شده است. یکی از این عوامل که در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است هزینه‌های مبادله می‌باشد. هزینه‌های تولید کالا و خدمات شامل هزینه‌های تبدیل و مبادله است. هزینه‌های تبدیل؛ هزینه تولید فیزیکی هستند. هزی ...

زارعین خرده پا برای دریافت وام از موسسه های مالی متحمل هزینه های مبادله ی بالایی می گردند که عدم دسترسی کافی زارعین به نهادهای مالی رسمی، به محدودیت های بالای هزینه های مبادله در سیستم ارائه ی اعتبارات مربوط می شود. هدف مقاله حاضر ارزیابی هزینه های مبادله ی تسهیلات بانک کشاورزی می باشد. هزینه های مبادله بالا به عنوان یکی از عواملی که سبب محدودیت خانوارهای روستائی در دسترسی به اعتبارات در کشورهای در حال توسعه می شود، عنوان شده است. داده های مورد استفاده از بانک کشاورزی و نیز ا ...

چکیده یکی از دغدغه‌های مهم اقتصادی کشور که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور تبلور یافته گسترش تجارت، خروج از اقتصاد تک محصولی، تأمین مالی واردات و حضور موثر و پایاپای در اقتصاد جهانی است. اما همواره این نکته مطرح بوده که چگونه می‌توان قدرت رقابت با رقبای خارجی را به‌دست آورد. یکی از ویژگی‌های بنگاه‌های موفق، برخورداری از قدرت رقابت‌پذیری است و در عین حال ویژگی بارز بنگاه‌های ناموفق عدم برخورداری از این قدرت است. چنان‌چه بتوان ریشه‌های عدم رقابت‌پذیری و ...

عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر شرط لازم و کافی برای بقای نظام اقتصادی به شمار می‌‌رود. از آنجایی که ریشه یابی و پی بردن به علل و عواملی که بر توسعه بخش مالی تاثیر می گذارند، بسیار حائز اهمیت است لذا این مطالعه به دنبال تبیین اثر یکی از این عوامل بر توسعه مالی یعنی هزینه مبادله می باشد. در این راستا از داده های آماری 12 کشور عضو اوپک در دوره زمانی 2012- 1990 استفاده شده است ...

چکیده در شرایطی که درآمد کشاورزان محدود و پس اندازهای آنها اندک است، اعتبارات و تسهیلات کشاورزی عاملی ضروری برای رشد و پیشرفت کشاورزی می باشد. زارعین خرده پا برای دریافت وام از موسسه های مالی متحمل هزینه های مبادله ی بالایی می گردند. مطالعه حاضر در سال 1393ضمن برآورد و محاسبه ی هزینه های مبادله، با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی آثار عوامل موثر بر هزینه های مبادله ی استفاده ی کشاورزان از تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت. به منظور برآورد این آثار، از الگوی اقتصادسنجی لاجیت استفاده ...