عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 228

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مکان یابی مراکز توزیع یکی از ارکان ضروری زنجیره تامین می باشد.در پژوهش حاضر علاوه بر انتخاب بهینه مراکز توزیع در زنجیره تامین،سطح رضایت مشتری نیز مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر انتخاب بهینه مراکز توزیع در صنعت کاشی با در نظر گرفتن هزینه هایی از قبیل هزینه حمل و نقل ،هزینه نگهداری موجودی و توجه به سطح رضایت مشتری می باشد.بدین منظور از یک تابع مینیمم سازی جهت کمینه کردن هزینه ها و یک تابع ماکزیمم سازی به نام تابع پوشش جهت افزایش سطح رضایت مشتری از طریق کم کردن فاصله ب ...

در اين مقاله تغييرات نابرابري در استان تهران طي سالهاي 1368 تا 1384 به تفکيک مناطق شهري و روستايي براي کالاهاي منتخب سبد مصرف خانوار از قبيل هزينه هاي بهداشتي، تحصيلي و تغذيه مورد بررسي قرار گرفته است. با استفاده از آمار هزينه و درآمد خانوارها، تغييرات نابرابري هزينه ها به تفکيک مناطق شهري و روستايي استان تهران و کل کشور محاسبه شد. به اين مننظور از ضريب جيني، ضريب تغييرات، ضريب انحراف ميانگين نسبي و شاخص تايل و در انجام محاسبات از نرم افزارAccess، Excel و Stata و SPSS استف ...

هدف از مطالعه حاضر بررسی هزینه های مالی ناشی از آسیب های ورزش (sport injuries cost)درباشگاه های لیگ برتر فوتبال کشور در یک مقطع زمانی 2 ساله بوده است. روش شناسی: آزمودنی های تحقیق حاضر شامل 69 نفر از 6 باشگاه مورد مطالعه در لیگ برتر با سابقه بازی رسمی(2/45± 7/26 ) است که به طور تصادفی هدفدار و بر مبنای در دسترس بودن منابع اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفتند.اطلاعات مورد نیاز با استفاده از 2 پرسشنامه،یکی محقق ساخت و مربوط به اطلاعات آسیب و دیگری پرسشنامه ریسک فاکتور هاوکینز و فو ...

یکی از تأثیرات منفی حضور واحد تولید پراکنده در شبکه، اختلال در سیستم حفاظت می باشد. این اختلال به دلیل افزایش جریان تنظیمی فیوز های پایین دستی واحد تولید پراکنده و شارش جریان در خلاف جهت جریان اصلی شبکه در خطوط بالادستی واحد تولید پراکنده می باشد. برای رفع این مشکل لزوماً هزینه ای تحت عنوان هزینه تغییر در سیستم حفاظت شامل هزینه ارتقاء تجهیزات موجود و هزینه تجهیزات اضافی لازم به شبکه تحمیل می گردد. هزینه ارتقاء تجهیزات حفاظتی موجود شامل تعویض فیوز با جریان تنظیمی بالاتر برای خ ...

طبق مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، تنها عامل ریسک که سرمایه‌گذاران، باید در تصمیم‌گیری‌های خود منظور کنند، ریسک سیستماتیک (بتا) می‌باشد. تحقیقات متعدد نشان داده است که ریسک بازار (بتا)، تنها عامل ریسک موثر بر نرخ بازده مورد انتظار نبوده و سایر عوامل ریسک غیر از بتا نیز وجود دارد. این تحقیق، به بررسی و تحلیل رابطه متغیرهای اساسی حسابداری، به‌منظور آگاهی‌دادن درباره ریسکی که در هزینه حقوق صاحبان سهام لحاظ می‌شود، پرداخته است. با توجه به اینکه هزینه حقوق صاحبان سهام، معیار ...

امروزه فعالیت‏های تبلیغاتی و تحقیق و توسعه پایگاه اصلی نوآوری است و به طور مداوم زمینه را برای تقاضاهای جدید فراهم می‏کند. این نوع تقاضاها که به نوبه خود محرک سرمایه‏گذاری و در نهایت تضمین‏کننده رشد و شکوفایی اقتصاد است، در دنیای صنعتی دارای اهمیت زیادی است. تحقیق حاضر به دلیل اهمیت این موضوع و به منظور پاسخ به این امر، تأثیر تبلیغات و هزینه‏های تحقیق و توسعه (R&D) را برروی ریسک سیستماتیک واحدهای تجاری مورد آزمون قرار می‏دهد، زیرا ‏که ریسک سیستماتیک یک معیار مالی اساسی برای ش ...

در سال های اخیر تاکید جوامع حرفه ای حسابداری بر افشای کامل اطلاعات مالی و به حداکثر رساندن دقت اطلاعات افشا شده در گزارشات مالی به خصوص صورت های مالی می باشد.از طرف دیگر مطالعات نشان داده افزایش در دقت (کیفیت)اطلاعات مالی افشا شده،باعث تحمیل هزینه هایی بر شرکت خواهد شد. هزینه های ناشی از استفاده رقبای موجود در بازار رقابتی تولیدات و همچنین انگیزه رقبای بالقوه برای ورود به بازار و از دست دادن سهم بازار فروش،از مهمترین این هزینه ها می باشند که از آن به هزینه های مالکیت یاد می ش ...

انجام وظایف و خدمت رسانی مناسب شهرداری‌ها به شهروندان نیازمند تأمین اعتبارات و منابع مالی است. در طول دو دهه‌ی اخیر، درآمد حاصل از فروش مازاد ‌تراکم و‌یا به عبارت بهتر، درآمد حاصل از اعطای مجوزهای رانتی به زمین‌های شهری پایه‌ی اصلی درآمد شهرداری‌های کشور را تشکیل داده است. وابستگی مالی شهرداری‌ها به‌این منبع درآمدی و عدم برخورداری از منابع مستمر درآمدی، حداقل برای پاسخگویی به هزینه‌های دائمی، برنامه ریزی مالی و بودجه‌ای میان مدت و بلند مدت شهرداری‌ها را مختل می‌کند. همچنین ...

یکی از اهداف نظام سلامت، تأمین عدالت در مشارکت مالی، حمایت از خانوارها در برابر هزینه های بهداشتی و درمانی و به حداقل رساندن خانوارهای مواجه با هزینه ‌های کمرشکن است. مشارکت ناعادلانه مالی مردم و پرداخت‌های مستقیم از جیب که متناسب با توان پرداخت نباشد، نه تنها موجب می شود خانوارهای بیشتری در گروه مواجه با هزینه‌ های کمرشکن سلامتی قرار گیرند، بلکه ممکن است برخی خانوارها به خاطر ناتوانی در پرداخت این هزینه ها به زیر خط فقر سقوط کنند. روش: در این مطالعه با استفاده از داده‌های پ ...