عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 118

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از باغات مرکبات مناطق مختلف جنوب ایران دو باغ آزمایشی در دو منطقه کهنوج و جیرفت انتخاب و هر باغ به دو بخش تقسیم گردید. در یک بخش از باغ عملیات هرس زمستانه انجام شد و بخش دیگر به صورت دست نخورده باقی ماند. در هر دو بخش باغ غلظت های 3، 1.5 و 1 در هزار اکسی کلرور مس و غلظت های 1، 0.75 و 0.5 درصد از محلول بوردو در سه زمان زمستان اوایل فصل رشد و پس از گلدهی درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار استفاده گردید. در پایان دوره رشد تعداد لکه های ناشی از بیماری بر روی 200 برگ از ...

طراحی دستگاهی بمنظور هرس خطی بوته چای به نحوی که بتواند به سادگی شاخه‌های در هم پیچیده بوته‌های چای را برش نماید در اجرای طرح مورد نظر بوده است . به جهت پیکربندی خاص باغات چای دستگاههای خارجی کارآیی مطلوبی نداشته و عملا بر مشکلات هرس می‌افزایند. برای رفع کمبودهای دستگاه خارجی لازم بود طراحی دستگاه به نحوی منظور گدد که قدرت مانور دستگاه در امتداد قائم افزوده گردد. ...
نمایه ها:
چای | 
هرس | 

به منظور بررسی تاثیر عامل هرس بر رشد و تجدید سرسبزی و استحصال چوب در تاغزارهای پژمرده و زرد دو منطقه با درجات مختلف زردی و پژمردگی برگزیده و در هر یک از آنها یک قطعه جنگل همسال با درجه انبوهی یکنواخت انتخاب گردید. سپس هرس پنجاه سانتی‌متر از سرشاخه‌ها، هرس یکصد سانتی‌متر از سرشاخه‌ها، هرس از تاج، هرس از یقه و شاهد (بدون هرس) بعنوان تیمارهای آزمایش تعیین و با چهار تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در دو منطقه تلمبه خشک و باقرآباد در نظر گرفته شد. پس از اتمام عملیات هرس ، ار ...
نمایه ها:
تاغ | 
هرس | 
کرمان | 
چوب | 

خیار یکی از مهم ترین گیاهان تیره کدوئیان است و از نظر اقتصادی در بین سبزی ها در جهان مقام چهارم را بعد از گوجه فرنگی، کلم پیچ و پیاز خوراکی دارا است. توسعه تکنولوژی و همچنین دوره رشد کوتاه این محصول امکان کشت آن را در اکثر مناطق آب و هوایی فراهم کرده است. یکی از فنونی که در گلخانه ها جهت افزایش عملکرد خیار و تسهیل عملیات داشت اعمال می شود هرس است. جهت بررسی تأثیر هرس بر روی صفات کمی و کیفی خیار گلخانه ای آزمایشی به صورت گلدانی در بستر خاک، در قالب طرح اسپلیت پلات که رقم خیار ...

خیار(Cucumis sativus L.) متعلق به خانواده Cucurbitacea و یکی از مهمترین سبزیهای معروف و مردم پسند در جهان است و کشت و پرورش ارقام گلخانه ای آن در سال های اخیر گسترش قابل توجهی داشته است. تولید محصول با عملکرد و کیفیت مطلوب همواره از اهداف پرورش دهندگان این سبزی بوده است. دراین تحقیق نیز اثرات سطوح مختلف تراکم بوته و نوع هرس روی عملكرد كمي و كيفي سه رقم خيار گلخانه اي شامل 'sina' ، 'Amyral' و 'Negin'به صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در 6 تکرار مورد بررسی ق ...

استفاده از گونه‌های سازگار آتریپلکس در اصلاح مراتع و احداث چراگاههای مصنوعی در مناطق بیابانی و استپی کشور حائز اهمیت زیادی است . هدف کلی و نهایی یافتن تراکم بوته در واحد سطح از لحاظ دیرزیستی و بهترین شیوه و زمان هرس از نظر تولید کمی و کیفی گونه مورد مطالعه _A.canescens) می‌باشد. این طرح در قالب طرح آماری کرتهای دوبار خرد شده مورد بررسی قرارمی‌گیرد. کرت اصلی شامل فواصل کاشت (2×2 ، 4×4، 6×6 متر)می‌باشد. کرت فرعی شامل پریودهای هرس (هرس هر سال یکبار، هرس دو سال یکبار، هر سه سال ی ...

عمل هرس برگ سبز و ته برگ خرما همواره یکی از مشکلات نخیلات کشور بوده است زیرا به کارگر ماهر نیاز دارد و انجام آن به دلیل آن که به کندی صورت می گیرد هزینه بر است لذا در این تحقیق تکمیلی بهینه سازی و ارزیابی وسیله ای مورد بررسی قرار می گیرد که بتواند جایگزین ماشین های هرس معمولی و روش سنتی و دستی گردد. این دستگاه به نحوی بهینه سازی می گردد که بتواند با ا ستفاده از خروجی یدکی هیدرولیک تراکتور و یا به عنوان دستگاهی الحاقی به ماشین خدمات خرما بکار گرفته شود، بعلت سهولت استفاده و را ...

یکی از مسائل پراهمیت در زراعت چای مسئله هرس بوته‌های این محصول است . متاسفانه هرس به وسیله کشاورزان از ارتفاعات مختلف بوته‌ها به صورت دلخواه صورت می‌گیرد. در این طرح در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی با 4 تکرار و چهار تیمار، انجام هرس از ارتفاعات 20، 35، 50 و 65 سانتیمتر در اراضی چایکاری منطقه سوستان لاهیجان مورد آزمایش قرار می‌گیرد و تاثیر ارتفاع مختلف هرس کمربر در قطر شاخه‌ها، تعداد شاخه‌ها، طول شاخه‌ها، گسترش شاخه‌ها و خلاصه بر روی میزان محصول مورد بررسی قرار می‌گیرد. ...
نمایه ها:
چای | 
هرس | 

بمنظور بررسی تأثیر هرس (از لحاظ تعداد جوانه) و قطر شاخه های یکساله روی میزان عملکرد و کیفیت رقم کشمشی در شهرستان مشکین شهر این طرح بصورت آزمایش فاکتوریل 3*3 در چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمارها شامل شدت هرس در سه سطح (3، 6، 10) جوانه ای و قطر کین در سه سطح (5، 8، 12) میلیمتر بوده است. مقایسه میانگین ماده خشک نشان داد که هرس جوانه ای بیشترین ماده خشک را داشته و در کلاس A قرار دارد و هرس 6 جوانه ای کمترین ماده خشک را دارا بوده در کلاس آخر B قرار داشت. تیمارهای مختلف از لحاظ می ...