عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح جمع آوری، شناسایی و نگهداری گیاهان استان مرکزی و ایجاد هرباریوم از زمره فعالیتهای پایدار جهت سایر فعالیتهای تحقیقاتی منابع طبیعی محسوب می شود. این جمع آوری برای جهان گیاهشناسی نیز می تواند مفید واقع گردد بطوریکه تشکیل هرباریوم باعث خدمات علمی به بخشهای اجرایی، تحقیقاتی و آموزشی می گردد از طرفی دسته بندی گیاهان براساس موارد مصرف، مجموعه با ارزشی از گیاهان دارویی، عسل خیز، خوشخورآب و.. که هر کدام ارزش خاص خود را داراست، فراهم آورده است که در حال و آینده مورد استفاده محققان ...

سازگاری اولیه تشکیل هرباریوم و باغ گیاه‌شناسی در این طرح شناسایی فلور گیاهان داروئی منطقه جیرفت و ایجاد هرباریوم گیاهان دارویی موردنظر بوده و تعداد 30 گیاه دارویی آفیشینال و تعدادی گیاه بومی برای مطالعات سازگاری، فنولوژیکی و بذرگیری تحت کشت و بررسی قرار می‌گیرد. ...

جمع آوری و نگهداری و شناسایی گیاهان استان اردبیل و ایجاد هرباریوم در زمره فعالیتهای پایدار جهت سایر فعالیتهای تحقیقاتی منابع طبیعی محسوب می گردد. این جمع آوری برای جهان گاهشناسی نیز می تواند مفید واقع شود. پس از جمع آوری نمونه های گیاهی از اقصی نقاط استان نمونه های مختلف شناسایی و تعیین نام می گردد. ضمن دیدار از نقاط مختلف استان اردبیل در فصول مختلف سال نمونه هایی از پوشش گیاهی جمع آوری و پس از پرس و خشک کردن روی مقوا چسبانده سپس شناسایی خواهند شد و جهت محافظت نمونه ها در هرب ...
نمایه ها:

این طرح بررسی پوشش گیاهی شهرستان بروجرد و احداث هرباریوم گیاهی منطقه با استاندارد های موجود را شامل می شود . در این بررسی شناسایی گیاهان و تاکید بر اهمیت کاربردی آن را در دستور کار قرار دارد. گیاهان پس از شناسایی رده بندی علمی در محلی به نام هرباریوم نگهداری و مورد استفاده متخصصان و محققان قرار می گیرند. ...
نمایه ها:
گیاه | 

جمع‌آوری و نگهداری گیاهان خراسان و ایجاد هرباریوم مشهد از زمره فعالیتهای پایداری جهت سایرفعالیت های تحقیقاتی منابع طبیعی محسوب می گردد.و باتوجه به اینکه استان خراسان بخاطر وسعت ،وضعیت چین خوردگی ها و اختلاف ارتفاع و عرض جغرافیائی و تنوع اقالیم حیاتی دارای فلور غنی میباشد لذا این جمع‌آوری برای جهان گیاه شناسی میتواند مفید باشد. ...

استان یزد در قسمت فلات مرکزی ایران واقع شده و دارای وسعتی برابر 74000 کیلومترمربع محصول بین کویرهای معروف لوت و دشت کویر و دریاچه نمک و باتلاق گاوخونی است و در داخل استان نیز چاله‌هایی وجود دارد. متوسط بارندگی حدود 71 میلی‌متر است (1966-84) که بیشترین آن در ارتفاعات شیرکوه و کمترین آن در چاله‌های پست کویری زرین و غیره می‌باشد لذا جمع‌آوری و شناسایی گونه‌های مختلف گیاهی که در این شرایط سخت سازگاری یافته‌اند راهگشای مطالعات بعدی بوده و مورد استفاده محققین و دانشجویان و کارشناسا ...
نمایه ها:
گیاه | 
هرات | 
مروست | 

جمع‌آوری و نگهداری گیاهان خراسان و ایجاد هرباریوم مشهد از زمره فعالیتهای پایدار جهت سایر فعالیتهای تحقیقاتی منابع طبیعی محسوب می‌گردد. با توجه به اینکه استان خراسان به علت وسعت وضعیت چنین خوردگی‌ها و اختلاف ارتفاع و عرض جغرافیائی و تنوع اقالیم حیاتی دارای فلور می‌باشد. لذا این جمع‌آوری برای جهان گیاه‌شناسی می‌توند مفید باشد. ...

جمع‌آوری و نگهداری و شناسائی گیاهان استان گرگان و ایجاد هرباریوم از زمره فعالیتهای پایدار جهت سایر فعالیتهای تحقیقاتی منابع طبیعی محسوب می‌گردد. این جمع‌آوری برای جهان گیاه‌شناسی نیز می‌تواند مفید واقع شود. پس از جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی از واقعی نقاط استان نمونه‌های مختلف شناسائی و تعیین نام می‌گردد. ...
نمایه ها:
فلور | 
گرگان | 

جمع‌آوری و نگهداری و شناسائی گیاهان استان زنجان و ایجاد هرباریوم از زمره فعالیتهای پایدار جهت سایر فعالیتهای تحقیقاتی منابع طبیعی محسوب می‌گردد. این جمع‌آوری برای گیاهشناسی نیز می‌تواند مفید واقع شود. پس از جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی از اقصی نقاط استان نمونه‌های مختلف شناسائی و تعیین نام می‌گردد. ...