عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

"هرات ، بررسی اوضاع اجتماعی و فرهنگی در عهد تیموریان" عمدتا" به طرح‌مباحثی در زمینه فرهنگ و اجتماع عصر تیموری با عنایت به نقش شهرهرات در شکل دهی این فرهنگ و اجتماع می‌پردازد. کسانی که در پی کسب‌اطلاعاتی در زمینه فعالیتهای هنری دوره تیموری (نقاشی - خوشنویسی،موسیقی و ....) می‌باشند در این پژوهش مطلوب خود را نخواهند یافت .تاکید بر عوامل و پی آمدهای سیطره عقیدتی طریقت نقشبندیه بر حیات‌فرهنگی - اجتماعی شهر هرات و بررسی نقش و جایگاه شهر هرات به عنوان‌کانون سیاسی - فرهنگی دوران تیمو ...

این طرح به منظور شناسائی خاکهای منطقه چاهک - هرات یزد به اجرا درآمده است . این منطقه از نظر کشاورزی در استان یزد حائز اهمیت فراوان است وسعت اراضی مطالعه شده تقریبا 30000 هکتار بوده که به طور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است . نقشه‌های اولیه خاک و طبقه‌بندی و راهنمای اولیه خاکها تهیه شده و پس از کنترل نهائی نتایج تجزیه‌های شیمیائی خاک پروفیلهای شاهد گزارش و نقشه نهائی تهیه خواهد شد. خاکهای این منطقه عمدتا در رده Aridsols و Entisols رده‌بندی می‌شود. ...
نمایه ها:
چاهک | 
هرات | 

سامان‌دهی روستایی عبارت از نظم و نسق دادن به روستاها در تمامی زمینه‌ها و هدف آن سامان‌دهی فضایی و توزیع مناسب جمعیت و فعالیت در مکان زیستی بالقوه و بالفعل با تعیین مرکزیت هر مجموعه و ایجاد نظم سلسله مراتب خدماتی است . بدین منظور مطالعات طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی-فضایی 85 سکونتگاه واقع در بخش هرات و مروست " از شهرستان مهریز استان یزد" با تکمیل پرسش‌نامه‌های روستا و خانووار انجام و سپس در فاز دوم طرح، مطالعات انجام شده با بررسی برنامه‌های فرادست مورد تجزیه و تحلی ...
نمایه ها:
خدمات | 
روستا | 
هرات | 
مروست | 
مهریز | 

یکی از مسائل برنامه ریزی شهری با توجه به رشد جمعیت و کمبود امکانات زیربنایی، تعیین جهات مناسب گسترش فیزیکی شهر برای جواب گویی به نیازهای آینده است. از آنجایی که گسترش شهر مستلزم به کارگیری اراضی فراوان برای ساخت و ساز است؛ این فرایند سبب بروز پدیده ی خزش شهری و کاهش سطح کاربری های دیگر به خصوص زمین های کشاورزی و گسترش شهرها در نواحی روستایی و در ن هایت رشد بی قواره شهری می شود. بنابراین در این مقاله تلاش می گردد این مسئله در شهر هرات م ورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این پژ ...
نمایه ها:
هرات | 
هلدرن | 

در این نوشتار سعی بر این شده‌است که به بررسی دلایل تداوم حاکمیت ملوک‌کُرت در شرق ایران با مرکزیت هرات، ارزیابی میزان استقلال سیاسی ملوک‌کُرت در مناسبات قدرت در شرق ایران و روشن نمودن نقش ملوک کُرت در حفظ هویت فرهنگی و ملی ایران در دوره‌ی پس از حملات مغول تا روی کار آمدن تیموریان پرداخته شود. نتایجی که پس از انجام پژوهش به دست آمد به شرح زیر می‌باشد: ملوک کُرت که به علت انتساب به قریه کُورت در هرات به این نام مشهور شدند، در شرق ایران حدود یک و نیم سده حاکمیّت داشتند. آنان از ...
نمایه ها:
هرات | 

هرات باستان، شهری است با قدمت 27 قرن و با جاذبه های تاریخی فراوان که در حال حاضر به دلیل طراحی های نا بجا و بدون توجه به سابقه ی تاریخی، فرهنگ، اقلیم و بستر بنا زیبایی های خود را از دست می دهد. در این میان مسکن نیز، دستخوش طراحی های نا درست شده و اکثر بناهای مسکونی توسط مهندسین عمران و یا افراد بدون دانش کافی معماری طراحی می‌گردند. چنین بناهایی نه تنها آسایش ساکنین آن بنا را فراهم نمی کنند بلکه به لحاظ بصری نیز سیمای نامطلوبی به شهر می دهند. در این پژوهش عوامل موثر در طراحی ...

بعد از فتح ایران توسط مغولان و از بین رفتن شهرهای بزرگ خراسان نظیر نیشابور و مرو، خراسان دارای شهرهای مهمی نبود. با از بین رفتن حکومت ایلخانی، هرات که زیر نظر حکومت آل کرت بود، دارای ریش? فرهنگی و سیاسی شد. با ظهور تیمور و از بین رفتن آل کرت،هرات جزئی از قلمرو تیمور گردید و بعد از مرگ این پادشاه بود که هرات پایتخت جانشینانش شد و از اهمیت و منزلت خاصی برخوردار گشت تا آنجا که به عنوان قطب علمی و فرهنگی و مذهبی خراسان اشتهار یافت. با روی کار آمدن دولت صفویه، این شهر همچنان ارزش ...
نمایه ها:
هرات | 

لیشمانیازیس پوستی (CL) یکی از مشکلات عمده ی بهداشت عمومی در افغانستان است که در تمام کشور ، به خصوص در شهر هرات در حال گسترش است. شناخت بموقع از وجود انگل و تشخیص آن قبل از درمان امری ضروری است. در مطالعه حاضر برای تشخیص گونه‌های لیشمانیازیس پوستی بیماران شهر هرات از PCR-RFLP جهت تکثیر ناحیه‌ی ژنی ITS1 و استفاده گردید. بدین منظور تعداد 64 نمونه از ترشحات زخم بیمارانی (41 مذکر و 23 مونث) که به شفاخانه حوزوی هرات مراجعه کرده بودند و هیچ گونه درمانی نیز بر روی آنها انجام نشده ...

شهر هرات یکی از شهرهای بسیار قدیمی خراسان بود که قدمت و مدنیت این شهر به چند هزار سال پیش می‌رسد. این شهر در روزگار باستان به عنوان یکی از ایالت‌های اصلی ایران محسوب می‌شد و دارای اهمیت و اعتبار خاص خود بود. هرات به علت موقعیت سوق الجیشی خاصش که در مسیر شرق به غرب و همچنین شمال به جنوب یعنی ایران و هند قرار داشت از اهمیت و اعتبار برخوردار بود. به طوری که همیشه برای حفظ و نگهداری آن تحت سلطه‌ی حکومت مرکزی تلاش می‌شد. هرات علاوه بر موقعیت سوق الجیشی اش به دلیل خاک حاصلخیزش برای ...
نمایه ها:
هرات | 
سیاست |