عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیاست خارجی خط‌مشی‌ها، یا اقدامات برنامه‌ریزی شده‌ای است، که تصمیم‌گیرندگان یک کشور به منظورِ نیل به اهداف خاصی که بر حسب منافع ملی تعریف شده‌اند، در صحنه بین‌المللی به اجرا می‌گذارند. عوامل زیادی از جمله جمعیّت، اقتصاد، ایدئولوژی و وضعیت اقتصادی در تعیین خط‌مشی‌های سیاست خارجی موثرند. علاوه بر عوامل تأثیرگذار بالا، این افراد هستند که در نهایت با تصمیم‌گیری‌های خود مسیر سیاست خارجی را مشخص می‌کنند. خصوصیات شخصی، ایستارها، ارزش‎ها و برداشت‌های افراد در اتخاذ تصمیمات موثرند. ها ...

هدف از این تحقیق کاربرد برنامه‌ریزی‌هدف در تعیین میزان موجودی‌سرپای بهینه در جنگل شفارود می‌باشد. ابتدا داده‌های مورد نیاز از قبیل موجودی سرپا، تعداد درختان، قیمت چوب بدست آمد. با استفاده از روش آلومتری مقدار کربن توده سرپا محاسبه شد. مدل رویش منطقه با استفاده از داده‌های رویش تعیین شد. میانگین قیمت مورد انتظار با استفاده از داده‌های قیمت چوب ، هزینه‌ی قطع وتبدیل و حمل ونقل چوب بدست آمد. جهت تعیین محدودیت‌ها وضرایب در روابط مربوط به مدل برنامه‌ریزی هدف از پرسشنامه استفاده شد. ...

چکیده در این رساله سعی شده است، تا به بررسی یکی از دغدغه های اصلی بشر امروز، یعنی پاسخ به این پرسش که «آیا زندگی معنادار است؟»پرداخته شود. در این خصوص دیدگاه علامه طباطبایی با توجه به رویکرد قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته است. التزام به باورهای دینی و در رأس آنها اعتقاد به وجود خدا و جهان آخرت، زمینه ساز معنا داری زندگی از نگاه علامه، بوده و ایشان بر این باورند که انسان در صورتی به سعادت می‌رسد که هدفی که خداوند برای وی مقرر داشته را هدف خود قرار داده و در جهت نیل بدان ...

سرمايه فکري به عنوان بخش از دارائيهاي نامشهود تاثير بسزائي برعملکرد سازماني و فرايندهاي سازماني دارد که در این تحقیق ضمن تاکسونومی پیکره های غالب سرمایه فکری و اهداف تولیدی، رابطه و تاثیر سرمایه فکری بر اولویتها و اهداف استراتژیک تبیین گردیده است.در این راستا با بررسی ادبیات موضوع و مطابق نظر اغلب محققین سرمایه فکری و با برجسته نمودن سرمایه اجتماعی در سازمان ها ابعاد سرمایه فکری مشتمل بر چهار بعد سرمایه انسانی، ارتباطی، ساختاری و اجتماعی بیان گردیده است. با مرور وسیع ادبیات م ...

در این پایان‌نامه مساله ردیابی تصویری اشیاء بررسی شده است. در ابتدا این کار توسط اعمال فیلتر کالمن تطبیقی روی اطلاعات حرکتی جسم انجام شد بگونه‌ای که قابلیت ردیابی اشیاء شتاب‌دار نیز وجود داشته باشد. نتیجه ردیابی توسط این الگوریتم با ردیابی توسط فیلتر کالمن ساده و همچنین فیلتر کالمن با سرعت ثابت مقایسه شد و برتری آن نسبت به این روش‌ها نشان داده شد. سپس الگوریتمی ارائه شد که در آن فیلتر کالمن علاوه بر مدل حرکتی، بر روی مدل ظاهر جسم نیز به صورت جدیدی اعمال شده است. این الگوریتم ...

بطور کلی آموزش زبان به منظور هدف و یا اهداف خاصی پیگیری می شود. افراد به منظور یادگیری خود و نیل به هدف و یا اهداف خود به دنبال راههای گوناگونی هستند تا بتوانند در امر یادگیری خود صرف حداقل زمان و حداکثر بازدهی را داشته باشند. به طور مثال دانشجوی رشته پزشکی که به دنبال ادامه تحصیلات خود در کشوری می باشد که زبان آن فرانسه بوده، به دنبال راههایی است تا بتواند امر یادگیری خود را تسریع بخشیده و زودتر دانش زبانی خود را به حد مطلوب برساند. دنبال کردن روش خاص و انجام تمرینات مربوطه ...

هدف پژوهش حاضر بررسی اهداف، محتوا و روش تربیت شهروندی از دیدگاه دبیران مقطع متوسط شهرستان میناب بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد جامعه‌ی آماری شامل کلیه ی دبیران زن و مرد دوره متوسطه نظری شهرستان میناب در سال تحصیلی 1389-1388 می‌باشد که فراوانی آنها برابر با 294نفر می‌باشد و نمونه‌ی آماری لازم با استفاده از جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 169نفر می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ی محقق ساخته مشتمل بر 53 سوال بود که سوال‌های ...

سازمان آموزش و پرورش نهادی است که در آن سرمایه‌های انسانی و دارایی‌های فکری مورد استفاده قرار می‌گیرد و اعتقاد براین است که برنامه‌درسی مهمترین عنصر تشکیل دهنده و به منزله قلب آن می‌باشد. این تحقیق با هدف میزان آشنایی دبیران مقطع متوسطه شهر مهاباد با دانش برنامه‌درسی با استفاده از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه کلیه‌ی دبیران مدارس شهر مهاباد در مقطع متوسطه که تعداد آنان 324 نفر می باشد. که با استفاده از فرمول کوکران 174 نفر محاسبه و با به روش نمو ...

این رساله بررسی ارتباط آیات سوره اعراف را عهده دار شده است تا فارغ از بررسی های نظری پیرامون ارتباط یا عدم ارتباط آیات، عملاً کیفیت ارتباط آیات این سوره را نشان دهد . به این منظور از رهگذر استخراج موضوعات آیات و سازماندهی آنها هفت خط اصلی – ارتباطی شناسایی شده است که عبارتنداز: خداوند ، انبیاء الهی ، مخالفان حق ، اهل ایمان ، حقایق هستی ، احکام و قیامت. آنگاه ضمن دقت در نحوه جابجایی بین خطوط یاد شده و یافتن نقاط ظاهراً منقطع و بررسی آراء مفسران در توجیه موارد بررسی شده و در نه ...