عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارزشیابی کیفی، الگویی است که تلاش می کند تا فراگیران با شادی و نشاط هر چه بیشتر در کلاس حضور داشته باشند و به جای توجه افراطی به آزمون های پایانی، روند یاددهی- یادگیری را د ر طول سال تحصیلی مورد توجه قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر این است که به مقایسه اثر این نوع از ارزشیابی با ارزشیابی کمی بر تحقق اهداف شناختی، عاطفی، و روانی- حرکتی در دانش آموزان بپردازد. این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای(پس رویدادی) است. جامعه آماری، دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی شهر یاسوج در سال تحصیلی 88-87 می ...