عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با عنوان و هدف کلی" بررسی عناصر آموزش فلسفه به کودکان در دوره پیش از دبستان" انجام گرفته است.این پژوهش به پاسخ گویی به چهار سوال پرداخته است:1)هدف برنامه آموزش فلسفه به کودکان پیش دبستانی چیست؟ 2)محتوی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان پیش دبستانی چیست؟ 3)روش در برنامه آموزش فلسفه به کودکان پیش دبستانی چیست؟ 4)ارزشیابی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان پیش دبستانی جگونه است؟روش تحقیق در این پژوهش تحلیل محتوا از نوع کیفی می باشد که به بررسی اطلاعات و منابع موجود جهت پاس ...

دانش اقسام گوناگون دارد و راه‌های تفکر در مورد اقسام دانش نیز متفاوت است، پس بنابراین نه یک راه ثابت برای یادگیری امور مختلف وجود دارد و نه نتیجه آموزش برای هر یک از یادگیرندگان یکسان می باشد. برای آموزش موثر و مفید بایستی طراحی کرد و به آموزش به صورت سیستماتیک برخورد نمود. لذا شیوه‌های طراحی موقعیت‌های یاددهی _ یادگیری متفاوت در موضوعات گوناگون می‌تواند پاسخگوی پرورش تفکر در زمینه‌های گوناگون باشد. از این رو بهره‌گیری از رویکردهای مختلف طراحی آموزشی از جمله راه کارهایی است ک ...

هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی الگوی طراحی آموزشی نمایش اجزاء در مقایسه با آموزش سنتی در میزان دستیابی به اهداف یادآوری و کاربرد در درس برنامه‌نویسی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانشجویان کاردانی رشته نرم‌افزار دانشگاه جامع علمی و کاربردی شهرستان اسلام‌آباد غرب تشکیل می‌داد. به منظور انتخاب نمونه از روش خوشه‌ای تک مرحله‌ای، با در نظر گرفتن واحد کلاس به عنوان واحد نمونه‌گیری استفاده شد. تعداد حجم نمونه 30 نفر بود که به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه ...

نظام آموزش علوم پزشكي به عنوان بخش با اهميت آموزش عالي تلقي مي‌شود كه وظايف مهمي همچون آموزش، پژوهش و ارائه خدمات به افراد جامعه را به عهده دارد. چون آگاهي برنامه‌ريزان از نظام برنامه‌ريزي در جهان از اهميت خاصي برخوردار است، لذا مقايسه تطبيقي از برنامه درسي رشته مامايي در چند كشور (ايران، استراليا، انگلستان، كانادا) انتخاب شده و مورد پژوهش قرار گرفته است. روش پژوهش در اين تحقيق روش زمينه‌اي است، زيرا پژوهش حاضر از نوع توصيفي و روش كيفي است. علاوه بر اين از لحاظ مطالعات تطبيقي ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک‌های هویت و ابعاد کمال‌گرایی با اهداف پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر سیرجان بود. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. بدین منظور 349 نفر از دانش‌آموزان(153پسر و 196دختر) دبیرستانی که در پایه اول تا چهارم و در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی مشغول به تحصیل بودند، از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. در این تحقیق برای سنجش اهداف پیشرفت از پرسشنامه جهت‌گیری هدف الیوت و مک‌گریگور(2001)، برای سنجش ابعاد کمال‌گرایی از پرسشنامه ...

دروس عمومی معارف اسلامی از جمله دروسی هستند که پس ازپیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها، در برنامه درسی دانشجویان قرار گرفته اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی این دروس و چالش‌های موجود در راه تحقق اهداف آن در دانشگاه مازندران صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه مازندران را شامل می‌گردد. روش پژوهش حاضر روش کمی و کیفی است. نمونه آماری در بخش کمی، 366 نفر از دانشجویان و 120 نفر از اساتید می‌باشد و در بخش کیفی 9 ن ...

این پژوهش باعنوان تحلیل کمی میزان توجه به مولفه های تفکر انتقادی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی در مقطع متوسطه صورت گرفت .برای انتخاب مولفه های تفکر انتقادی از مبانی نظری و نظر صاحب نظران بهره جسته اند و جهت تجزیه و تحلیل اهداف مصوب و محتوای 5 کتاب مطالعات اجتماعی ، جامعه شناسی1 و جامعه شناسی 2 و علوم اجتماعی پیش دانشگاهی و راهنمای تدریس جامعه شناسی 1 که در پایه های اول تا سوم مقطع متوسطه و همچنین دوره پیش دانشگاهی تدریس می شوند از روش تحلیل محتوا استفاده کرده ایم. سیاهه تحلی ...

مهارت شنیداری همچون هر مهارت دیگری نوعی توانایی اکتسابی است که ایجاد و تعمیق آن مستلزم یادگیری در فرد است. در زمینه آموزش یک زبان خارجی، مهارت شنیداری به معنای توانایی ایجاد تمییز آوایی و درک معنا و مفهوم گفتار است. بنابراین این مهارت در امر آموزش زبان از اهمیت خاصی برخوردار است و نقش بسیار مهمی در فراگیری سایر مهارت های زبانی و نیز در برقراری مکالمه میان گویشوران یک زبان ایفا می کند و از آن جایی که عاملی مهم در برقراری ی ...

ملاصدرا دیدگاه ویژه ای نسبت به انسان و تعلیم و تربیت دارد. به همين منظور مطالعه آثار وي می تواند پاسخگوی بسیاری از مسایل تعليم و تربيت در جهان امروز و بويژه در كشورمان باشد. در اين پژوهش، كوشش شده است تا به پنج پرسش ويژه مبتني بر شناسايي مباني، اصول، اهداف، محتوا و روش هاي تعليم و تربيت از ديدگاه ملاصدرا پرداخته شود. براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز، از روش مطالعه اسنادي توصيفي ـ تحليلي بر اساس مراجعه به آثار و تأليفات ملاصدرا و همچنين كتاب ها و مقالات مرتبط با نظريات اين ...