عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده تاکنون مطالعات زیادی در رابطه با هنر و معماری هخامنشیان انجام گردیده است. این معماری از دیرباز مورد توجه پژوهشگران باستان شناسی و هنر قرار داشته و همواره جایگاهی برای ارائه ی نظرات موافق و مخالف در راستای هنر و معماری این دوره بوده است. در میان انبوه مطالعات به جا مانده اطلاعاتی کمی وجود دارد که منحصر به توصیف هنر و معماری این دوره نبوده باشد و در جهت شناسایی اصول و قواعد حاکم بر ساخت و ساز معماری این دوره راهکاری را به ما ارائه دهد. مطالعه درباره‌ی ریاضیات و اصول هن ...

معماری عصر هخامنشی در میان زمینه‌های پژوهشی علوم انسانی،خصوصآ باستان شناسی و هنر،از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. حجم کتابها ومقالاتی که در این خصوص وجود دارند بسیار زیاد است. اما باید توجه داشت که عمده آنها در مورد هنر و معماری دوره هخامنشی بحث می‌کنند. این بدان معنی است که بیشتر توصیف‌ها وتحلیل‌ها در مورد معماری این دوره از منظرپژوهشهای تاریخ هنر بوده است. به استثنای چند مورد به خصوص مانند گزارشات حفاری هیآت باستان شناسی دانشگاه شیکاگو به سرپرستی هرتسفلد و پس از او اشمیت که ...
نمایه ها:

نوشته‌ی حاضر پژوهشی بر ریخت‌شناسی و تحلیل موجودات بالدار در آثار هخامنشی است. در این رساله سعی شده است تا موجودات بالدار در این تمدن با دیدگاهی توصیفی و تحلیلی مورد مطالعه قرار گیرد. در تمدن هخامنشی گونه‌های متعددی از موجودات بالدار بر روی مهرها، حجاری‌ها، زیورآلات و غیره وجود دارد که یکی از آثار خاص هنری این تمدن محسوب می‌شوند. این نقوش که دارای مفاهیم رمزگونه و اساطیری می-باشند، در انتقال اندیشه‌ها و بینش‌های فکری، آئینی و مذهبی تمدن هخامنشی همواره شیوه‌ی موثری هستند و شای ...

سکه شناسی بخش مهمی از علم باستانشناسی است که از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و امتیاز آن از دیگر یافته های باستانی صحیح و سالم ماندن آنها به علت آسیب ناپذیریشان می باشد. نقوش روی سکه ها در شناخت ادیان و مذاهب و اساطیر باستانی، هنر، آداب و رسوم، البسه، تزئینات و جنگ افزارها و... ملتهای مختلف نقش بسیاری دارد و با مطالعه آن می توان تاریخ غبارآلود و فراموش شده قرون گذشته را آشکار نمود. در این نوشتار سعی شده است تا سیر تحول نقوش سکه های ایران از دوره هخامنشی تا دوره قاجار در شش بخش ...
نمایه ها:
سکه | 
ایران | 
تصویر | 

هدف پژوهش حاضر مطالعه و معرفی سیستم های مربوط به ذخیره آب و کانال های آبرسانی دوره هخامنشی در منطقه شمال استان فارس شامل حوضه دو رودخانه کر وسیوند می باشد. استان فارس با توجه به برخورداری از امکانات زیست محیطی از گذشته های دور بستر مناسبی برای ایجاد هسته های تمدنی محسوب می شده است. شکوفایی این منطقه بویژه از دوره هخامنشی آغاز می شود. در این منطقه بود که به خاطر شرایط مناسب اقلیمی و امکانات کشاورزی اولین پایتخت های سلسله هخامنشی شکل گرفت. در شکل گیری شهرها و شهرکهای هخامنشی ای ...

عالیترین هنر ایرانی به معنی حقیقی در این دوره، معماری آن است. این هنر در بناهای عظیم پاسارگاد و تخت جمشید و شوش تجلی کرده است. با شروع تمدن هخامنشی، رشد و نمو هنر در این دوران بر دو پایه اصلی شهرسازی و نظم و ترتیب ساختمانی و نیز هنر بومی و صحرا گردی که ریشه در اقوام کهن ایرانی داشت، قرار گرفته بود که همانا توجه به نشانه هایی از طبیعت و تجلی نقوش حیوانات در آثار از جمله تزیینات معماری بود. در این دوران هنری در کلیه جهات از قبیل سنگ تراشی، فلزکاری، سفالگری و شیشه گری و پارچه با ...
نمایه ها:
هنر | 
نقش | 

هنرمندان پدیده‌ها را آنچنان که خود می‌پسندیدند نه آنگونه که در واقع بود، تصویر می‌کردند. همیشه قهرمانان در هنر ایران، نجیب، بزرگوار، قدرتمند، آراسته و خوش منظر بوده‌اند؛ که از همان ابتدا در دوران هخامنشی پادشاه کانون اصلی هر صحنه را به خود اختصاص داده و ظهور مکتب پیکرنگاری درباری قاجار که در دوران حکومت فتحعلیشاه به اوج خود رسید نماد قدرت بوده و با پایان سلطنت وی رو به افول گذاشت. هدف از پژوهش پیش‌رو، شناخت بیشتر فرهنگ و تمدن قوم بزرگ پارسی و قاجار و شناخت و مقایسه نقوش انسان ...
نمایه ها:

تختگاه تخت جمشید از معدود محوطه هایی است که به طور کامل کاوش شده و نقشه کامل آن در دست است . با این وجود دانسته های ما از سفال هخامنشی این محوطه اندک است. یکی از بخش های تخت-جمشید که تا حدزیادی دست نخورده بوده و هنوز این قابلیت را داراست که اطلاعاتی در باره سفال این دوره در اختیار پژوهشگران قرار دهد باروی آن است. همچون سایر بخشهای تخت جمشید باروی آن هم مورد توجه محققان بوده و برخی از قسمتهای آن نیز مورد کاوش قرار گرفته است.هرتسفلد، اشمیت، سامی و تجویدی به ترتیب بخشهای مختلفی ...

مردم شناسان در مطالعه فرهنگ، اجزا گوناگونی را مد نظر قرار می دهند، یکی از این اجزا هنر می باشد که حاوی اطلاعات غنی جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی است. هنر هر جامعه‌ای بازتاب همان جامعه‌ای است که در آن تولید شده است. در این مطالعه پژوهشگر سعی داشته با مطالعه‌ی آثار هنری به جا مانده از دوره‌ی هخامنشی، اشکانی و ساسانی چگونگی بازنمایی زنان در هنر را نشان داده و امکان تحولات ساختاری را در هنر در طی تکوین تاریخ بررسی نماید. برای این کار با استفاده از روش کیفی و رهیافت تطبیقی و به کمک ...