عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مهمترین تجهیزات شبکه قدرت که به طور مستقیم درآمد شرکتهای توزیع به آن بستگی دارد دستگاه های اندازهگیری توان اکتیو و راکتیو هستند . شرکت های توزیع نیز برای افزایش راندمان شبکه توزیع برای ضریب قدرت مشترکین محدودیت هایی در نظر می گیرند لذا مشترکین اقدام به نصب بانک های خازنی جبرانساز توان راکتیو می نماید از سوی دیگر با پیشرفت تکنولوژی و روند رو به افزایش استفاده از ادوات الکترونیک قدرت حضور هارمونیک ها در شبکه گسترش یافته است که سبب افزایش تلفات و کاهش راندمان شبکه می شود اما شرک ...

چکیده: یکی از مسائل و مشکلات کیفیت توان در سیستم‌های توزیع و انتقال، مسئله هارمونیک‌ها می‌باشد. اعوجاج‌های هارمونیکی باعث ایجاد مشکلات خاصی در شبکه‌های قدرت می‌شوند. از طرف دیگر در سال های اخیر مبحث هوشمندسازی سیستم‌های قدرت جزء مباحث داغ مهندسی برق قرار گرفته است که در این سیستم‌ها استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر امری کلیدی است. تجهیزات الکترونیک قدرت لازمه اتصال منابع انرژی تجدیدپذیر به شبکه است که سیستم‌های فتوولتاییک نیز از این امر پیروی می کند. استفاده از ادوات الکترونیک ...

یکی از تجهیزات بسیار مهم و کلیدی شبکههای‌ الکتریکی، ترانسفورماتور می‌باشد‌ بطوریکه مراقبت پیشگیرانه و بهره‌برداری مناسب از آن می‌تواند نقش اساسی را در انتقال انرژی الکتریکی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه ایفاء نماید. همچنین در سالیان اخیر با توجه به هزینه‌های بالای تولید انرژی در جهان، صرفهجویی و نیز کاهش تلفات تجهیزات بمنظور افزایش بازده، بسیار مورد توجه می‌باشد. لذا، توجهات به سمت خرید ترانسفورماتورهایی با اتلاف کمتر جلب شده است. ترانسفورماتورها معمولا برای کار در ولتاژ و فر ...

در این پایان‌نامه با استفاده از اندازه‌گیری پارامترهای کیفیت توان به وسیله دستگاه سنجش کیفیت توان ION به شناسایی پارامترها و عوامل کاهش کیفیت توان در یک شبکه توزیع نیروی برق صنعتی نمونه پرداخته می‌شود و راهکارهای متناسب با نیازهای جبرانسازی شبکه ارائه می‌گردد. در ابتدا به نحوه اندازه‌گیری این پارامترها اشاره می‌شود و سپس نتایج بدست آمده از اندازه‌گیری‌ پارامترهای مربوط به کیفیت توان برای یکی از نقاط ده‌‌گانه انتخاب شده برای اندازه‌گیری، تحلیل شده و با استانداردهای موجود در وز ...

استفاده روزافزون ازتجهیزات الکترونیکی غیرخطی موجب افزایش مولفه های هارمونیکی و ایجاد آثار سوء برکیفیت توان شده است دراین میان اگرچه بارهای روشنایی دارای توان مصرفی کمی می باشد ولی بدلیل زیادبودن تعدادوبکارگیری همزمان آنها علاوهبرایجاد مشکل درپیک بارمیتوانند عاملی اصلی تولید اعوجاج درسیستم توزیع نیز باشند بدلیل تغییر الگوی روشناییلامپهای رشتهه ای تاچند سال آینده تقریبا از سیستم روشنایی کشورمان خارج خواهند شد و تجهیزات غالب روشنایی نیز فلورسنت و کم مصرف خواهند بود که هردو مورد ...