عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح حاضر پژوهشی توصیفی تحلیلی است که به بررسی و تعیین رابطه بین سن، سن ازدواج، وضعیت اقتصادی اجتماعی، مصرف سیگار، مصرف قرصهای پیشگیری از بارداری، و تعداد زایمان با بروز نئوپلازی داخل اپی‌تلیایی و کانسر مهاجم سرویکس در زنان مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب شهر تهران می‌پردازد. ...
نمایه ها:
سرطان | 
زن | 
تهران | 

در سالهای اخیر میزان بروز مری بارت (BE) افزایش یافته است . خطر ابتلا به آدنو کارسینوم در بیماران، 30 تا 125 برابر بیشتر است . از این روتکنیک‌های جدیدتری که تشخیص زودرس این عارضه را ممکن می‌سازند و همچنین به همراه نشانگرهایی که قادر به پیش گویی پیشرفت تومور باشند، مورد نیاز است . ...

چکیده ندارد.

هدف از این مطالعه بررسی شیوع نئوپلازی داخل اپی تلیالی پروستات با درجه بالا و همراهی آن با کانسر پروستات بوده است. در این مطالعه اسلایدهای 137 مورد نمونه پروستات از سال 1378 لغایت 1379 در بیمارستان شهید هاشمی نژاد که شامل بیوپسی سوزنی، توتال پروستاتکتومی و ترانس یورترال رزکسیون بود، از نظر نئوپلازی داخل اپی تلیالی با درجه بالا (H.G. PIN) و وجود کانسر همراه با آن بررسی شد. 50 نمونه (5/36%) از (HG PIN)H.G. PIN مورد مطالعه قرار گرفت که مشخص شد از این میزان، 31 مورد (62%) همراه با ...