عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اثر نیروی کوریولیس در بسیاری از کاربردهای صنعتی در مکانیک سیالات دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد، با وجود مطالعات گسترده در این زمینه، اهمیت و پیچیدگی این نوع جریان مطالعات بیشتری را می‌طلبد. از همین‌رو در این پایان‌نامه جریان آشفته‌ی در حال توسعه و کاملا توسعه‌یافته در کانال (حالت دوبعدی) و مجرای (حالت سه‌بعدی) مستقیم و Uشکل برای حالت‌هایی که هندسه جریان ساکن است و یا با سرعت دورانی مشخص حول محور عمود بر مسیر جریان دوران می‌کند، بصورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مدل‌ساز ...

در این پروژه ارتعاشات تیر مقطع متغیر تحت اثر جرم متحرک با در نظر گرفتن اثرات اینرسی و کوریولیس و جانب مرکز مورد بررسی قرار می‌گیرد. دینامیک حرکت سیستم با استفاده از معادلۀ دیفرانسیل خطی با مشتقات جرئی بیان می‌شود. تابع دلتای دیراک برای مشخص کردن موقعیت جرم متحرک بر روی تیر(به صورت نیروی متمرکز در هر لحظه) و اثرات اینرسی جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد. با تقریبی برای این مسئله نیروهای اینرسی، کوریولیس و جانب مرکز جرم متحرک به صورت مولفه‌های عمودی شتاب محدود می‌شوند (یعنی برا ...

دمای آب یکی از متغیرهای اساسی و مهم کیفیت آب به شمار می رود زیرا بسیاری از فعالیت های شیمیایی و زیستی موجودات آبزی تابع دما می باشند. دمای یک مجموعه آبی می تواند بواسطه فرآیند های مختلف زیست محیطی اعم از فرآیند های طبیعی یا وابسته به فعالیت های بشر، تحت تاثیر قرار گیرد. امروزه مهمترین عاملی که می تواند با تزریق گرما سبب ایجاد تغییر دما در یک مجموعه آبی گردد، کاربرد آب به عنوان خنک کننده در صنایع به ویژه نیروگاه های حرارتی و اتمی می باشد. در پژوهش حاضر از مدل سه بعدی هیدرودینا ...

اندازه‌گيري جريان يكي از مهمترين جنبه‌هاي كنترل فرآيند است و در حقيقت رايج‌ترين پارامتر اندازه‌گيري فرآيند مي‌باشد. جریان‌سنج‌های کریولیسی یکی از جدید‌ترین و دقیق‌ترین نوع جریان‌سنج‌ها هستند که علاوه بر اندازه‌گیری دبی جرمی قابلیت اندازه‌گیری دبی حجمی، چگالی، ویسکوزیته و حتی دما را دارند. این جریان سنج‌ها در حالت کلی در دو نوع انحنا دار و مستقیم موجودند. نوع مستقیم آن از لحاظ کاهش افت فشار، کاهش فضای اشغال شده و فرسایش و... بر نوع انحنا‌دار آن برتری دارد. برای مدل کردن ...